Viimased uudised

Next REGI meeting: 29 June 2017 (extraordinary)

21-06-2017 - 10:18

Tähtsündmused

Kasulikud dokumendid

Järgmised ülekanded

29-06-2017 09:00 / 12:30 REGI

Multimeedia arhiiv

20-06-2017 - 09:07
REGI Koosolek
19-06-2017 - 15:15
REGI Koosolek

Tervitussõnad

REGI Chair

Regionaalarengukomisjoni (REGI) esimehena on mul heameel tervitada teid meie komisjoni veebisaidil.

Nagu on sätestatud aluslepingutes, vastutab regionaalarengukomisjon Euroopa Parlamendis liidu regionaalarengu- ja ühtekuuluvuspoliitika eest ning tal on 43 liiget. Esimehe ülesanne on juhtida komisjoni töö kõiki aspekte ja teda abistavad neli aseesimeest.

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid