Töödokumendid


Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report N°6/2015 (2014 Discharge) on "The integrity and implementation of the EU ETS"

02-09-2015 CONT_DT(2015)560618 PE 560.618v01-00
CONT

Markus PIEPER

TÖÖDOKUMENT Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 80 kohta – solidaarsus ja vastutuse õiglane jagamine, sealhulgas otsingu- ja päästekohustused (algatusraport olukorra kohta Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkuse kohta)

15-07-2015 LIBE_DT(2015)564907 PE 564.907v01-00
LIBE

Roberta METSOLA, Kashetu KYENGE

Dokumendid teemakaustas LIBE/8/03166

Menetlusega seotud dokumendid 2015/2095(INI)

TÖÖDOKUMENT milles käsitletakse turvaliste ja õiguspäraste teede väljatöötamist Euroopa Liitu varjupaigataotlejatele ja pagulastele, sealhulgas ka liidu ümberasustamispoliitikat ja vastavaid integratsioonimeetmeid (algatusraport olukorra kohta Vahemerel ja vajaduse kohta töötada välja ELi terviklik rändekäsitus)

15-07-2015 LIBE_DT(2015)564908 PE 564.908v01-00
LIBE

Roberta METSOLA, Kashetu KYENGE

Dokumendid teemakaustas LIBE/8/03166

Menetlusega seotud dokumendid 2015/2095(INI)

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 5/2015 (2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) kohta: Kas rahastamisvahendid on maaelu arengu valdkonnas edukad ja paljulubavad?

26-06-2015 CONT_DT(2015)557167 PE 557.167v01-00
CONT

Jens GEIER

  WORKING DOCUMENT on common rules with a view to the application of the external dimension of the CFP, including fisheries agreements

24-06-2015 PECH_DT(2015)560800 PE 560.800v01-00
PECH

Linnéa ENGSTRÖM

  WORKING DOCUMENT on the Annual Budgetary Procedure 2016 in CULT Committee

23-06-2015 CULT_DT(2015)560900 PE 560.900v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Dokumendid teemakaustas CULT/8/03196

Menetlusega seotud dokumendid 2015/2074(BUD)

  WORKING DOCUMENT on prevention of radicalisation and recruitment of EU citizens by terrorist organisations

27-05-2015 LIBE_DT(2015)551968 PE 551.968v01-00
LIBE

Rachida DATI

Dokumendid teemakaustas LIBE/8/02968

Menetlusega seotud dokumendid 2015/2063(INI)

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 3/2015 (2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus) „ELi noortegarantii: esimesed sammud on tehtud, kuid ees ootavad rakendamisega seotud riskid” kohta

07-05-2015 CONT_DT(2015)551998 PE 551.998v03-00
CONT

Karin KADENBACH

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 4/2015 (2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Tehniline abi: milline on selle panus põllumajandusse ja maaelu arengusse?” kohta

29-04-2015 CONT_DT(2015)554863 PE 554.863v01-00
CONT

Karin KADENBACH

TÖÖDOKUMENT Euroopa jätkusuutliku mitteväärismetallide tööstuse väljaarendamise kohta

27-04-2015 ITRE_DT(2015)552082 PE 552.082v01-00
ITRE

Edouard MARTIN

Dokumendid teemakaustas ITRE/8/02154

Menetlusega seotud dokumendid 2014/2211(INI)