Töödokumendid

Töödokumendid

 

Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Filtreeri komisjoni järgi
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on Agencies

Kuupäev : 07-04-2014

Viide :

BUDG_DT(2014)532398 PE 532.398v01-00
BUDG

Jutta HAUG

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TÖÖDOKUMENT kriminaalmenetluse raames kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslike tagatiste kohta (2013/0408(COD))

Kuupäev : 31-03-2014

Viide :

LIBE_DT(2014)532258 PE 532.258v03-00
LIBE

Carmen ROMERO LÓPEZ

Menetlusega seotud dokumendid 2013/0408(COD)

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on Fact Finding Mission to Greece from 18 to 20 September 2013, concerning waste management in Attica, Peloponnese, Thesprotia and Corfu

Kuupäev : 27-03-2014

Viide :

PETI_DT(2014)529766 PE 529.766v01-00
PETI

 

Dokumendid teemakaustas PETI/7/12500

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TÖÖDOKUMENT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kriminaalmenetluse raames kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslike tagatiste kohta

Kuupäev : 25-03-2014

Viide :

JURI_DT(2014)532337 PE 532.337v01-00
JURI

Alexandra THEIN

Dokumendid teemakaustas JURI/7/14674

Menetlusega seotud dokumendid 2013/0408(COD)

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TÖÖDOKUMENT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise kohta (uuesti sõnastatud)

Kuupäev : 20-03-2014

Viide :

CULT_DT(2014)532263 PE 532.263v01-00
CULT

Marie-Christine VERGIAT

Dokumendid teemakaustas CULT/7/12867

Menetlusega seotud dokumendid 2013/0162(COD)

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TÖÖDOKUMENT milles käsitletakse esialgset tasuta õigusabi kahtlustatavatele või süüdistatavatele, kellelt on võetud vabadus, ning tasuta õigusabi Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses

Kuupäev : 18-03-2014

Viide :

LIBE_DT(2014)530085 PE 530.085v02-00
LIBE

Cornelis de JONG

Menetlusega seotud dokumendid 2013/0409(COD)

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TÖÖDOKUMENT süütuse presumptsiooni ja kriminaalmenetluse korral isiklikult kohtulikul arutelul viibimise õiguse teatavate aspektide tugevdamise kohta

Kuupäev : 17-03-2014

Viide :

LIBE_DT(2014)530088 PE 530.088v01-00
LIBE

Renate WEBER

Menetlusega seotud dokumendid 2013/0407(COD)

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TÖÖDOKUMENT Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kohta

Kuupäev : 14-03-2014

Viide :

LIBE_DT(2014)530084 PE 530.084v01-00
LIBE

Axel VOSS

Menetlusega seotud dokumendid 2013/0256(COD)

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TÖÖDOKUMENT Komisjoni ettepanek võtta vastu nõukogu määrus kaubavahetuse eritingimuste kohta nendes Küprose Vabariigi piirkondades, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll

Kuupäev : 13-03-2014

Viide :

INTA_DT(2014)530081 PE 530.081v01-00
INTA

Niccolò RINALDI

Menetlusega seotud dokumendid 2004/0148(COD)

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on the modifications proposed by the MFF negotiating team to the MFF Regulation and IIA, as per 13/05/2013

Kuupäev : 10-03-2014

Viide :

BUDG_DT(2014)528100 PE 528.100v01-00
BUDG

Jean-Luc DEHAENE , Ivailo KALFIN

Dokumendid teemakaustas BUDG/7/15023

Menetlusega seotud dokumendid 2014/2005(INI)

Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv