Töödokumendid


Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 5/2017 (2016 Discharge): Youth unemployment - have EU policies made a difference? An assessment of the Youth Guarantee and the Youth Employment Initiative

24-04-2017 CONT_DT(2017)602993 PE 602.993v02-00
CONT

Derek VAUGHAN

  WORKING DOCUMENT on the Composition of the European Parliament

11-04-2017 AFCO_DT(2017)602995 PE 602.995v01-00
AFCO

Danuta Maria HÜBNER, Pedro SILVA PEREIRA

TÖÖDOKUMENT ELi ühise turvaliste päritoluriikide nimekirja kohta: edusammud ja kitsaskohad

04-04-2017 LIBE_DT(2017)602852 PE 602.852v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Dokumendid teemakaustas LIBE/8/04471

Menetlusega seotud dokumendid 2015/0211(COD)

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 24/2016 kohta (2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): Ühtekuuluvuspoliitika alal vajatakse täiendavaid jõupingutusi riigiabi eeskirjade alase teadlikkuse suurendamiseks ja eeskirjade järgimise tagamiseks

28-03-2017 CONT_DT(2017)601153 PE 601.153v03-00
CONT

Nedzhmi ALI

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 36/2016 (2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Perioodi 2007–2013 ühtekuuluvuse ja maaelu arengu programmide lõpetamise korra hindamine“ kohta

06-03-2017 CONT_DT(2017)599802 PE 599.802v03-00
CONT

Bogusław LIBERADZKI

  WORKING DOCUMENT on Pilot projects and Preparatory actions in budget 2017 and 2018

03-03-2017 BUDG_DT(2017)600950 PE 600.950v01-00
BUDG

 

TÖÖDOKUMENT Rahvusvahelise kaubanduse ja ELi kaubanduspoliitika mõju ülemaailmsetele väärtusahelatele

02-03-2017 INTA_DT(2017)599772 PE 599.772v01-00
INTA

Maria ARENA

Menetlusega seotud dokumendid 2016/2301(INI)

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 34/2016 (2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Toidu raiskamise vastane võitlus: ELi võimalus parandada toiduainete tarneahela ressursitõhusust“ kohta

21-02-2017 CONT_DT(2017)599745 PE 599.745v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

TÖÖDOKUMENT eriaruande nr 31/2016 kohta (2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): Vähemalt iga viies euro ELi eelarvest kliimameetmetele: plaanid on kõrgelennulised, kuid ebaõnnestumise oht suur

14-02-2017 CONT_DT(2017)594176 PE 594.176v03-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 29/2016 (2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Ühtne järelevalvemehhanism – hea algus, kuid vaja on täiendavaid parandusi“ kohta

14-02-2017 CONT_DT(2017)599709 PE 599.709v02-00
CONT

Marco VALLI