Viimased uudised

Next REGI meeting: 20 February 2018

05-02-2018 - 17:04
Voting at the REGI meeting

Tähtsündmused

Kasulikud dokumendid

Järgmised ülekanded

20-02-2018 09:00 / 12:30 REGI
20-02-2018 14:30 / 18:30 REGI

Multimeedia arhiiv

01-02-2018 - 09:12
REGI Koosolek
25-01-2018 - 09:11
REGI Koosolek
24-01-2018 - 15:07
REGI Koosolek

Tervitussõnad

Interview with Iskra Mihaylova - REGI chair

Regionaalarengukomisjoni (REGI) esimehena on mul heameel tervitada teid meie komisjoni veebisaidil.

Nagu on sätestatud aluslepingutes, vastutab regionaalarengukomisjon Euroopa Parlamendis liidu regionaalarengu- ja ühtekuuluvuspoliitika eest ning tal on 43 liiget. Esimehe ülesanne on juhtida komisjoni töö kõiki aspekte ja teda abistavad neli aseesimeest.

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid