Töödokumendid


Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report No 28/2016 (2015 Discharge): Dealing with serious cross-border threats to health in the EU: important steps taken but more needs to be done

16-01-2017 CONT_DT(2017)595735 PE 595.735v01-00
CONT

 

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 21/2016 (Discharge 2015): EU pre-accession assistance for strengthening administrative capacity in the Western Balkans: A meta- audit

10-01-2017 CONT_DT(2017)589257 PE 589.257v01-00
CONT

Joachim ZELLER

TÖÖDOKUMENT nr 10 autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise kohta – Lisa C: uurimiskomisjoni tegevus

19-12-2016 EMIS_DT(2016)594080 PE 594.080v03-00
EMIS

Jens GIESEKE, Gerben-Jan GERBRANDY

Dokumendid teemakaustas EMIS/8/07666

Menetlusega seotud dokumendid 2016/2215(INI)

TÖÖDOKUMENT nr 1 autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise kohta – 1. peatükk: sissejuhatus

16-12-2016 EMIS_DT(2016)594071 PE 594.071v02-00
EMIS

Jens GIESEKE, Gerben-Jan GERBRANDY

Dokumendid teemakaustas EMIS/8/07666

Menetlusega seotud dokumendid 2016/2215(INI)

TÖÖDOKUMENT Nr 2 autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise kohta – 2. peatükk: tehniline taust

16-12-2016 EMIS_DT(2016)594072 PE 594.072v02-00
EMIS

Jens GIESEKE, Gerben-Jan GERBRANDY

Dokumendid teemakaustas EMIS/8/07666

Menetlusega seotud dokumendid 2016/2215(INI)

TÖÖDOKUMENT nr 3 autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise kohta – 3. peatükk: laborikatsed ja tegelikus liikluses tekkivad heitkogused

16-12-2016 EMIS_DT(2016)594073 PE 594.073v02-00
EMIS

Jens GIESEKE, Gerben-Jan GERBRANDY

Dokumendid teemakaustas EMIS/8/07666

Menetlusega seotud dokumendid 2016/2215(INI)

TÖÖDOKUMENT nr 4 autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise kohta – 4. peatükk: katkestusseadmed

16-12-2016 EMIS_DT(2016)594074 PE 594.074v02-00
EMIS

Jens GIESEKE, Gerben-Jan GERBRANDY

Dokumendid teemakaustas EMIS/8/07666

Menetlusega seotud dokumendid 2016/2215(INI)

TÖÖDOKUMENT nr 5 autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise kohta – 5. peatükk: jõustamine ja karistused Tüübikinnitus ja kasutusel olevate sõidukite vastavus

16-12-2016 EMIS_DT(2016)594075 PE 594.075v02-00
EMIS

Jens GIESEKE, Gerben-Jan GERBRANDY

Dokumendid teemakaustas EMIS/8/07666

Menetlusega seotud dokumendid 2016/2215(INI)

TÖÖDOKUMENT nr 6 autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise kohta – 6. peatükk: jõustamine ja karistused

16-12-2016 EMIS_DT(2016)594076 PE 594.076v02-00
EMIS

Jens GIESEKE, Gerben-Jan GERBRANDY

Dokumendid teemakaustas EMIS/8/07666

Menetlusega seotud dokumendid 2016/2215(INI)

TÖÖDOKUMENT nr 7 autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise kohta – 7. peatükk: uurimiskomisjoni volitused ja piirangud

16-12-2016 EMIS_DT(2016)594077 PE 594.077v02-00
EMIS

Jens GIESEKE, Gerben-Jan GERBRANDY

Dokumendid teemakaustas EMIS/8/07666

Menetlusega seotud dokumendid 2016/2215(INI)