Töödokumendid


Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  DOCUMENT DE TRAVAIL sur la protection des adultes vulnérables

24-11-2015 JURI_DT(2015)571769 PE 571.769v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report N° 14/2015 (2014 Discharge) on "The ACP Investment Facility: does it provide added-value?"

20-11-2015 CONT_DT(2015)569699 PE 569.699v01-00
CONT

Bart STAES

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 13/2015 (2014 discharge): "EU Support to Timber-Producing Countries under the FLEGT Action Plan"

19-11-2015 CONT_DT(2015)569698 PE 569.698v01-00
CONT

Joachim ZELLER

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report N° 15/2015 (2014 Discharge) on "EU Energy Facility support for renewable energy in East Africa"

18-11-2015 CONT_DT(2015)571492 PE 571.492v01-00
CONT

Benedek JÁVOR

  WORKING DOCUMENT on EU internal and external funding related to its migration and asylum policy

18-11-2015 LIBE_DT(2015)571741 PE 571.741v01-00
LIBE

Roberta METSOLA, Kashetu KYENGE

Dokumendid teemakaustas LIBE/8/03166

Menetlusega seotud dokumendid 2015/2095(INI)

  WORKING DOCUMENT on organised crime and corruption

17-11-2015 LIBE_DT(2015)571740 PE 571.740v01-00
LIBE

Laura FERRARA

  SECOND WORKING DOCUMENT on a proposal for a regulation of the European Parliament on the detailed provisions governing the exercise of the European Parliament’s right of inquiry and replacing Decision 95/167/EC, Euratom, ECSC of the European Parliament, the Council and the Commission of 19 April 1995

17-11-2015 AFCO_DT(2015)571670 PE 571.670v02-00
AFCO

Ramón JÁUREGUI ATONDO

Dokumendid teemakaustas AFCO/8/02422

  WORKING DOCUMENT on poverty: a gender perspective

17-11-2015 FEMM_DT(2015)571751 PE 571.751v01-00
FEMM

Maria ARENA

Menetlusega seotud dokumendid 2015/2228(INI)

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 9/2015 (2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): „Piinamisvastasele võitlusele ja surmanuhtluse kaotamisele eraldatud ELi toetus”

13-11-2015 CONT_DT(2015)567743 PE 567.743v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 11/2015 (2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Kas komisjon on kalandusalaseid partnerluslepinguid edukalt hallanud?” kohta

05-11-2015 CONT_DT(2015)569796 PE 569.796v01-00
CONT

Joachim ZELLER