Töödokumendid


Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 24/2016 (Discharge 2015): More efforts needed to enforce compliance with and raise awareness of State aid rules in cohesion policy

23-03-2017 CONT_DT(2017)601153 PE 601.153v01-00
CONT

Nedzhmi ALI

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 36/2016 (2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Perioodi 2007–2013 ühtekuuluvuse ja maaelu arengu programmide lõpetamise korra hindamine“ kohta

06-03-2017 CONT_DT(2017)599802 PE 599.802v03-00
CONT

Bogusław LIBERADZKI

  WORKING DOCUMENT on Pilot projects and Preparatory actions in budget 2017 and 2018

03-03-2017 BUDG_DT(2017)600950 PE 600.950v01-00
BUDG

 

TÖÖDOKUMENT Rahvusvahelise kaubanduse ja ELi kaubanduspoliitika mõju ülemaailmsetele väärtusahelatele

02-03-2017 INTA_DT(2017)599772 PE 599.772v01-00
INTA

Maria ARENA

Menetlusega seotud dokumendid 2016/2301(INI)

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 34/2016 (2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Toidu raiskamise vastane võitlus: ELi võimalus parandada toiduainete tarneahela ressursitõhusust“ kohta

21-02-2017 CONT_DT(2017)599745 PE 599.745v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

TÖÖDOKUMENT eriaruande nr 31/2016 kohta (2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): Vähemalt iga viies euro ELi eelarvest kliimameetmetele: plaanid on kõrgelennulised, kuid ebaõnnestumise oht suur

14-02-2017 CONT_DT(2017)594176 PE 594.176v03-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 29/2016 (2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Ühtne järelevalvemehhanism – hea algus, kuid vaja on täiendavaid parandusi“ kohta

14-02-2017 CONT_DT(2017)599709 PE 599.709v02-00
CONT

Marco VALLI

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 32/2016 kohta (2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): ELi abi Ukrainale

09-02-2017 CONT_DT(2017)595718 PE 595.718v01-00
CONT

Joachim ZELLER

  WORKING DOCUMENT on digital democracy in the European Union: opportunities and challenges

30-01-2017 AFCO_DT(2017)580510 PE 580.510v04-00
AFCO

Ramón JÁUREGUI ATONDO

Dokumendid teemakaustas AFCO/8/05507

Menetlusega seotud dokumendid 2016/2008(INI)

  WORKING DOCUMENT on the proposed mid term revision of the EIB external lending mandate (ELM) (COM(2016)0583) and amendment of the Guarantee fund for external actions (GFEA) (COM(2016)0582)

24-01-2017 BUDG_DT(2017)597628 PE 597.628v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumendid teemakaustas BUDG/8/07896

Menetlusega seotud dokumendid 2016/0275(COD)