Töödokumendid


Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  DOCUMENT DE TRAVAIL sur Les mots de bienvenue (site web)

16-10-2017 TERR_DT(2017)612185 PE 612.185v01-00
TERR

 

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors’ Special Report No 8/2017 (2016 Discharge): "EU fisheries controls: more effort needed"

06-10-2017 CONT_DT(2017)609311 PE 609.311v01-00
CONT

Joachim ZELLER

  WORKING DOCUMENT on the implementation of the Treaty provisions concerning national parliaments

05-10-2017 AFCO_DT(2017)610894 PE 610.894v01-00
AFCO

Paulo RANGEL

Menetlusega seotud dokumendid 2016/2149(INI)

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 10/2017 (2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „ELi noorte põllumajandustootjate toetust tuleks paremini suunata, et soodustada mõjusat põlvkonnavahetust“ kohta

25-09-2017 CONT_DT(2017)609312 PE 609.312v01-00
CONT

Karin KADENBACH

  WORKING DOCUMENT Motion for a resolution pursuant to Rule 106(2), (3) and (4)(c) on the proposal for a Commission Regulation amending Annex II to Regulation (EC) No 1107/2009 by setting out scientific criteria for the determination of endocrine disrupting properties (D048947-2017/0000 (RPS))

20-09-2017 ENVI_DT(2017)610739 PE 610.739v01-00
ENVI

Jytte GUTELAND, Bas EICKHOUT

  WORKING DOCUMENT Fisheries in Japan - summary

30-08-2017 PECH_DT(2017)609570 PE 609.570v01-00
PECH

 

  WORKING DOCUMENT on Council’s position on Draft Budget 2018 (Section III)

28-08-2017 BUDG_DT(2017)609528 PE 609.528v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN, Richard ASHWORTH

Dokumendid teemakaustas BUDG/8/09490

Menetlusega seotud dokumendid 2017/2044(BUD)

  WORKING DOCUMENT on reform of the European Union’s system of own resources

28-06-2017 BUDG_DT(2017)607844 PE 607.844v01-00
BUDG

Janusz LEWANDOWSKI, Gérard DEPREZ

Menetlusega seotud dokumendid 2017/2053(INI)

TÖÖDOKUMENT digitaalkaubanduse strateegia loomise kohta

23-06-2017 INTA_DT(2017)605981 PE 605.981v02-00
INTA

Marietje SCHAAKE

Dokumendid teemakaustas INTA/8/09922

Menetlusega seotud dokumendid 2017/2065(INI)

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 6/2017: ELi reaktsioon rändekriisile: esmase vastuvõtu süsteem (2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine)

23-06-2017 CONT_DT(2017)604614 PE 604.614v01-00
CONT

Dennis de JONG, Caterina CHINNICI