Töödokumendid


Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  DOCUMENT DE TRAVAIL sur la prévention de la radicalisation et du recrutement des citoyens européens par des organisations terroristes

27-05-2015 LIBE_DT(2015)551968 PE 551.968v01-00
LIBE

Rachida DATI

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 3/2015 (2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus) „ELi noortegarantii: esimesed sammud on tehtud, kuid ees ootavad rakendamisega seotud riskid” kohta

07-05-2015 CONT_DT(2015)551998 PE 551.998v03-00
CONT

Karin KADENBACH

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 4/2015 (2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Tehniline abi: milline on selle panus põllumajandusse ja maaelu arengusse?” kohta

29-04-2015 CONT_DT(2015)554863 PE 554.863v01-00
CONT

Karin KADENBACH

TÖÖDOKUMENT Euroopa jätkusuutliku mitteväärismetallide tööstuse väljaarendamise kohta

27-04-2015 ITRE_DT(2015)552082 PE 552.082v01-00
ITRE

Edouard MARTIN

Dokumendid teemakaustas ITRE/8/02154

Menetlusega seotud dokumendid 2014/2211(INI)

TÖÖDOKUMENT Euroopa kodanikualgatuse määruse rakendamisaruande kohta

27-04-2015 AFCO_DT(2015)554924 PE 554.924v02-00
AFCO

György SCHÖPFLIN

Dokumendid teemakaustas AFCO/8/02357

Menetlusega seotud dokumendid 2014/2257(INI)

TÖÖDOKUMENT kaugjuhitavate õhusõidukite süsteemide (RPA-süsteemide) ehk mehitamata õhusõidukite ohutu kasutamise kohta tsiviillennunduses 2014/2243(INI)

15-04-2015 TRAN_DT(2015)554842 PE 554.842v01-00
TRAN

Jacqueline FOSTER

Menetlusega seotud dokumendid 2014/2243(INI)

TÖÖDOKUMENT kontrollikoja eriaruande nr 1/2015 (2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus) „Siseveetransport Euroopas: transpordiliigi osakaal ja laevatamistingimused ei ole alates 2001. aastast oluliselt paranenud” kohta

14-04-2015 CONT_DT(2015)549255 PE 549.255v01-00
CONT

Andrey NOVAKOV

TÖÖDOKUMENT on the European Court of Auditors’ Special Report No 22/2014 (2014 Discharge): Keeping the costs of EU-financed rural development project grants under control

01-04-2015 CONT_DT(2015)546587 PE 546.587v02-00
CONT

Zigmantas BALČYTIS

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 24/2014 kohta (2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): Kas ELi toetust tulekahjude ja loodusõnnetuste poolt metsadele tekitatava kahju ärahoidmiseks ja metsade taastamiseks on hästi hallatud?

01-04-2015 CONT_DT(2015)549295 PE 549.295v01-00
CONT

Joachim ZELLER

  WORKING DOCUMENT Activities and supervision of institutions for occupational retirement provision (recast)

01-04-2015 ECON_DT(2015)554712 PE 554.712v02-00
ECON

Brian HAYES

Menetlusega seotud dokumendid 2014/0091(COD)