Viimased uudised

Next REGI meeting - 30 November 2015 / 1 December 2015

27-11-2015 - 10:59
Meeting of the Committee on the Regional Development with Commissioner Cretu

Tähtsündmused

Kasulikud dokumendid

Järgmised ülekanded

30-11-2015 15:00 / 18:30 REGI
01-12-2015 09:00 / 12:30 REGI

Multimeedia arhiiv

12-11-2015 - 15:12
REGI Koosolek
12-11-2015 - 09:09
REGI Koosolek

Tervitussõnad

REGI Chair

Regionaalarengukomisjoni (REGI) esimehena on mul heameel tervitada teid meie komisjoni veebisaidil.

Nagu on sätestatud aluslepingutes, vastutab regionaalarengukomisjon Euroopa Parlamendis liidu regionaalarengu- ja ühtekuuluvuspoliitika eest ning tal on 43 liiget. Esimehe ülesanne on juhtida komisjoni töö kõiki aspekte ja teda abistavad neli aseesimeest.

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid