Töödokumendid


Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  Activity Report 2014-2019

20-06-2019 IMCO_DT(2019)638713 PE638.713v03-00
IMCO

 

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 35/2018 („Valitsusväliste organisatsioonide rakendatavate ELi vahendite läbipaistvuse tagamine nõuab suuremaid pingutusi“) kohta (2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine)

30-04-2019 CONT_DT(2019)638595 PE638.595v01-00
CONT

Claudia SCHMIDT

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 32/2018 „ELi hädaolukorra usaldusfond Aafrika jaoks: paindlik, kuid piisavalt fookustamata“ kohta (2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine)

24-04-2019 CONT_DT(2019)632129 PE632.129v01-00
CONT

Inés AYALA SENDER

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 4/2019 kohta (2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): Mahepõllumajanduslike toodete kontrollisüsteem on paranenud, kuid mõned probleemid on veel lahendamata

05-04-2019 CONT_DT(2019)637191 PE637.191v01-00
CONT

Karin KADENBACH

TÖÖDOKUMENT kontrollikoja eriaruande nr 27/2018 kohta (2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): Türgi pagulasrahastu: kasulik abi, kuid vajab kulutõhususe suurendamiseks täiustamist

03-04-2019 CONT_DT(2019)631863 PE631.863v01-00
CONT

Caterina CHINNICI

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 3/2019 kohta (2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): „Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond: täieliku edu tagamiseks on vaja meetmeid“

03-04-2019 CONT_DT(2019)634600 PE634.600v01-00
CONT

Marco VALLI

SEITSMES TÖÖDOKUMENT ettepaneku kohta võtta vastu määrus, mis käsitleb Euroopa andmeesitamismäärust ja Euroopa andmesäilitamismäärust elektrooniliste tõendite hankimiseks kriminaalasjades (2018/0108(COD)) – Euroopa andmeesitamismääruse / Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuste täitmise tagamine

01-04-2019 LIBE_DT(2019)637465 PE637.465v01-00
LIBE

Birgit SIPPEL

KUUES TÖÖDOKUMENT (A) ettepaneku kohta võtta vastu määrus, mis käsitleb Euroopa andmeesitamismäärust ja Euroopa andmesäilitamismäärust elektrooniliste tõendite hankimiseks kriminaalasjades (2018/0108(COD)) – kaitsemeetmed ja õiguskaitsevahendid

01-04-2019 LIBE_DT(2019)637466 PE637.466v01-00
LIBE

Birgit SIPPEL

KUUES TÖÖDOKUMENT (B) ettepaneku kohta võtta vastu määrus, mis käsitleb Euroopa andmeesitamismäärust ja Euroopa andmesäilitamismäärust elektrooniliste tõendite hankimiseks kriminaalasjades (2018/0108 (COD)) – kaitsemeetmed ja õiguskaitsevahendid

01-04-2019 LIBE_DT(2019)637468 PE637.468v01-00
LIBE

Birgit SIPPEL

KUUES TÖÖDOKUMENT (C) ettepaneku kohta võtta vastu määrus, mis käsitleb Euroopa andmeesitamismäärust ja Euroopa andmesäilitamismäärust elektrooniliste tõendite hankimiseks kriminaalasjades (2018/0108(COD)) – kaitsemeetmed ja õiguskaitsevahendid

01-04-2019 LIBE_DT(2019)637469 PE637.469v01-00
LIBE

Birgit SIPPEL