Töödokumendid


Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 12/2017 (2016 Discharge): Implementing the Drinking Water Directive: water quality and access to it improved in Bulgaria, Hungary and Romania, but investment needs remain substantial

12-12-2017 CONT_DT(2017)615389 PE 615.389v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

  DOCUMENT DE TRAVAIL sur le rapport spécial de la Cour des comptes européenne nº 30/2016 (décharge 2016) intitulé: «Efficacité du soutien accordé par l'UE aux secteurs prioritaires au Honduras»

07-12-2017 CONT_DT(2017)597556 PE 597.556v01-00
CONT

Inés AYALA SENDER

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 14/2017 (Discharge 2016): Performance review of case management at the Court of Justice of the European Union

30-11-2017 CONT_DT(2017)612080 PE 612.080v01-00
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

TÖÖDOKUMENT 3D-printimise ning sellest tulenevate probleemide kohta intellektuaalomandi ja tsiviilvastutuse valdkonnas

23-11-2017 JURI_DT(2017)612302 PE 612.302v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

  FIRST WORKING DOCUMENT on the implementation of the Charter of Fundamental Rights of the European Union in the EU institutional framework

23-11-2017 AFCO_DT(2017)613627 PE 613.627v01-00
AFCO

Barbara SPINELLI

TÖÖDOKUMENT väärtusahela optimeerimise kohta ELi kalandussektoris 2017/2119(INI)

24-10-2017 PECH_DT(2017)612262 PE 612.262v01-00
PECH

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

TÖÖDOKUMENT tervitussõnade kohta (veebisait)

16-10-2017 TERR_DT(2017)612185 PE 612.185v01-00
TERR

 

TÖÖDOKUMENT kontrollikoja eriaruande nr 8/2017 (2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus) „ELi kalanduskontroll: vaja on rohkem jõupingutusi“ kohta

06-10-2017 CONT_DT(2017)609311 PE 609.311v01-00
CONT

Joachim ZELLER

  WORKING DOCUMENT on the implementation of the Treaty provisions concerning national parliaments

05-10-2017 AFCO_DT(2017)610808 PE 610.808v01-00
AFCO

Paulo RANGEL

Dokumendid teemakaustas AFCO/8/07123

Menetlusega seotud dokumendid 2016/2149(INI)

  WORKING DOCUMENT on the implementation of the Treaty provisions concerning national parliaments

05-10-2017 AFCO_DT(2017)610894 PE 610.894v01-00
AFCO

Paulo RANGEL

Dokumendid teemakaustas AFCO/8/07123

Menetlusega seotud dokumendid 2016/2149(INI)