Töödokumendid


Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  WORKING DOCUMENT on Establishment of an EU mechanism on democracy, the rule of law and fundamental rights - Scoreboard on Democracy, Rule of Law and Fundamental rights

09-02-2016 LIBE_DT(2016)575273 PE 575.273v02-00
LIBE

Sophia in 't VELD

Dokumendid teemakaustas LIBE/8/04625

Menetlusega seotud dokumendid 2015/2254(INL)

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors' Special Report No 20/2015 (2014 Discharge): "The cost-effectiveness of EU Rural Development support for non-productive investments in agriculture"

03-02-2016 CONT_DT(2016)573133 PE 573.133v01-00
CONT

Georgi PIRINSKI

TÖÖDOKUMENT ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta – Meetodid ja olemasolevad mehhanismid

03-02-2016 LIBE_DT(2016)575325 PE 575.325v02-00
LIBE

Sophia in 't VELD

Dokumendid teemakaustas LIBE/8/04625

Menetlusega seotud dokumendid 2015/2254(INL)

TÖÖDOKUMENT uue kaugelevaatava ja innovaatilise kaubanduse ja investeeringute tulevikustrateegia kohta

29-01-2016 INTA_DT(2016)571406 PE 571.406v05-00
INTA

 

Menetlusega seotud dokumendid 2015/2105(INI)

  WORKING DOCUMENT on Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities with special regard to the Concluding Observations of the UN CRPD Committee

29-01-2016 EMPL_DT(2016)576727 PE 576.727v01-00
EMPL

Helga STEVENS

Menetlusega seotud dokumendid 2015/2258(INI)

TEINE TÖÖDOKUMENT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ühe osanikuga osaühingute kohta

26-01-2016 JURI_DT(2016)575031 PE 575.031v02-00
JURI

Luis de GRANDES PASCUAL

Dokumendid teemakaustas JURI/8/00431

Menetlusega seotud dokumendid 2014/0120(COD)

TÖÖDOKUMENT ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta – kodanike algatatud kohtuvaidlused kui eraõigusliku täitmise vahend

26-01-2016 LIBE_DT(2016)575319 PE 575.319v01-00
LIBE

Sophia in 't VELD

Dokumendid teemakaustas LIBE/8/04625

Menetlusega seotud dokumendid 2015/2254(INL)

TÖÖDOKUMENT Euroopa Liidu lepingu artikli 2 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta kasutamise kohta rikkumismenetluste alusena

26-01-2016 LIBE_DT(2016)575320 PE 575.320v01-00
LIBE

Sophia in 't VELD

Dokumendid teemakaustas LIBE/8/04625

Menetlusega seotud dokumendid 2015/2254(INL)

TÖÖDOKUMENT ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta

26-01-2016 LIBE_DT(2016)575321 PE 575.321v01-00
LIBE

Sophia in 't VELD

Dokumendid teemakaustas LIBE/8/04625

Menetlusega seotud dokumendid 2015/2254(INL)

TÖÖDOKUMENT ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomine. Demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste arvessevõtmine mõjuhinnangutes ja kontrollimenetlustes

26-01-2016 LIBE_DT(2016)575323 PE 575.323v01-00
LIBE

Sophia in 't VELD

Dokumendid teemakaustas LIBE/8/04625

Menetlusega seotud dokumendid 2015/2254(INL)