Viimased uudised

Next REGI meetings: 15 November 2018 and 21-22 November 2018

16-11-2018 - 14:51
Voting at the REGI meeting

Tähtsündmused

Kasulikud dokumendid

Järgmised ülekanded

21-11-2018 15:00 / 18:30 REGI
22-11-2018 09:00 / 12:30 REGI

Multimeedia arhiiv

15-11-2018 - 11:50
REGI Koosolek
25-10-2018 - 10:09
REGI Koosolek
15-10-2018 - 15:10
REGI Koosolek

Tervitussõnad

Interview with Iskra Mihaylova - REGI chair

Regionaalarengukomisjoni (REGI) esimehena on mul heameel tervitada teid meie komisjoni veebisaidil.

Nagu on sätestatud aluslepingutes, vastutab regionaalarengukomisjon Euroopa Parlamendis liidu regionaalarengu- ja ühtekuuluvuspoliitika eest ning tal on 43 liiget. Esimehe ülesanne on juhtida komisjoni töö kõiki aspekte ja teda abistavad neli aseesimeest.

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid