Üldotsing

Üldotsing

 

Otsi

 
 
PE-
 
A8-
/
 
Sõna(d)

Kasutades tärni (*), võite te sõna vasakult ja/või paremalt lühendada: tur*

 
 
Viimased dokumendid
 

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 3. detsember 2014 - Kolmapäev, 3. detsember 2014

Kuupäev : 03-12-2014

Viide :

SEDE_OJ(2014)12-03_1 PE 544.166v02-00
SEDE

Dokumendid teemakaustas SEDE/8/01957

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Wednesday 3 December 2014

Kuupäev : 03-12-2014

Viide :

SEDE_PV(2014)12-03-1 PE 544.217v01-00
SEDE

Dokumendid teemakaustas SEDE/8/01957

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 20. november 2014 - Neljapäev, 20. november 2014

Kuupäev : 20-11-2014

Viide :

SEDE_OJ(2014)11-20_1 PE 541.624v02-00
SEDE

Dokumendid teemakaustas SEDE/8/01775

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROTOKOLL - Neljapäev, 20. november 2014

Kuupäev : 20-11-2014

Viide :

SEDE_PV(2014)11-20-1 PE 544.110v01-00
SEDE

Dokumendid teemakaustas SEDE/8/01775

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 5. november 2014 - Kolmapäev, 5. november 2014

Kuupäev : 05-11-2014

Viide :

SEDE_OJ(2014)11-05_1 PE 541.442v01-00
SEDE

Dokumendid teemakaustas SEDE/8/01530

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROTOKOLL - Kolmapäev, 5. november 2014

Kuupäev : 05-11-2014

Viide :

SEDE_PV(2014)11-05-1 PE 541.606v01-00
SEDE

Dokumendid teemakaustas SEDE/8/01530

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 13. oktoober 2014 - Esmaspäev, 13. oktoober 2014

Kuupäev : 13-10-2014

Viide :

SEDE_OJ(2014)10-13_1 PE 539.645v01-00
SEDE

Dokumendid teemakaustas SEDE/8/01172

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROTOKOLL - Esmaspäev, 13. oktoober 2014

Kuupäev : 13-10-2014

Viide :

SEDE_PV(2014)10-13-1 PE 539.664v01-00
SEDE

Dokumendid teemakaustas SEDE/8/01172

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 24. september 2014 - Kolmapäev, 24. september 2014

Kuupäev : 24-09-2014

Viide :

SEDE_OJ(2014)09-24_1 PE 537.526v01-00
SEDE

Dokumendid teemakaustas SEDE/8/01030

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROTOKOLL - Kolmapäev, 24. september 2014

Kuupäev : 24-09-2014

Viide :

SEDE_PV(2014)09-24-1 PE 539.516v01-00
SEDE

Dokumendid teemakaustas SEDE/8/01030

Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Meie rahu ja julgeolekut, mida ei tohi kunagi pidada iseenesestmõistetavaks, ohustavad üha enam sündmused nii meie lähiümbruses kui ka kaugemal. Euroopa Liidu leping annab õigusliku aluse selleks, et liikmesriigid saaksid võtta tõhusaid meetmeid kõnealuste ELi naabruses valitsevate ohtude vastu võitlemiseks.
 
EL on edendanud stabiilsust ja aidanud kaasa rahu säilitamisele Balkani riikides, Lõuna-Kaukaasias, Aafrikas ja Lähis-Idas alates ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) kehtestamisest 1999. aastal kuni 30 tsiviil- ja sõjalise missioonini, mis on sellest ajast läbi viidud. 2013. aastal koostasid ELi juhid ÜJKP tõhusamat võimekust ja uut hoogu käsitleva tegevuskava, rõhutades meie olulisi suhteid NATOga.
 
Julgeoleku ja kaitse allkomisjon (SEDE) on kujunenud peamiseks foorumiks, et edendada arutelu ja käsitleda ÜJKP arengut institutsioonide, võimekuse ja operatsioonide seisukohast. See võimaldab saada selgitusi ÜJKP otsuste tegijatelt ja muuta asjaomase poliitika ELi kodanike jaoks arusaadavaks.
 
SEDE jätkab parlamendi 8. koosseisu ametiajal ÜJKP kontrollimist, tagades selle kiire ja tõhusa reageerimise liidu ja selle kodanike julgeolekuga seotud uutele ja olemasolevatele väljakutsetele.
 
Anna Fotyga
Julgeoleku ja kaitse allkomisjoni esimees