Etusivu

 
Tuoreimmat uutiset
 
April - July 2014

► The next ECON Committee meetings :
 • 14 July 2014 pm, Strasbourg (tbc)
 • 22 July 2014 Brussels (tbc)
 
► Reports voted in ECON (provisional versions)
In order to increase the public awareness of the reports and final texts voted in ECON, provisional versions are available to the public in Reports voted in ECON / final texts agreed with Council until the on-line publication in Documents : Reports or in Plenary.

   
 
Kohokohdat
 
Plenary vote on ECON reports

The following ECON reports will be voted in Plenary in April II in Strasbourg:
 
 • Single Resolution Mechanism
 • Markets in financial instruments and amendment of the EMIR Regulation on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories
 • Markets in financial instruments and repeal of Directive 2004/39/EC
 • UCITS V
 • Securities settlement and central securities depositories
 • Payment Accounts
 • Key information documents for investment products
 • Statistics in trade
 • Actions for damages

   
Possible adoption by Lithuania of the euro

Lithuania is the next Member State expected to adopt the euro, as of 1 January 2015.  The standard decision-making procedure in Council during June and July involves the consultation of the European Parliament which is particularly challenging this year due to European Parliament elections.
While the formal decision has to be taken by the new incoming ECON and Parliament, the current ECON Committee is undertaking most of the substantial preparation of the procedure. This informal preparatory work under the Rapporteur Mr Werner Langen (EPP, DE) is now progressing towards a vote of the informal ECON report on 7 April. This report will not be tabled to Plenary under this Parliament but remain unfinished business with a de facto political ECON mandate that will need to be reconfirmed by the new ECON committee. The new Parliament and new ECON will have to formally deal with this file as a matter of urgency in the beginning of July, towards an adoption in Plenary on 14-17 July 2014.
 
Monday, 7 April, room JAN 4Q2

   
“The prospects of establishing a debt redemption fund and introducing Eurobills"

Following a request by the European Parliament, in 2013 a Commission Expert Group on "The prospects of establishing a debt redemption fund and introducing Eurobills" was set up under the chairmanship of Ms Tumpel-Gugerell, former Member of the Governing Board of the European Central Bank.
This Public Hearing was the first occasion to present the Expert Group's final report to the general public. On top of the Chairwoman, four other members of the expert group were also present and gave some comments on their joint report.
 
Tuesday, 1 April from 15:00-17:00, room PHS 3C50

   
ECON delegations to Poland and to Washington

An ECON delegation visited Warsaw on 24/25 March to assess Poland's progress towards euro adoption. Members held exchanges with the Polish Government, the Parliament, the Central Bank, the Financial Supervision Authority, and representatives of banking sector, employers and trade unions.
 
An ECON delegation visited Washington on 24-26 March to discuss financial services regulation, the role of fin. services in TTIP, macro-economic policies and the fight against tax evasion. Members held exchanges with Members of Congress, US Treasury and US supervisory authorities, and think tanks.

 
Lisätietoa
 
 
Tuoreimmat lehdistötiedotteet
Katso kaikki  
ECON 01-04-2014 - 18:44  

Draft EU rules on key information small investors should be given before signing a contract were agreed by Parliament's negotiators and Council of Ministers representatives on Tuesday. Clear, comparable and complete information on investment products is to be provided in a mandatory, three-page A4 Key Information Document (KID). Parliament will put the agreed rules to a plenary vote in April.

ECON 20-03-2014 - 13:14  

Anyone legally residing in the EU should have the right to open a basic payment account, and this right should not be denied on grounds of nationality or place of residence, Parliament's negotiators and the Council representatives agreed on Thursday. Fees and rules for all payment accounts should be transparent and comparable and it should be easy to switch to another payment account that offers better terms, under the agreed new rules.

ECON 20-03-2014 - 11:12  

European Parliament negotiators on Thursday reached a deal with their member state counterparts on the single resolution mechanism to deal with failing banks. Many elements fell into place early in the morning after 16 hours of talks. The elements agreed will help to ensure that the system cannot become a hostage to political power games and can deliver swift and credible decisions.

Esittely ja toimivaltuudet
 
Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:
 
1.    unionin talous- ja rahapolitiikka, talous- ja rahaliiton sekä Euroopan valuutta- ja rahoitusjärjestelmän toiminta (mukaan lukien suhteet asiaankuuluviin instituutioihin tai järjestöihin);
 
2.    pääoman ja maksujen vapaa liikkuvuus (rajat ylittävät maksut, yhtenäinen maksualue, maksutase, pääoman liikkeet sekä otto- ja antolainauspolitiikka, kolmansista maista peräisin olevan pääoman liikkeiden valvonta, Euroopan unionin pääoman vientiin kannustavat toimet);
 
3.    kansainvälinen valuutta- ja rahoitusjärjestelmä (mukaan lukien suhteet rahoitus- ja rahalaitoksiin ja –järjestöihin);
 
4.    kilpailua ja valtiontukia sekä julkisia tukia koskevat säännöt;
 
5.    verosäännökset;
 
6.    rahoituspalvelujen, –laitosten ja –markkinoiden sääntely ja valvonta, mukaan lukien tilinpäätöstiedot, tilintarkastukset, tilinpitosäännöt, omistajaohjaus ja –valvonta ja muut yritysoikeuden piiriin kuuluvat asiat, jotka koskevat erityisesti rahoituspalveluja.
 
Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto
 
Tervetulotoivotus
 
 

Euroopan parlamentti on merkittävä unionin poliittisten tavoitteiden asettaja, ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalla (ECON) on keskeinen rooli parlamentin työssä. Valiokunnan vastuualueeseen kuuluvat EU:n talous- ja rahapolitiikka, verotus- ja kilpailupolitiikka ja pääoman vapaa liikkuvuus sekä rahoituspalvelujen (esimerkiksi pankit, vakuutusyhtiöt, eläkerahastot, omaisuuden ja rahastojen hoitaminen, tilinpäätökset, kansainväliset valuutta- ja rahoitusjärjestelmät) sääntely. Koska suurin osa parlamentin työstä tehdään valiokunnissa, talous- ja rahapolitiikkaa koskeva työ tehdään suurimmaksi osaksi juuri talous- ja raha-asioiden valiokunnassa. Näin ollen valiokunta on keskeinen toimija parlamentin käsitellessä nykyistä talous- ja rahoituskriisiä, ja sillä on huomattavasti vaikutusvaltaa päätettäessä politiikan painopisteistä sekä Euroopan unionissa että kansainvälisesti.
 
Euroopan parlamentti on vastapaino keskuspankkien riippumattomuudelle, ja siksi sillä on tärkeä rooli käsiteltäessä unionin rahapolitiikkaa, talous- ja rahaliiton sekä Euroopan valuuttajärjestelmän toimintaa ja EKP:n vastuuvelvollisuutta parlamentille.
 
Talous- ja raha-asioiden valiokunta osallistuu merkittävällä tavalla EU:n lainsäädäntätyöhön, koska useimmilla EU:n toiminta-aloilla parlamentti on yhdessä neuvoston kanssa toinen lainsäädäntövallan käyttäjä. EU:n lainsäädännöllä määritellään monet jäsenvaltioiden kansalliset lait ja asetukset erityisesti rahoituspalvelujen alalla ja Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen talouden ohjauksen ja hallinnan alalla. Näin ollen talous- ja raha-asioiden valiokunnan jäsenillä on mahdollisuus olla laatimassa EU:n lainsäädäntöä näillä tärkeillä unionin politiikan aloilla.