Etusivu

 
Tuoreimmat uutiset
 
April - July 2014

► The next ECON Committee meetings :
  • 14 July 2014 pm, Strasbourg (tbc)
  • 22 July 2014 Brussels (tbc)
 
► Reports voted in ECON (provisional versions)
In order to increase the public awareness of the reports and final texts voted in ECON, provisional versions are available to the public in Reports voted in ECON / final texts agreed with Council until the on-line publication in Documents : Reports or in Plenary.

   
 
Tuoreimmat lehdistötiedotteet
Katso kaikki  
ECON 01-04-2014 - 18:44  

Draft EU rules on key information small investors should be given before signing a contract were agreed by Parliament's negotiators and Council of Ministers representatives on Tuesday. Clear, comparable and complete information on investment products is to be provided in a mandatory, three-page A4 Key Information Document (KID). Parliament will put the agreed rules to a plenary vote in April.

Esittely ja toimivaltuudet
 
Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:
 
1.    unionin talous- ja rahapolitiikka, talous- ja rahaliiton sekä Euroopan valuutta- ja rahoitusjärjestelmän toiminta (mukaan lukien suhteet asiaankuuluviin instituutioihin tai järjestöihin);
 
2.    pääoman ja maksujen vapaa liikkuvuus (rajat ylittävät maksut, yhtenäinen maksualue, maksutase, pääoman liikkeet sekä otto- ja antolainauspolitiikka, kolmansista maista peräisin olevan pääoman liikkeiden valvonta, Euroopan unionin pääoman vientiin kannustavat toimet);
 
3.    kansainvälinen valuutta- ja rahoitusjärjestelmä (mukaan lukien suhteet rahoitus- ja rahalaitoksiin ja –järjestöihin);
 
4.    kilpailua ja valtiontukia sekä julkisia tukia koskevat säännöt;
 
5.    verosäännökset;
 
6.    rahoituspalvelujen, –laitosten ja –markkinoiden sääntely ja valvonta, mukaan lukien tilinpäätöstiedot, tilintarkastukset, tilinpitosäännöt, omistajaohjaus ja –valvonta ja muut yritysoikeuden piiriin kuuluvat asiat, jotka koskevat erityisesti rahoituspalveluja.
 
Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto
 
Tervetulotoivotus
 
 

Euroopan parlamentti on merkittävä unionin poliittisten tavoitteiden asettaja, ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalla (ECON) on keskeinen rooli parlamentin työssä. Valiokunnan vastuualueeseen kuuluvat EU:n talous- ja rahapolitiikka, verotus- ja kilpailupolitiikka ja pääoman vapaa liikkuvuus sekä rahoituspalvelujen (esimerkiksi pankit, vakuutusyhtiöt, eläkerahastot, omaisuuden ja rahastojen hoitaminen, tilinpäätökset, kansainväliset valuutta- ja rahoitusjärjestelmät) sääntely. Koska suurin osa parlamentin työstä tehdään valiokunnissa, talous- ja rahapolitiikkaa koskeva työ tehdään suurimmaksi osaksi juuri talous- ja raha-asioiden valiokunnassa. Näin ollen valiokunta on keskeinen toimija parlamentin käsitellessä nykyistä talous- ja rahoituskriisiä, ja sillä on huomattavasti vaikutusvaltaa päätettäessä politiikan painopisteistä sekä Euroopan unionissa että kansainvälisesti.
 
Euroopan parlamentti on vastapaino keskuspankkien riippumattomuudelle, ja siksi sillä on tärkeä rooli käsiteltäessä unionin rahapolitiikkaa, talous- ja rahaliiton sekä Euroopan valuuttajärjestelmän toimintaa ja EKP:n vastuuvelvollisuutta parlamentille.
 
Talous- ja raha-asioiden valiokunta osallistuu merkittävällä tavalla EU:n lainsäädäntätyöhön, koska useimmilla EU:n toiminta-aloilla parlamentti on yhdessä neuvoston kanssa toinen lainsäädäntövallan käyttäjä. EU:n lainsäädännöllä määritellään monet jäsenvaltioiden kansalliset lait ja asetukset erityisesti rahoituspalvelujen alalla ja Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen talouden ohjauksen ja hallinnan alalla. Näin ollen talous- ja raha-asioiden valiokunnan jäsenillä on mahdollisuus olla laatimassa EU:n lainsäädäntöä näillä tärkeillä unionin politiikan aloilla.