Üldotsing

Üldotsing

 

Otsi

 
 
PE-
 
A7-
/
 
Sõna(d)

Kasutades tärni (*), võite te sõna vasakult ja/või paremalt lühendada: tur*

 
 
Viimased dokumendid
 

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 1. aprill 2014 - Teisipäev, 1. aprill 2014

Kuupäev : 01-04-2014

Viide :

SEDE_OJ(2014)04-01_1 PE 532.334v02-00
SEDE

Dokumendid teemakaustas SEDE/7/15434

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Tuesday 1 April 2014

Kuupäev : 01-04-2014

Viide :

SEDE_PV(2014)04-01-1 PE 532.341v01-00
SEDE

Dokumendid teemakaustas SEDE/7/15434

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 19. märts 2014 - Kolmapäev, 19. märts 2014

Kuupäev : 19-03-2014

Viide :

SEDE_OJ(2014)03-19_1 PE 530.078v02-00
SEDE

Dokumendid teemakaustas SEDE/7/15141

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROTOKOLL - Kolmapäev, 19. märts 2014

Kuupäev : 19-03-2014

Viide :

SEDE_PV(2014)03-19-1 PE 532.280v01-00
SEDE

Dokumendid teemakaustas SEDE/7/15141

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 12. veebruar 2014 - Kolmapäev, 12. veebruar 2014

Kuupäev : 12-02-2014

Viide :

SEDE_OJ(2014)02-12_1 PE 528.154v01-00
SEDE

Dokumendid teemakaustas SEDE/7/14943

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROTOKOLL - Kolmapäev, 12. veebruar 2014

Kuupäev : 12-02-2014

Viide :

SEDE_PV(2014)02-12-1 PE 529.738v01-00
SEDE

Dokumendid teemakaustas SEDE/7/14943

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 22. jaanuar 2014 - Neljapäev, 23. jaanuar 2014

Kuupäev : 22-01-2014

Viide :

SEDE_OJ(2014)01-22_1 PE 526.401v01-00
SEDE

Dokumendid teemakaustas SEDE/7/14573

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROTOKOLL - Kolmapäev, 22. jaanuar 2014

Kuupäev : 22-01-2014

Viide :

SEDE_PV(2014)01-22-1 PE 527.957v01-00
SEDE

Dokumendid teemakaustas SEDE/7/14573

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 2. detsember 2013 - Esmaspäev, 2. detsember 2013

Kuupäev : 02-12-2013

Viide :

SEDE_OJ(2013)12-02_1 PE 524.578v01-00
SEDE

Dokumendid teemakaustas SEDE/7/14572

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROTOKOLL - Esmaspäev, 2. detsember 2013

Kuupäev : 02-12-2013

Viide :

SEDE_PV(2013)12-02-1 PE 524.817v01-00
SEDE

Dokumendid teemakaustas SEDE/7/14572

Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

„Alates loomisest 1999. aastal on ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika võimaldanud Euroopa Liidul tõendada oma võimet maailmas tõhusalt ja tulemuslikult tegutseda. Euroopa Liit on läbi viinud üle kahekümne tsiviil- ja sõjalise missiooni, mis aitasid kaasa stabiilsusele ja rahu säilitamisele Balkani poolsaarel, Lõuna-Kaukaasias, Aafrikas, Lähis-Idas ja Aasias.
 
Kuid selleks, et ELi poliitikasuund oleks täielikult legitiimne, st et liikmesriikide kodanikud seda mõistaks, aktsepteeriks ja isegi nõuaks, peab otsustamisse kaasatud olema Euroopa Parlament.
 
Seetõttu leian, et julgeoleku ja kaitse allkomisjoni ülesanne on käsitleda julgeoleku- ja kaitsepoliitika arengut, võttes arvesse institutsioonilisi, võimekuse ja operatiivsuse alaseid aspekte, ning tagada, et julgeoleku- ja kaitseküsimused ei jääks üksnes ekspertide arutada, vaid kajastaksid ka ELi kodanike tõstatatud probleeme.”
 
Arnaud Danjean