Töödokumendid


Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 23/2016 (2015 Discharge): Maritime transport in the EU: in troubled waters - much ineffective and unsustainable investment

06-12-2016 CONT_DT(2016)592087 PE 592.087v02-00
CONT

Claudia SCHMIDT

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors’ Special Report No 27/2016 (2015 Discharge): Governance at the European Commission - best practice?

06-12-2016 CONT_DT(2016)593815 PE 593.815v02-00
CONT

Andrey NOVAKOV

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 20/2016 (2015 Discharge): Strengthening capacity in Montenegro: progress but better results needed in many key areas

02-12-2016 CONT_DT(2016)594002 PE 594.002v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 19/2016: Implementing the EU budget through financial instruments - Lessons to be learnt from the 2007-2013 programme

28-11-2016 CONT_DT(2016)585498 PE 585.498v02-00
CONT

Marco VALLI

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 16/2016 (2015 Discharge): EU education objectives: programmes aligned but shortcomings in performance measurement

24-11-2016 CONT_DT(2016)587474 PE 587.474v01-00
CONT

Derek VAUGHAN

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 22/2016 kohta (2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): ELi tuumarajatiste dekomisjoneerimise abiprogrammid Leedus, Bulgaarias ja Slovakkias: alates 2011. aastast on tehtud mõningaid edusamme, kuid oluliste probleemide lahendamine seisab veel ees

23-11-2016 CONT_DT(2016)594156 PE 594.156v01-00
CONT

Marian-Jean MARINESCU

TÖÖDOKUMENT CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta

14-11-2016 INTA_DT(2016)592257 PE 592.257v01-00
INTA

Jarosław WAŁĘSA

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 17/2016 (2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „ELi institutsioonid saavad teha rohkem selleks, et lihtsustada enda korraldatavatel hangetel osalemist“ kohta

04-11-2016 CONT_DT(2016)592328 PE 592.328v01-00
CONT

Monica MACOVEI

TÖÖDOKUMENT tolli tegevuse tulemuslikkuse ja juhtimise väliste aspektide hindamise kui kaubanduse edendamise ja ebaseadusliku kauplemise vastu võitlemise vahendi kohta (2016/2075(INI))

03-11-2016 INTA_DT(2016)593853 PE 593.853v01-00
INTA

Tiziana BEGHIN

Menetlusega seotud dokumendid 2016/2075(INI)

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 18/2016 (2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) kohta, mis käsitleb säästvate biokütuste sertifitseerimise süsteemi Euroopa Liidus

27-10-2016 CONT_DT(2016)589272 PE 589.272v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ