Täiendavad analüüsid

Tänased ülekanded

Vaata parlamendikomisjonide koosolekuid otseülekandes

Multimeedia arhiiv

23-03-2017 - 14:08
EMPL Koosolek
23-03-2017 - 14:06
LIBE Koosolek
23-03-2017 - 10:48
EMPL Koosolek

Other sources

Seminarid

Seminarid annavad parlamendiliikmetele võimaluse esitada ekspertidele küsimusi ja vahetada nendega arvamusi parlamendi tööga seotud või antud hetkel huvi pakkuvatel teemadel.

Euroopa Liidu teemalisi teabelehti

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Kontakt

Poliitikaosakonnad

  • Majandus- ja teaduspoliitika
  • Komisjonid: ECON-EMPL-ENVI-ITRE-IMCO
  • Struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika
  • Komisjonid: TRAN-REGI-AGRI-PECH-CULT
  • Kodanike õigused ja põhiseadusküsimused
  • Komisjonid: JURI-LIBE-AFCO-FEMM-PETI
  • Eelarvepoliitika
  • Komisjonid: BUDG-CONT
  • Välissuhted
  • Komisjonid: AFET-DROI-SEDE-DEVE-INTA

Majanduse juhtimise tugiüksus

Euroopa Parlamendi teadusteenistus