Raportid


Kui raporti projekti on parlamendikomisjonile tutvustatud, on liikmetel võimalus esitada kindlaks tähtajaks muudatusettepanekuid. Seejärel toimub parlamendikomisjonis nende üle arutelu ja hääletus. Kui raporti projekti on muudetud ja selle lõpphääletus on toimunud, muutub dokument raportiks ja seda tutvustatakse täiskogu istungil. Siin lehel on raportid sellisel kujul, nagu nad on komisjonis heaks kiidetud.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

RAPORT ettepaneku kohta nimetada Viorel Ştefan kontrollikoja liikmeks

10-04-2019 A8-0194/2019 PE636.163v02-00
CONT

Indrek TARAND

RAPORT ettepaneku kohta nimetada Ivana Maletić kontrollikoja liikmeks

10-04-2019 A8-0195/2019 PE636.349v03-00
CONT

Indrek TARAND