Etusivu

 
Tuoreimmat uutiset
 
Hearings: Commissioners-designate development and humanitarian aid

In the context of the approval of the new European Commission, the Committee on Development (DEVE) held two hearings: The hearing with the Commissioner-designate for development and international cooperation, Mr Neven Mimica (nominated by Croatia), took place on in the evening of 29 September. The hearing with the Commissioner-designate for humanitarian aid and crisis management, Mr. Christos Stylianides (nominated by Cyprus), took place Tuesday, 30 September. Recordings of both hearings are available below (first link). The DEVE Committee is also invited to the Foreign Affairs Committee hearing with Frederica Mogherini, High representative of the Union for Foreign Policy and Security Policy and Vice-President designate of the European Commission, scheduled for 6 October from 18:30 to 21:30 and taking place in Brussels in meeting room József Antall (JAN) 4Q2. 

   
 
Kohokohdat
 
DEVE meeting 3 November: Syria, Ebola, post2015 goals

On Monday, 3 November (15:00-18:30 CET) the Committee on Development will discuss an initiative report on the longer-term lessons from the Ebola epidemic. Members will also discuss the EU negotiating position for the future global framework for sustainable development goals and vote on an opinion in view of the UN climate change conference taking place in Lima in December. The plight of Syrian refugees and EU humanitarian relief will be on the agenda at the start of the meeting.

   
 
Tuoreimmat lehdistötiedotteet
Katso kaikki  
DEVE AFET DROI 07-10-2014 - 18:35  

Ukrainian movement EuroMaidan, Congolese gynaecologist Denis Mukwege and Azerbaijani human rights activist Leyla Yunus are the three finalists for this year's European Parliament Sakharov Prize for Freedom of Thought, as voted jointly on Tuesday by the Foreign Affairs and Development committees.

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:
 
1. Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikan edistäminen, toteuttaminen ja valvonta, erityisesti
a) poliittinen vuoropuhelu kehitysmaiden kanssa sekä kahdenvälisesti että kansainvälisissä järjestöissä ja parlamenttien välisillä foorumeilla,
b) kehitysapu ja yhteistyösopimukset kehitysmaiden kanssa ja erityisesti tehokkaan tuen valvonta ja tulosten arviointi, myös köyhyyden poistamisen osalta,
c) jäsenvaltioiden politiikan ja unionin tasolla toteutettavan politiikan keskinäisen suhteen seuranta,
d) demokraattisten arvojen, hyvän hallinnon ja ihmisoikeuksien edistäminen kehitysmaissa,
e) kehitysyhteistyöpolitiikkaa koskevan toimintalinjan yhtenäisyyden toteuttaminen, seuranta ja edistäminen;
 
2. kehitysyhteistyön rahoitusvälineen (DCI), Euroopan kehitysrahaston (EKR) ja humanitaarisen avun välineen mukaisesti tiiviissä yhteistyössä kansallisten parlamenttien kanssa toteutettuja toimenpiteitä koskeva lainsäädäntö, ohjelmointi ja tarkistaminen ja kaikki kehitysmaihin suuntautuvaa humanitaarista apua koskevat asiat ja niiden tukemiseen tähtäävä politiikka;
3. AKT–EU-kumppanuussopimukseen liittyvät kysymykset ja suhteet asianomaisiin elimiin;
4. merentakaisiin maihin ja alueisiin (MMA) liittyvät asiat;
5. Euroopan parlamentin osallistuminen vaalitarkkailutehtäviin, tarvittaessa yhteistyössä muiden asiasta vastaavien valiokuntien ja valtuuskuntien kanssa.
 
Valiokunta huolehtii toimivaltaansa kuuluvien parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien ja tilapäisten valtuuskuntien työskentelyn yhteensovittamisesta.
 
Seuraavat lähetykset
 
Multimediakirjasto
 
Tervetulotoivotus
 
 

Tervetuloa kehitysyhteistyövaliokunnan (DEVE) verkkosivustolle. Minulla on ollut kunnia toimia valiokunnan puheenjohtajana heinäkuusta 2014 lähtien.
 
Lähes miljardi ihmistä elää äärimmäisessä köyhyydessä eri puolilla maailmaa. Vielä useammat joutuvat elämään nälässä tai sairaina tai ilman mahdollisuutta terveydenhoitoon tai koulutukseen. Maailmanlaajuiset kehitysponnistelut vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi ovat kuitenkin johtaneet mitattavissa olevaan edistykseen, ja viime vuosina miljoonia ihmisiä on voitu auttaa pois köyhyydestä. Samaan aikaan epätasa-arvo on kuitenkin lisääntynyt ja on tullut välttämättömäksi löytää tapoja saada taloudellinen kasvu hyödyttämään useampia ihmisiä.
 
EU:lla on keskeinen rooli kehityksen tukemisessa. Parlamentilla on tässä oma tärkeä tuki- ja valvontatehtävänsä. Kehitysyhteistyövaliokunta on mukana päättämässä EU:n avustustoiminnan määrärahoista. Lisäksi se valvoo tarkasti Euroopan komissiota, ulkosuhdehallintoa ja kaikkia muita EU:n avustusmäärärahoja käyttäviä. Pyrimme myös edistämään tehokkaampaa koordinointia avunantajamaiden ja -järjestöjen välillä. Osallistumme EU:n kehitysapuun vaikuttavan lainsäädännön valmisteluun. Tapaamme virkamiehiä ja eri toimijoita ja asiantuntijoita kaikkialta maailmasta ja keskustelemme heidän kanssaan ratkaisuista ja saamme tietää, mitä paikan päällä todella tarvitaan. Sivuston avulla voit lukea säännöllisesti valiokunnan uutisia ja tiedotteita ja tarkastella sen kokousasiakirjoja sekä seurata suorana lähetyksenä valiokunnan kokouksia.
 
Linda McAvan