Viimased uudised

Next REGI meeting: 25 June 2018

21-06-2018 - 11:51
Voting at the REGI meeting

Tähtsündmused

Kasulikud dokumendid

Tänased ülekanded

17:00 / 18:00 REGI

Multimeedia arhiiv

20-06-2018 - 15:06
REGI Koosolek
20-06-2018 - 09:14
REGI Koosolek
31-05-2018 - 10:10
REGI Koosolek

Tervitussõnad

Interview with Iskra Mihaylova - REGI chair

Regionaalarengukomisjoni (REGI) esimehena on mul heameel tervitada teid meie komisjoni veebisaidil.

Nagu on sätestatud aluslepingutes, vastutab regionaalarengukomisjon Euroopa Parlamendis liidu regionaalarengu- ja ühtekuuluvuspoliitika eest ning tal on 43 liiget. Esimehe ülesanne on juhtida komisjoni töö kõiki aspekte ja teda abistavad neli aseesimeest.

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid