Töödokumendid

Töödokumendid

 

Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Filtreeri komisjoni järgi
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors’ Special Report No 9/2014 (2013 Discharge) "Is the EU investment and promotion support to the wine sector well managed and are its results on the competitiveness of EU wines demonstrated?"

Kuupäev : 26-11-2014

Viide :

CONT_DT(2014)537549 PE 537.549v01-00
CONT

Martina DLABAJOVÁ

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors' Special Report No 3/2014 (2013 Discharge) "Lessons from the European Commission’s development of the second generation Schengen Information System (SIS II)"

Kuupäev : 25-11-2014

Viide :

CONT_DT(2014)537479 PE 537.479v04-00
CONT

Monika HOHLMEIER

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors' Special Report No 7/2014 (2013 Discharge): Has the ERDF successfully supported the development of business incubators?

Kuupäev : 25-11-2014

Viide :

CONT_DT(2014)537487 PE 537.487v01-00
CONT

Zigmantas BALČYTIS

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors’ Special Report No 13/2014 (2013 Discharge): “EU support for rehabilitation following the earthquake in Haiti”

Kuupäev : 20-11-2014

Viide :

CONT_DT(2014)541419 PE 541.419v01-00
CONT

Jens GEIER

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT Procedure and practices regarding the 2014 Commissioner Hearings

Kuupäev : 18-11-2014

Viide :

AFCO_DT(2014)541669 PE 541.669v01-00
AFCO

 

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT for the Report on the Annual Report from the Council to the European Parliament on the Common Foreign and Security Policy

Kuupäev : 13-11-2014

Viide :

AFET_DT(2014)541636 PE 541.636v01-00
AFET

 

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 15/2014 (2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Välispiirifond on edendanud finantssolidaarsust, kuid fondi tulemuste mõõtmist tuleb parandada ning ELi lisandväärtust suurendada” kohta

Kuupäev : 12-11-2014

Viide :

CONT_DT(2014)539490 PE 539.490v01-00
CONT

Dennis de JONG

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 6/2014 (2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) kohta: „Taastuvenergia tootmise toetamine ühtekuuluvuspoliitika vahenditest – kas toetuse abil on saavutatud häid tulemusi?”

Kuupäev : 12-11-2014

Viide :

CONT_DT(2014)539505 PE 539.505v01-00
CONT

Miroslav POCHE

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 12/2014 („Kas ERF on ELi bioloogilise mitmekesisuse 2020. aastani kestva strateegia raames otseselt bioloogilist mitmekesisust edendavaid projekte mõjusalt rahastanud?”) kohta (2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine)

Kuupäev : 10-11-2014

Viide :

CONT_DT(2014)539487 PE 539.487v01-00
CONT

Louis-Joseph MANSCOUR

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 5/2014 (2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Euroopa pangandusjärelevalve areng – Euroopa Pangandusjärelevalve ja selle muutuv kontekst” kohta

Kuupäev : 03-11-2014

Viide :

CONT_DT(2014)537486 PE 537.486v03-00
CONT

Marco VALLI

Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv