Töödokumendid


Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  WORKING DOCUMENT on Common rules on securitisation and creating a European framework for simple, transparent and standardised securitisation

19-05-2016 ECON_DT(2016)580483 PE 580.483v01-00
ECON

Paul TANG

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors' Special Report N°23/2015 (2015 Discharge): Water quality in the Danube river basin: progress in implementing the Water Framework Directive but still some way to go

18-05-2016 CONT_DT(2016)578674 PE 578.674v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors' Special Report No 1/2016 (2015 Discharge): "Is the Commission’s system for performance measurement in relation to farmers’ incomes well designed and based on sound data?"

17-05-2016 CONT_DT(2016)576937 PE 576.937v01-00
CONT

Claudia SCHMIDT

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 5/2016 (2015 Discharge): Has the Commission ensured effective implementation of the Services Directive?

12-05-2016 CONT_DT(2016)582201 PE 582.201v01-00
CONT

Nedzhmi ALI

  WORKING DOCUMENT on minimum standards for the protection of farm rabbits

11-05-2016 AGRI_DT(2016)582342 PE 582.342v01-00
AGRI

Stefan ECK

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 18/2015 (2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) kohta: Raskustes olevatele riikidele antud finantsabi

19-04-2016 CONT_DT(2016)573126 PE 573.126v01-00
CONT

Inés AYALA SENDER

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 10/2016 (2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse mõjusa rakendamise tagamiseks tuleb teha täiendavaid parandusi“ kohta

18-04-2016 CONT_DT(2016)580539 PE 580.539v01-00
CONT

Brian HAYES

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 24/2015 (2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): „Võitlus ühendusesisese käibemaksupettusega: vajatakse täiendavaid jõupingutusi“

15-04-2016 CONT_DT(2016)578681 PE 578.681v01-00
CONT

Nedzhmi ALI

  WORKING DOCUMENT on digital democracy in the European Union: opportunities and challenges

07-04-2016 AFCO_DT(2016)580510 PE 580.510v01-00
AFCO

Ramón JÁUREGUI ATONDO

Menetlusega seotud dokumendid 2016/2008(INI)

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 25/2015 (2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Maapiirkondade taristule antav ELi toetus: võimalus saavutada oluliselt suurem kulutõhusus“ kohta

05-04-2016 CONT_DT(2016)576933 PE 576.933v01-00
CONT

Georgi PIRINSKI