Töödokumendid


Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  DOCUMENTO DE TRABAJO 1 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la conservación de los recursos pesqueros y la protección de los ecosistemas marinos con medidas técnicas - OBJETIVOS DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS

24-08-2016 PECH_DT(2016)584005 PE 584.005v03-00
PECH

Gabriel MATO

  WORKING DOCUMENT on the application of Council Directive 2004/113/EC implementing the principle of equal treatment between men and women in the access to and supply of goods and services

13-07-2016 FEMM_DT(2016)585717 PE 585.717v02-00
FEMM

Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ

Menetlusega seotud dokumendid 2016/2012(INI)

TÖÖDOKUMENT soolise võrdõiguslikkuse edendamise kohta vaimse tervise ja kliiniliste uuringute valdkonnas

11-07-2016 FEMM_DT(2016)585797 PE 585.797v01-00
FEMM

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Menetlusega seotud dokumendid 2016/2096(INI)

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 3/2016 (2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): „Läänemere eutrofeerumisega võitlemine: tuleb võtta rohkem ja mõjusamaid meetmeid“ kohta

07-07-2016 CONT_DT(2016)583946 PE 583.946v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors’ Special Report No 8/2016 (2015 Discharge): “Rail freight transport performance in the EU: still not on the right track”

06-07-2016 CONT_DT(2016)583878 PE 583.878v01-00
CONT

Marian-Jean MARINESCU

TÖÖDOKUMENT Euroopa Parlamendi ja nõukogu digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvaid teatavaid aspekte käsitleva direktiivi kohta

23-06-2016 CJ24_DT(2016)585510 PE 585.510v01-00
JURI IMCO

Evelyne GEBHARDT, Axel VOSS

Menetlusega seotud dokumendid 2015/0287(COD)

TÖÖDOKUMENT vajaduse kohta koostada ELi strateegia soolise pensionilõhe kaotamiseks ja ärahoidmiseks

23-06-2016 FEMM_DT(2016)584177 PE 584.177v01-00
FEMM

Constance LE GRIP

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 11/2016 (2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi haldussuutlikkuse parandamine: piiratud edusammud keerulistes tingimustes“ kohta

20-06-2016 CONT_DT(2016)583945 PE 583.945v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

  WORKING DOCUMENT on European Deposit Insurance Scheme (EDIS)

16-06-2016 ECON_DT(2016)585423 PE 585.423v01-00
ECON

Esther de LANGE

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 4/2016 (2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine). Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut peab oodatud mõju saavutamiseks muutma oma toetuse andmise mehhanisme ja oma ülesehitust

15-06-2016 CONT_DT(2016)580540 PE 580.540v01-00
CONT

Dennis de JONG