Etusivu

 
Tuoreimmat uutiset
 
Constitutive Meeting elects Linda McAvan as DEVE Chair

On 7 July the newly constituted Committee on Development (DEVE) elected Linda McAvan (Socialists and Democrats, UK) as Chair by acclamation. In addition to the Chair, the committee Bureau will be composed of Maurice Ponga (EPP, France) as 1st Vice Chair, Paavo Väyrynen (ALDE, Finland) as 2nd Vice Chair as well as Kostas Chrysogonos (GUE, Greece) and Nirj Deva (ECR, UK) as 3rd and 4th Vice Chair respectively. The first business meeting of the committee will take place 22 July.
 
 

   
 
Kohokohdat
 
DEVE meeting 22 July: Italian Presidency, Budget 2015, European Year for Development

At its meeting on 22 July, the Committee on Development (DEVE) examined the budget lines for development and humanitarian aid proposed by Council and Commission for the 2015 EU Budget. There was an exchange of views with the Vice-Minister of Foreign Affairs of Italy, Mr Lapo Pistelli (photo), on the priorities of the Italian Presidency, and a discussion on major trends and issues in EU development policy with the responsible Director General of the Commission (DG DEVCO) and the Chief Operating Officer of the European External Action Service. Finally, Members saw a presentation on the preparations for the 2015 European Year for Development.
 

   
2013/2014 Legislation negotiated by the Development Committee

Over the last few months of the 7th parliamentary term the Committee on Development has prepared and negotiated several legal acts:
 
The Development Cooperation Instrument (2014-2020) was adopted in December after long and sometimes difficult negotiations with Council and Commission.
 
Negotiations on the establishment of the EU Aid Volunteers initiative were concluded in December and the Regulation adopted in plenary 25 February.
 
Finally, a decision to declare 2015 the European Year for Development was agreed between Council and Parliament in early February and adopted by plenary and signed in April (photo).
 
The three legal acts have all been published in the Official Journal and can be consulted in all languages via the links below.

   
 
Tuoreimmat lehdistötiedotteet
Katso kaikki  
LIBE DEVE AFCO FEMM ECON ENVI EMPL TRAN 23-07-2014 - 12:35  

The priorities of the Italian Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers, on 22 and 23 July. This text will be updated daily.

DEVE INTA BUDG CONT ECON JURI CULT AFCO LIBE AFET PETI FEMM DROI SEDE ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 08-07-2014 - 11:26  

After the election of a President, Vice-Presidents and Quaestors of the European Parliament in Strasbourg last week, parliamentary committees convened on Monday in Brussels to elect chairpersons and their deputies for next two and a half years.

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:
 
1. Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikan edistäminen, toteuttaminen ja valvonta, erityisesti
a) poliittinen vuoropuhelu kehitysmaiden kanssa sekä kahdenvälisesti että kansainvälisissä järjestöissä ja parlamenttien välisillä foorumeilla,
b) kehitysapu ja yhteistyösopimukset kehitysmaiden kanssa ja erityisesti tehokkaan tuen valvonta ja tulosten arviointi, myös köyhyyden poistamisen osalta,
c) jäsenvaltioiden politiikan ja unionin tasolla toteutettavan politiikan keskinäisen suhteen seuranta,
d) demokraattisten arvojen, hyvän hallinnon ja ihmisoikeuksien edistäminen kehitysmaissa,
e) kehitysyhteistyöpolitiikkaa koskevan toimintalinjan yhtenäisyyden toteuttaminen, seuranta ja edistäminen;
 
2. kehitysyhteistyön rahoitusvälineen (DCI), Euroopan kehitysrahaston (EKR) ja humanitaarisen avun välineen mukaisesti tiiviissä yhteistyössä kansallisten parlamenttien kanssa toteutettuja toimenpiteitä koskeva lainsäädäntö, ohjelmointi ja tarkistaminen ja kaikki kehitysmaihin suuntautuvaa humanitaarista apua koskevat asiat ja niiden tukemiseen tähtäävä politiikka;
3. AKT–EU-kumppanuussopimukseen liittyvät kysymykset ja suhteet asianomaisiin elimiin;
4. merentakaisiin maihin ja alueisiin (MMA) liittyvät asiat;
5. Euroopan parlamentin osallistuminen vaalitarkkailutehtäviin, tarvittaessa yhteistyössä muiden asiasta vastaavien valiokuntien ja valtuuskuntien kanssa.
 
Valiokunta huolehtii toimivaltaansa kuuluvien parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien ja tilapäisten valtuuskuntien työskentelyn yhteensovittamisesta.
 
Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto
 
Tervetulotoivotus
 
 

Available soon