Töödokumendid

Töödokumendid

 

Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Filtreeri komisjoni järgi
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors' Special Report No 4/2014 (2013 Discharge): “Integration of EU water policy objectives with the CAP: a partial success”

Kuupäev : 24-10-2014

Viide :

CONT_DT(2014)536029 PE 536.029v01-00
CONT

Karin KADENBACH

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors' Special Report No 11/2013 (2013 Discharge): “Getting the Gross National Income (GNI) data right: a more structured and better-focussed approach would improve the effectiveness of the Commission’s verification”

Kuupäev : 22-10-2014

Viide :

CONT_DT(2014)536027 PE 536.027v04-00
CONT

Bart STAES

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 11/2014 (2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): Euroopa välisteenistuse loomine

Kuupäev : 17-10-2014

Viide :

CONT_DT(2014)537488 PE 537.488v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 8/2014 „Kas komisjon on mõjusalt hallanud tootmiskohustusega seotud toetuste integreerimist ühtsesse otsemaksete kavva?” kohta (2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus)

Kuupäev : 17-10-2014

Viide :

CONT_DT(2014)539488 PE 539.488v03-00
CONT

Patricija ŠULIN

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on the review of the economic governance framework: stocktaking and challenges

Kuupäev : 17-10-2014

Viide :

ECON_DT(2014)539633 PE 539.633v01-00
ECON

Pervenche BERÈS

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 2/2014 (2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Kas kaubanduse sooduskorda hallatakse asjakohaselt?”

Kuupäev : 02-10-2014

Viide :

CONT_DT(2014)536036 PE 536.036v02-00
CONT

Bart STAES

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 3/2014 (2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) Euroopa Komisjoni poolsest arendamisest saadud kogemused” kohta

Kuupäev : 16-09-2014

Viide :

CONT_DT(2014)537479 PE 537.479v03-00
CONT

Monika HOHLMEIER

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 15/2013 (2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Kas programmi LIFE keskkonnaosa on olnud mõjus?” kohta

Kuupäev : 15-09-2014

Viide :

CONT_DT(2014)535987 PE 535.987v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 18/2013 (2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Liikmesriikide poolt tehtud põllumajanduskulutuste kontrollide tulemuste” kohta

Kuupäev : 08-09-2014

Viide :

CONT_DT(2014)536028 PE 536.028v02-00
CONT

Karin KADENBACH

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on opinion on a resolution accompanying the consent recommendation (Rule 99(1)) on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Association Agreement between the European Union and and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part

Kuupäev : 05-09-2014

Viide :

INTA_DT(2014)537376 PE 537.376v01-00
INTA

Sorin MOISĂ

Dokumendid teemakaustas INTA/8/01057

Menetlusega seotud dokumendid 2014/2817(INI)

Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv