Töödokumendid

Töödokumendid

 

Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Filtreeri komisjoni järgi
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors' Special Report No 3/2014 (2013 Discharge) "Lessons from the European Commission’s development of the second generation Schengen Information System (SIS II)"

Kuupäev : 16-09-2014

Viide :

CONT_DT(2014)537479 PE 537.479v03-00
CONT

Monika HOHLMEIER

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors' Special Report No 15/2013 (2013 discharge): Has the Environment component of the LIFE programme been effective?

Kuupäev : 15-09-2014

Viide :

CONT_DT(2014)535987 PE 535.987v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors Special Report No 2/2014 (2013 Discharge) "Are Preferential Trade Arrangements adequately managed?"

Kuupäev : 10-09-2014

Viide :

CONT_DT(2014)536036 PE 536.036v01-00
CONT

Bart STAES

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors Special Report No 18/2013 (2013 Discharge): “The reliability of the results of the Member States' checks of the agricultural expenditure”

Kuupäev : 08-09-2014

Viide :

CONT_DT(2014)536028 PE 536.028v02-00
CONT

Karin KADENBACH

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on opinion on a resolution accompanying the consent recommendation (Rule 99(1)) on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Association Agreement between the European Union and and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part

Kuupäev : 05-09-2014

Viide :

INTA_DT(2014)537376 PE 537.376v01-00
INTA

Ionel-Sorin MOISĂ

Dokumendid teemakaustas INTA/8/01057

Menetlusega seotud dokumendid 2014/2817(INI)

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on opinion on a resolution accompanying the consent recommendation (Rule 99(1))on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part

Kuupäev : 05-09-2014

Viide :

INTA_DT(2014)537378 PE 537.378v01-00
INTA

Olli REHN

Dokumendid teemakaustas INTA/8/01055

Menetlusega seotud dokumendid 2014/2816(INI)

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors Special Report No 13/2013 (2013 Discharge): “EU Development Assistance to Central Asia”

Kuupäev : 03-09-2014

Viide :

CONT_DT(2014)536022 PE 536.022v01-00
CONT

Gilles PARGNEAUX

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on Council's position on DB 2015

Kuupäev : 02-09-2014

Viide :

BUDG_DT(2014)537308 PE 537.308v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 11/2013 (2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Õigete kogurahvatulu andmete saamine: struktureeritum ja sihipärasem lähenemisviis muudaks komisjoni kontrolli mõjusamaks” kohta

Kuupäev : 02-09-2014

Viide :

CONT_DT(2014)536027 PE 536.027v02-00
CONT

Bart STAES

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 1/2014 (2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „ELi toetatud ühiskondliku linnatranspordi projektide mõjusus” kohta

Kuupäev : 01-09-2014

Viide :

CONT_DT(2014)536049 PE 536.049v01-00
CONT

Georgi PIRINSKI

Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv