Tuoreimmat uutiset

Next meeting

17-05-2018 - 15:24
A computer screen with a photo of a committee meeting in it

Kohokohdat

Hyödyllisiä asiakirjoja

Seuraavat lähetykset

24-05-2018 09:00 / 09:45 ECON AFCO
24-05-2018 09:45 / 11:30 AFCO
24-05-2018 14:30 / 18:00 AFCO

Multimediakirjasto

25-04-2018 - 15:07
AFCO Kokous
25-04-2018 - 12:02
AFCO JURI Kokous
25-04-2018 - 09:17
AFCO Kokous

Tervehdyssanat

Interview with Danuta Maria Hübner- AFCO chair

Tervetuloa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan verkkosivustolle.

Vaalikaudella 2014–2019 painopisteenämme ovat EU:n tulevaisuuden kannalta ratkaisevat toimielinkysymykset. Jatkamme Lissabonin sopimukseen sisältyvien uudistusten täytäntöönpanon arviointia ja käytämme arviointia perustana tuleville uudistuksille. Harkitsemme myös vuoden 2008 kriisin jälkeen toteutettujen toimien arvioinnin perusteella, onko perussopimusten uusi uudistus tarpeellinen. Tällaisella uudistuksella olisi kaksi tavoitetta: sisällyttää EU:n lainsäädäntöön talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn hallitustenvälisen sopimuksen määräykset, mikä saattaa edellyttää perussopimusten muuttamista, ja parantaa euroalueen talouden ohjauksen ja hallinnan demokraattista legitiimiyttä. Yhtenä haasteena on varmistaa, ettei euroalueen tiiviimpi yhdentyminen vaaranna EU:n eheyttä.

Näytä lisätiedot

ToimivaltaYhteydenotot

Linkkejä