Töödokumendid


Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  WORKING DOCUMENT on the review of the European Neighbourhood policy

31-03-2015 AFET_DT(2015)552076 PE 552.076v01-00
AFET

Eduard KUKAN

  WORKING DOCUMENT on women's careers in Science and University and glass ceilings encountered

31-03-2015 FEMM_DT(2015)552142 PE 552.142v02-00
FEMM

Elissavet VOZEMBERG

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors’ Special Report No 18/2014 (2014 Discharge): EuropeAid’s evaluation and results-oriented monitoring systems

30-03-2015 CONT_DT(2015)544401 PE 544.401v02-00
CONT

Bart STAES

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors’ Special Report No 23/2014 (2014 Discharge): Errors in rural development spending: what are the causes and how are they being addressed?

27-03-2015 CONT_DT(2015)549447 PE 549.447v02-00
CONT

Miroslav POCHE

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors’ Special Report No 3/2015 (2014 Discharge): EU Youth Guarantee: first steps taken but implementation risks ahead

26-03-2015 CONT_DT(2015)551998 PE 551.998v02-00
CONT

Karin KADENBACH

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors’ Special Report No 22/2014 (2013 Discharge): Keeping the costs of EU-financed rural development project grants under control

25-03-2015 CONT_DT(2015)546587 PE 546.587v01-00
CONT

Zigmantas BALČYTIS

TÖÖDOKUMENT Ebola kriisi kohta: õppetunnid pikemas perspektiivis ja meetmed arenguriikide tervishoiusüsteemide tõhustamiseks, et ennetada edaspidiseid kriise

13-03-2015 DEVE_DT(2015)551910 PE 551.910v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Menetlusega seotud dokumendid 2014/2204(INI)

  WORKING DOCUMENT on pilot projects and preparatory actions in budget 2015 and 2016

11-03-2015 BUDG_DT(2015)551758 PE 551.758v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL, José Manuel FERNANDES

  WORKING DOCUMENT on the Implementation of the 2011 White Paper on Transport: taking stock and the way forward towards sustainable mobility

11-03-2015 TRAN_DT(2015)549451 PE 549.451v02-00
TRAN

Wim van de CAMP

Dokumendid teemakaustas TRAN/8/02476

Menetlusega seotud dokumendid 2015/2005(INI)

TÖÖDOKUMENT raporti kohta, mis käsitleb 2012. aasta kui Euroopa aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aasta rakendamist, tulemusi ja üldist hindamist

09-03-2015 EMPL_DT(2015)551878 PE 551.878v01-00
EMPL

Eduard KUKAN