Viimased uudised

Next REGI meetings: 27 September and 8 - 9 October 2018

19-09-2018 - 17:12
Voting at the REGI meeting

Tähtsündmused

Kasulikud dokumendid

Järgmised ülekanded

27-09-2018 08:30 / 11:00 REGI

Multimeedia arhiiv

03-09-2018 - 15:09
REGI Koosolek
10-07-2018 - 15:09
REGI Koosolek
10-07-2018 - 09:06
REGI Koosolek

Tervitussõnad

Interview with Iskra Mihaylova - REGI chair

Regionaalarengukomisjoni (REGI) esimehena on mul heameel tervitada teid meie komisjoni veebisaidil.

Nagu on sätestatud aluslepingutes, vastutab regionaalarengukomisjon Euroopa Parlamendis liidu regionaalarengu- ja ühtekuuluvuspoliitika eest ning tal on 43 liiget. Esimehe ülesanne on juhtida komisjoni töö kõiki aspekte ja teda abistavad neli aseesimeest.

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid