Töödokumendid

Töödokumendid

 

Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Filtreeri komisjoni järgi
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 16/2013 (2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Kogemused ühtse auditi (single audit) rakendamisest ja komisjoni tuginemisest liikmesriikide auditeerimisasutuste poolt ühtekuuluvuse valdkonnas tehtud tööle” kohta

Kuupäev : 17-12-2014

Viide :

CONT_DT(2014)536052 PE 536.052v04-00
CONT

Bogusław LIBERADZKI

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors Special Report No 14/2014 (2013 Discharge): "How do the EU institutions and bodies calculate, reduce and offset their greenhouse gas emissions?"

Kuupäev : 16-12-2014

Viide :

CONT_DT(2014)539491 PE 539.491v01-00
CONT

Patricija ŠULIN

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors' Special Report No 7/2014 (2013 Discharge): Has the ERDF successfully supported the development of business incubators?

Kuupäev : 12-12-2014

Viide :

CONT_DT(2014)537487 PE 537.487v02-00
CONT

Zigmantas BALČYTIS

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on Bridging the investment gap in the EU for sustainable growth and jobs

Kuupäev : 11-12-2014

Viide :

ECON_DT(2014)544374 PE 544.374v01-00
ECON

Udo BULLMANN

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors' Special Report No 11/2013 (2013 Discharge): “Getting the Gross National Income (GNI) data right: a more structured and better-focussed approach would improve the effectiveness of the Commission’s verification”

Kuupäev : 09-12-2014

Viide :

CONT_DT(2014)536027 PE 536.027v05-00
CONT

Bart STAES

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors' Special Report No 10/2014 (2013 Discharge): "The effectiveness of European Fisheries Fund support for aquaculture"

Kuupäev : 08-12-2014

Viide :

CONT_DT(2014)541359 PE 541.359v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 9/2014 (2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Kas veinisektorile eraldatavat ELi investeerimis- ja müügiedendustoetust hallatakse hästi ning kas selle mõju ELi veinide konkurentsivõimele on näha?” kohta

Kuupäev : 01-12-2014

Viide :

CONT_DT(2014)537549 PE 537.549v02-00
CONT

Martina DLABAJOVÁ

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 3/2014 (2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) Euroopa Komisjoni poolsest arendamisest saadud kogemused” kohta

Kuupäev : 25-11-2014

Viide :

CONT_DT(2014)537479 PE 537.479v04-00
CONT

Monika HOHLMEIER

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 13/2014 (2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) kohta: „Haitile pärast maavärinat antud ELi rehabilitatsiooniabi”

Kuupäev : 20-11-2014

Viide :

CONT_DT(2014)541419 PE 541.419v01-00
CONT

Jens GEIER

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT Procedure and practices regarding the 2014 Commissioner Hearings

Kuupäev : 18-11-2014

Viide :

AFCO_DT(2014)541669 PE 541.669v01-00
AFCO

 

Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv