Viimased uudised

Next REGI meeting: 7 September 2017

20-07-2017 - 12:16

Tähtsündmused

Kasulikud dokumendid

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

13-07-2017 - 09:14
REGI Koosolek
12-07-2017 - 15:08
REGI Koosolek
12-07-2017 - 09:13
REGI Koosolek

Tervitussõnad

REGI Chair

Regionaalarengukomisjoni (REGI) esimehena on mul heameel tervitada teid meie komisjoni veebisaidil.

Nagu on sätestatud aluslepingutes, vastutab regionaalarengukomisjon Euroopa Parlamendis liidu regionaalarengu- ja ühtekuuluvuspoliitika eest ning tal on 43 liiget. Esimehe ülesanne on juhtida komisjoni töö kõiki aspekte ja teda abistavad neli aseesimeest.

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid