Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks kriteeriumid, mille alusel hinnata krediidiasutuse või investeerimisühingu maksejõuetuse mõju finantsturgudele, muudele krediidiasutustele ja investeerimisühingutele ning rahastamistingimustele

2018/2909(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
ECON

vastutav komisjon

Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 1/2018 – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

2018/2253(GBD) Eelarve haldamine: assigneeringute ümberpaigutamine, ülekandmine
BUDG

vastutav komisjon

Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 8/2018 – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

2018/2252(GBD) Eelarve haldamine: assigneeringute ümberpaigutamine, ülekandmine
BUDG

vastutav komisjon

Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-13/A/18 – Euroopa Kontrollikoda

2018/2250(GBD) Eelarve haldamine: assigneeringute ümberpaigutamine, ülekandmine
BUDG

vastutav komisjon

Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-12/A/18 - Euroopa Kontrollikoda

2018/2249(GBD) Eelarve haldamine: assigneeringute ümberpaigutamine, ülekandmine
BUDG

vastutav komisjon

Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-11/C/18 - Euroopa Kontrollikoda

2018/2248(GBD) Eelarve haldamine: assigneeringute ümberpaigutamine, ülekandmine
BUDG

vastutav komisjon

Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus

2018/2247(IMM) Puutumatus
JURI

vastutav komisjon

Assigneeringute ümberpaigutamine INFO 01/2018 – III jagu – Komisjon

2018/2242(GBD) Eelarve haldamine: assigneeringute ümberpaigutamine, ülekandmine
BUDG

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul loodepiirkonna vetes aastatel 2019–2021

2018/2896(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
PECH

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud määrus, millega täpsustatakse Põhjamerel teatavate põhjalähedaste liikide püügi suhtes kehtiva lossimiskohustuse täitmise üksikasjad ajavahemikus 2019–2021

2018/2895(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
PECH

vastutav komisjon