Etusivu

 
Kohokohdat
 
DEVE meeting 8 December: Commissioner Mimica, vote on fisheries agreement EU-Senegal

On 8 December the Development Committee (DEVE) will hold its first exchange of views with the new Commissioner for International Cooperation and Development, Neven Mimica. MEPs will also discuss amendments on a report on the work of the ACP-EU JPA and the budgetary discharge for 2013 and the Annual Report on Human Rights and Democracy in the World. The Committee will also vote on an Opinion on Parliament's assent to a Sustainable Fisheries Partnership Agreement with Senegal.

   
Plenary Debates and Votes Post-2015 Goals and Child Malnutrition

During the November session, Parliament's plenary is set to discuss and adopt two resolutions prepared by the Committee on Development (DEVE). On early Monday evening, the first scheduled debate focusses on the EU position for the post 2015 development goals, based on a report by DEVE rapporteur Davor Stier (EPP). The resolution will be voted on Tuesday at noon. On Thursday, 27 November at 09:00 am, MEPs will question the Commission on EU action in relation to child malnutrition in developing countries. More than 165 million children under the age of five are undernourished or suffer from stunted growth. A resolution on the topic tabled by DEVE Committee Chair Linda McAvan on behalf of the Committee will be voted on Thursday noon.

   
Sakharov Prize laureate Denis Mukwege addressed Committees

On Monday evening (24 November, 19:00-20:30), Denis Mukwege, the Congolese winner of the European Parliament's 2014 Sakharov Prize, exchanged with Members of the Committees on Foreign Affairs and Development as well as the Subcommittee on Human Rights. Doctor Mukwege is being awarded the prize for his dedication to treating and empowering Congolese women and girls who are victims of rape and other forms of sexual violence in the Easter region of the Democratic Republic of Congo. The award ceremony will take place on Wednesday, 26 November at 12:00 CET.

   
 
Tuoreimmat lehdistötiedotteet
Katso kaikki  
DEVE 17-11-2014 - 19:49  

The EU should come up with a detailed action plan to combat the spread of the Ebola virus, Development Committee MEPs told Humanitarian Aid Commissioner Christos Stylianides on Monday, after he briefed them on his four-day trip to the affected countries. MEPs highlighted the need to invest in these countries' health systems and not to reduce the EU humanitarian aid budget.

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:
 
1. Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikan edistäminen, toteuttaminen ja valvonta, erityisesti
a) poliittinen vuoropuhelu kehitysmaiden kanssa sekä kahdenvälisesti että kansainvälisissä järjestöissä ja parlamenttien välisillä foorumeilla,
b) kehitysapu ja yhteistyösopimukset kehitysmaiden kanssa ja erityisesti tehokkaan tuen valvonta ja tulosten arviointi, myös köyhyyden poistamisen osalta,
c) jäsenvaltioiden politiikan ja unionin tasolla toteutettavan politiikan keskinäisen suhteen seuranta,
d) demokraattisten arvojen, hyvän hallinnon ja ihmisoikeuksien edistäminen kehitysmaissa,
e) kehitysyhteistyöpolitiikkaa koskevan toimintalinjan yhtenäisyyden toteuttaminen, seuranta ja edistäminen;
 
2. kehitysyhteistyön rahoitusvälineen (DCI), Euroopan kehitysrahaston (EKR) ja humanitaarisen avun välineen mukaisesti tiiviissä yhteistyössä kansallisten parlamenttien kanssa toteutettuja toimenpiteitä koskeva lainsäädäntö, ohjelmointi ja tarkistaminen ja kaikki kehitysmaihin suuntautuvaa humanitaarista apua koskevat asiat ja niiden tukemiseen tähtäävä politiikka;
3. AKT–EU-kumppanuussopimukseen liittyvät kysymykset ja suhteet asianomaisiin elimiin;
4. merentakaisiin maihin ja alueisiin (MMA) liittyvät asiat;
5. Euroopan parlamentin osallistuminen vaalitarkkailutehtäviin, tarvittaessa yhteistyössä muiden asiasta vastaavien valiokuntien ja valtuuskuntien kanssa.
 
Valiokunta huolehtii toimivaltaansa kuuluvien parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien ja tilapäisten valtuuskuntien työskentelyn yhteensovittamisesta.
 
Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto
 
Tervetulotoivotus
 
 

Tervetuloa kehitysyhteistyövaliokunnan (DEVE) verkkosivustolle. Minulla on ollut kunnia toimia valiokunnan puheenjohtajana heinäkuusta 2014 lähtien.
 
Lähes miljardi ihmistä elää äärimmäisessä köyhyydessä eri puolilla maailmaa. Vielä useammat joutuvat elämään nälässä tai sairaina tai ilman mahdollisuutta terveydenhoitoon tai koulutukseen. Maailmanlaajuiset kehitysponnistelut vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi ovat kuitenkin johtaneet mitattavissa olevaan edistykseen, ja viime vuosina miljoonia ihmisiä on voitu auttaa pois köyhyydestä. Samaan aikaan epätasa-arvo on kuitenkin lisääntynyt ja on tullut välttämättömäksi löytää tapoja saada taloudellinen kasvu hyödyttämään useampia ihmisiä.
 
EU:lla on keskeinen rooli kehityksen tukemisessa. Parlamentilla on tässä oma tärkeä tuki- ja valvontatehtävänsä. Kehitysyhteistyövaliokunta on mukana päättämässä EU:n avustustoiminnan määrärahoista. Lisäksi se valvoo tarkasti Euroopan komissiota, ulkosuhdehallintoa ja kaikkia muita EU:n avustusmäärärahoja käyttäviä. Pyrimme myös edistämään tehokkaampaa koordinointia avunantajamaiden ja -järjestöjen välillä. Osallistumme EU:n kehitysapuun vaikuttavan lainsäädännön valmisteluun. Tapaamme virkamiehiä ja eri toimijoita ja asiantuntijoita kaikkialta maailmasta ja keskustelemme heidän kanssaan ratkaisuista ja saamme tietää, mitä paikan päällä todella tarvitaan. Sivuston avulla voit lukea säännöllisesti valiokunnan uutisia ja tiedotteita ja tarkastella sen kokousasiakirjoja sekä seurata suorana lähetyksenä valiokunnan kokouksia.
 
Linda McAvan