Töödokumendid


Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  DOCUMENT DE TRAVAIL sur une possible extension de la protection de l’indication géographique de l’Union européenne aux produits non agricoles

21-01-2015 JURI_DT(2015)546584 PE 546.584v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors’ Special Report No 19/2014 (2013 Discharge): "EU Pre-accession Assistance to Serbia."

20-01-2015 CONT_DT(2015)541375 PE 541.375v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors’ Special Report No 21/2014 (2013 Discharge): "EU-funded airport infrastructures."

19-01-2015 CONT_DT(2015)541376 PE 541.376v01-00
CONT

Derek VAUGHAN

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors' Special Report No 16/2014 (2013 Discharge): "The effectiveness of blending regional investment facility grants with financial institution loans to support EU external policies"

15-01-2015 CONT_DT(2015)541429 PE 541.429v02-00
CONT

Igor ŠOLTES

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 20/2014 („Kas VKEdele e-kaubanduse valdkonnas antud ERFi toetus on olnud mõjus?”) kohta (2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine)

14-01-2015 CONT_DT(2015)541377 PE 541.377v01-00
CONT

Zigmantas BALČYTIS

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 18/2014 (2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „EuropeAidi hindamis- ja tulemustele suunatud järelevalve süsteemid” kohta

13-01-2015 CONT_DT(2015)544401 PE 544.401v01-00
CONT

Bart STAES

TÖÖDOKUMENT raporti projekti koostamiseks parlamendi soovituste kohta komisjonile Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) läbirääkimistel

09-01-2015 INTA_DT(2015)546593 PE 546.593v01-00
INTA

Bernd LANGE

Menetlusega seotud dokumendid 2014/2228(INI)

  WORKING DOCUMENT on the Proposal for a Regulation of the European Parliament on the detailed provisions governing the exercise of the European Parliament's right of inquiry replacing the Decision of the European Parliament, the Council and the Commission of 19 April 1995 (95/167/EC, Euratom, ECSC)

09-01-2015 AFCO_DT(2015)544488 PE 544.488v03-00
AFCO

Ramón JÁUREGUI ATONDO

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 17/2014 (2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Kas ELi tippkeskuste algatus võib aidata vähendada väljastpoolt ELi lähtuvaid keemilisi, bioloogilisi, kiirgus- ja tuumaohte?” kohta

07-01-2015 CONT_DT(2015)541374 PE 541.374v02-00
CONT

Miroslav POCHE

TÖÖDOKUMENT milles käsitletakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi Euroopa Liidu liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete registreerimiseks

06-01-2015 LIBE_DT(2015)544477 PE 544.477v01-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA