Protokollid

Protokollide näol on tegemist parlamendikomisjoni koosolekutel toimunud arutelude ja vastu võetud otsuste üksikasjaliku kokkuvõttega. Tavaliselt kinnitatakse need iga koosoleku alguses. Sellelt lehelt leiate uuemad protokollid.
Kõik olemasolevad protokollid leiate otsingu abil.

Mode d'affichage des résultats
 

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Monday 1 December 2014

Kuupäev : 05-12-2014

Viide :

TRAN_PV(2014)12-01-1 PE 541.663v01-00
TRAN

Dokumendid teemakaustas TRAN/8/02003

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Monday 3 November 2014

Kuupäev : 20-11-2014

Viide :

TRAN_PV(2014)11-03-1 PE 541.464v02-00
TRAN

Dokumendid teemakaustas TRAN/8/01686

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Monday 13 October 2014

Kuupäev : 23-10-2014

Viide :

TRAN_PV(2014)10-13-1 PE 539.622v01-00
TRAN

Dokumendid teemakaustas TRAN/8/01502

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Tuesday 30 September 2014

Kuupäev : 03-10-2014

Viide :

TRAN_PV(2014)09-30-2 PE 539.540v01-00
TRAN

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROTOKOLL - Kolmapäev, 3. september 2014

Kuupäev : 03-09-2014

Viide :

TRAN_PV(2014)09-03-1 PE 537.325v01-00
TRAN

Dokumendid teemakaustas TRAN/8/00983

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROTOKOLL - Teisipäev, 22. juuli 2014

Kuupäev : 22-07-2014

Viide :

TRAN_PV(2014)07-22-4 PE 536.201v01-00
TRAN

Dokumendid teemakaustas TRAN/8/00747

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROTOKOLL - Esmaspäev, 7. juuli 2014

Kuupäev : 08-07-2014

Viide :

TRAN_PV(2014)07-07-1 PE 536.137v01-00
TRAN
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Tere tulemast transpordi- ja turismikomisjoni veebilehele.

Siit leiate teavet selle kohta, millega tegeletakse komisjonis, mille esimees ma alates 7. juulist 2014 olen, ning kes on selle liikmed.
 
Transpordi- ja turismikomisjon ning Euroopa Liidu Nõukogu on kaasotsustamismenetluse raames võrdväärsed partnerid liiklust, turismi ja postiteenuseid puudutavate õigusaktide koostamisel.
 
Meie eesmärk on tagada liikuvus ja kaitsta samal ajal kliimat. Nimelt põhjustab transpordisektor 24% kogu CO2-heitest, lisaks sellele on heitgaaside kogus alates 1990. aastast suurenenud 28%. Majapidamised on samas ajavahemikus vähendanud heitekogust 24%, tööstus koguni 32%. Seepärast ei ole ilma liikuvuse muutmiseta võimalik kliimamuutusi peatada.
 
Meil on tarvis tulemuslikku ja usaldusväärset infrastruktuuri, õiglasi eeskirju kogu transpordisektoris, kõrgeimaid võimalikke turvalisusstandardeid ja siduvaid õigusi Euroopas reisivatele inimestele.
 
Transpordi- ja turismikomisjon mõistis seda vajadust juba ammu ning on võtnud endale ülesandeks tagada, et liikuvus nii Euroopas kui ka väljaspool oleks keskkonnahoidlik, turvaline ja soodsa hinnaga.
 
Michael Cramer