Töödokumendid


Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  WORKING DOCUMENT on Special report No 31/2016 (2016 Discharge): Spending at least one euro in every five from the EU budget on climate action: ambitious work underway, but at serious risk of falling short

14-02-2017 CONT_DT(2017)594176 PE 594.176v03-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors’ Special Report N°29/2016 (Discharge 2016) : Single supervisory Mechanism - Good start but further improvements needed

14-02-2017 CONT_DT(2017)599709 PE 599.709v02-00
CONT

Marco VALLI

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 32/2016 (2016 Discharge): EU assistance to Ukraine

09-02-2017 CONT_DT(2017)595718 PE 595.718v01-00
CONT

Joachim ZELLER

  WORKING DOCUMENT on digital democracy in the European Union: opportunities and challenges

30-01-2017 AFCO_DT(2017)580510 PE 580.510v04-00
AFCO

Ramón JÁUREGUI ATONDO

Dokumendid teemakaustas AFCO/8/05507

Menetlusega seotud dokumendid 2016/2008(INI)

  WORKING DOCUMENT on the proposed mid term revision of the EIB external lending mandate (ELM) (COM(2016)0583) and amendment of the Guarantee fund for external actions (GFEA) (COM(2016)0582)

24-01-2017 BUDG_DT(2017)597628 PE 597.628v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumendid teemakaustas BUDG/8/07896

Menetlusega seotud dokumendid 2016/0275(COD)

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 25/2016 kohta (2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): Põldude identifitseerimise süsteem: kasulik töövahend põllumajandusmaa toetuskõlblikkuse kindlakstegemiseks, ent selle haldamist saaks veelgi parandada

19-01-2017 CONT_DT(2017)593995 PE 593.995v01-00
CONT

Claudia SCHMIDT

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 26/2016 (2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Nõuetele vastavuse mõjusamaks ja lihtsamaks muutmine on endiselt keeruline ülesanne“ kohta

18-01-2017 CONT_DT(2017)597542 PE 597.542v01-00
CONT

Karin KADENBACH

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 28/2016 kohta (2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): Tõsiste piiriüleste terviseohtudega tegelemine ELis: palju on juba tehtud, ent võtta tuleb veel täiendavaid meetmeid

16-01-2017 CONT_DT(2017)595735 PE 595.735v01-00
CONT

Brian HAYES

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 21/2016 kohta (2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): ELi ühinemiseelne abi haldussuutlikkuse tugevdamiseks Lääne-Balkani riikides: metaaudit

10-01-2017 CONT_DT(2017)589257 PE 589.257v01-00
CONT

Joachim ZELLER

TÖÖDOKUMENT nr 10 autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise kohta – Lisa C: uurimiskomisjoni tegevus

19-12-2016 EMIS_DT(2016)594080 PE 594.080v03-00
EMIS

Jens GIESEKE, Gerben-Jan GERBRANDY

Dokumendid teemakaustas EMIS/8/07666

Menetlusega seotud dokumendid 2016/2215(INI)