Üldotsing

Otsi

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 24. september 2018 - Esmaspäev, 24. september 2018

24-09-2018 EMPL_OJ(2018)09-24_1 PE 627.837v01-00
EMPL

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 24. september 2018 - Esmaspäev, 24. september 2018

24-09-2018 PECH_OJ(2018)09-24_1 PE 627.632v02-00
PECH

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 24. september 2018 - Esmaspäev, 24. september 2018

24-09-2018 CULT_OJ(2018)09-24_1 PE 627.705v02-00
CULT

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 24. september 2018

24-09-2018 CJ35_OJ(2018)09-24_1 PE 627.852v01-00
PETI AFCO

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 24. september 2018 - Esmaspäev, 24. september 2018

24-09-2018 AFCO_OJ(2018)09-24_1 PE 627.853v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Thursday 27 September 2018 - Thursday 27 September 2018

21-09-2018 CONT_OJ(2018)09-27_1 PE 627.913v01-00
CONT

  DRAFT AGENDA - Thursday 27 September 2018 - Thursday 27 September 2018

21-09-2018 LIBE_OJ(2018)09-27_1 PE 627.945v01-00
LIBE

  DRAFT REPORT on annual report on the implementation of the Common Security and Defence Policy

20-09-2018 AFET_PR(2018)625376 PE 625.376v01-00
AFET

Ioan Mircea PAŞCU

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 11-10-2018

Menetlusega seotud dokumendid 2018/2099(INI)

  WORKING DOCUMENT on ECA Special report 16/2018 (Discharge 2017): Ex-post review of EU legislation: a well-established system, but incomplete

20-09-2018 CONT_DT(2018)623930 PE 623.930v01-00
CONT

Brian HAYES

  DRAFT OPINION on the proposal for amending Parliament’s Decision 94/262/ECSC, EC, Euratom of 9 March 1994 on the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman’s duties

20-09-2018 PETI_PA(2018)623941 PE 623.941v01-00
PETI

Margrete AUKEN