Töödokumendid


Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  WORKING DOCUMENT on the directive of the European Parliament and of the Council on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content

23-06-2016 CJ24_DT(2016)585510 PE 585.510v01-00
JURI IMCO

Evelyne GEBHARDT, Axel VOSS

Menetlusega seotud dokumendid 2015/0287(COD)

  DOCUMENT DE TRAVAIL sur la nécessité d'une stratégie de l'Union européenne pour faire cesser et prévenir l'écart entre les pensions des hommes et des femmes

23-06-2016 FEMM_DT(2016)584177 PE 584.177v01-00
FEMM

Constance LE GRIP

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors’ Special Report No 11/2016 (2015 discharge): “Strengthening administrative capacity in the former Yugoslav Republic of Macedonia: limited progress in a difficult context”

20-06-2016 CONT_DT(2016)583945 PE 583.945v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

  WORKING DOCUMENT on European Deposit Insurance Scheme (EDIS)

16-06-2016 ECON_DT(2016)585423 PE 585.423v01-00
ECON

Esther de LANGE

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 4/2016 (2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine). Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut peab oodatud mõju saavutamiseks muutma oma toetuse andmise mehhanisme ja oma ülesehitust

15-06-2016 CONT_DT(2016)580540 PE 580.540v01-00
CONT

Dennis de JONG

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 6/2016 (2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) Loomahaiguste tõkestamiseks mõeldud likvideerimis-, tõrje- ja seireprogrammid

08-06-2016 CONT_DT(2016)582131 PE 582.131v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 7/2016 (2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): Euroopa välisteenistuse hoonete haldamine üle kogu maailma

03-06-2016 CONT_DT(2016)582129 PE 582.129v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

  WORKING DOCUMENT on digital democracy in the European Union: opportunities and challenges

01-06-2016 AFCO_DT(2016)580510 PE 580.510v02-00
AFCO

Ramón JÁUREGUI ATONDO

Menetlusega seotud dokumendid 2016/2008(INI)

  WORKING DOCUMENT on the fact-finding visit to Denmark 20-21 June 2013

30-05-2016 PETI_DT(2016)514768 PE 514.768v04-00
PETI

 

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 5/2016 (2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Kas komisjon on taganud teenuste direktiivi mõjusa rakendamise?“ kohta

27-05-2016 CONT_DT(2016)582201 PE 582.201v02-00
CONT

Nedzhmi ALI