Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Lätile

2018/2230(BUD) Eelarvemenetlus
BUDG

Inese VAIDERE [PPE]

vastutav komisjon

Assigneeringute ümberpaigutamine 3/2018 – Euroopa Ombudsman

2018/2229(GBD) Eelarve haldamine: assigneeringute ümberpaigutamine, ülekandmine
BUDG

vastutav komisjon

Assigneeringute ümberpaigutamine nr 1/2018 – Euroopa välisteenistus

2018/2228(GBD) Eelarve haldamine: assigneeringute ümberpaigutamine, ülekandmine
BUDG

vastutav komisjon

Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskuse ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustiku loomine

2018/0328(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
ITRE

vastutav komisjon

Aastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine

2018/0332(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
TRAN

vastutav komisjon

Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 2/2018 - Regioonide Komitee

2018/2227(GBD) Eelarve haldamine: assigneeringute ümberpaigutamine, ülekandmine
BUDG

vastutav komisjon

Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-10/C/18 - Kontrollikoda

2018/2226(GBD) Eelarve haldamine: assigneeringute ümberpaigutamine, ülekandmine
BUDG

vastutav komisjon

Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 20/2018 – III jagu – Komisjon

2018/2224(GBD) Eelarve haldamine: assigneeringute ümberpaigutamine, ülekandmine
BUDG

vastutav komisjon

Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 21/2018 – III jagu – Komisjon

2018/2225(GBD) Eelarve haldamine: assigneeringute ümberpaigutamine, ülekandmine
BUDG

vastutav komisjon

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine Portugali taotluse alusel – EGF/2018/002 PT/Norte–Centro–Lisboa wearing apparel

2018/2223(BUD) Eelarvemenetlus
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

vastutav komisjon