Viimased uudised

Next REGI meeting: 22 and 23 November 2017

10-10-2017 - 16:30

Tähtsündmused

Kasulikud dokumendid

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

10-10-2017 - 09:21
REGI Koosolek
09-10-2017 - 16:12
REGI Koosolek
07-09-2017 - 15:10
REGI Koosolek

Tervitussõnad

Interview with Iskra Mihaylova - REGI chair

Regionaalarengukomisjoni (REGI) esimehena on mul heameel tervitada teid meie komisjoni veebisaidil.

Nagu on sätestatud aluslepingutes, vastutab regionaalarengukomisjon Euroopa Parlamendis liidu regionaalarengu- ja ühtekuuluvuspoliitika eest ning tal on 43 liiget. Esimehe ülesanne on juhtida komisjoni töö kõiki aspekte ja teda abistavad neli aseesimeest.

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid