Üldotsing

Otsi

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  PROJET D'ORDRE DU JOUR - Mardi 27 novembre 2018 - Mardi 27 novembre 2018

27-11-2018 PECH_OJ(2018)11-27_1 PE 630.413v02-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Wednesday 21 November 2018 - Thursday 22 November 2018

21-11-2018 PECH_OJ(2018)11-21_1 PE 630.400v02-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Monday 19 November 2018 - Tuesday 20 November 2018

19-11-2018 EMPL_OJ(2018)11-19_1 PE 630.434v02-00
EMPL

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 15. november 2018 - Neljapäev, 15. november 2018

15-11-2018 EMPL_OJ(2018)11-15_1 PE 630.414v01-00
EMPL

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 15. november 2018 - Neljapäev, 15. november 2018

15-11-2018 REGI_OJ(2018)11-15_1 PE 630.404v01-00
REGI

MUUDATUSETTEPANEKUD 1 - Arvamuse projekt - ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4) sõlmimise kohta

12-11-2018 AFET_AM(2018)629611 PE 629.611v02-00
AFET

Anders Primdahl VISTISEN

Dokumendid teemakaustas AFET/8/13681

Menetlusega seotud dokumendid 2018/0256(NLE)

  DRAFT AGENDA - Monday 19 November 2018 - Tuesday 20 November 2018

12-11-2018 DEVE_OJ(2018)11-19_1 PE 630.483v01-00
DEVE

  AMENDMENTS 178 - 185 - Draft opinion - European Maritime and Fisheries Fund

12-11-2018 REGI_AM(2018)630458 PE 630.458v01-00
REGI

Younous OMARJEE

Dokumendid teemakaustas REGI/8/13780

Menetlusega seotud dokumendid 2018/0210(COD)

  AMENDMENTS 7 - 22 - Draft position in the form of amendments - on the Committee on International Trade motion for a non-legislative resolution on the proposal for a Council decision on the conclusion of the agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part

12-11-2018 PECH_AM(2018)629559 PE 629.559v02-00
PECH

Nils TORVALDS

Dokumendid teemakaustas PECH/8/14538

Menetlusega seotud dokumendid 2018/0256M(NLE)

  DRAFT AGENDA - Monday 19 November 2018 - Tuesday 20 November 2018

12-11-2018 CULT_OJ(2018)11-19_1 PE 630.484v01-00
CULT