Töödokumendid


Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  WORKING DOCUMENT on the Implementation report on European Citizens Initiative (ECI) regulation

21-04-2015 AFCO_DT(2015)554924 PE 554.924v01-00
AFCO

György SCHÖPFLIN

Dokumendid teemakaustas AFCO/8/02357

Menetlusega seotud dokumendid 2014/2257(INI)

  WORKING DOCUMENT on safe use of remotely piloted aircraft systems (RPAS), commonly known as unmanned aerial vehicles (UAVs) in the field of civil aviation COM(2014)0207 - 2014/2243(INI)

15-04-2015 TRAN_DT(2015)554842 PE 554.842v01-00
TRAN

Jacqueline FOSTER

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors’ Special Report No 1/2015 (2014 Discharge): Inland Waterway Transport in Europe: No significant improvements in modal share and navigability conditions since 2001

14-04-2015 CONT_DT(2015)549255 PE 549.255v01-00
CONT

Andrey NOVAKOV

TÖÖDOKUMENT on the European Court of Auditors’ Special Report No 22/2014 (2014 Discharge): Keeping the costs of EU-financed rural development project grants under control

01-04-2015 CONT_DT(2015)546587 PE 546.587v02-00
CONT

Zigmantas BALČYTIS

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 24/2014 kohta (2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): Kas ELi toetust tulekahjude ja loodusõnnetuste poolt metsadele tekitatava kahju ärahoidmiseks ja metsade taastamiseks on hästi hallatud?

01-04-2015 CONT_DT(2015)549295 PE 549.295v01-00
CONT

Joachim ZELLER

  WORKING DOCUMENT Activities and supervision of institutions for occupational retirement provision (recast)

01-04-2015 ECON_DT(2015)554712 PE 554.712v02-00
ECON

Brian HAYES

Menetlusega seotud dokumendid 2014/0091(COD)

  WORKING DOCUMENT on the review of the European Neighbourhood policy

31-03-2015 AFET_DT(2015)552076 PE 552.076v01-00
AFET

Eduard KUKAN

Dokumendid teemakaustas AFET/8/02473

Menetlusega seotud dokumendid 2015/2002(INI)

TÖÖDOKUMENT naiste karjääride ja klaaslae kohta teaduses ja ülikoolides

31-03-2015 FEMM_DT(2015)552142 PE 552.142v02-00
FEMM

Elissavet VOZEMBERG

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 18/2014 (2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „EuropeAidi hindamis- ja tulemustele suunatud järelevalve süsteemid” kohta

30-03-2015 CONT_DT(2015)544401 PE 544.401v02-00
CONT

Bart STAES

TÖÖDOKUMENT on the European Court of Auditors’ Special Report No 23/2014 (2014 Discharge): Errors in rural development spending: what are the causes and how are they being addressed?

27-03-2015 CONT_DT(2015)549447 PE 549.447v02-00
CONT

Miroslav POCHE