Etusivu

 
Tuoreimmat uutiset
 
What's new?

The next EMPL Committee meeting will take place on 29-30 September 2014 in Brussels.
 
You may follow the activities of the EMPL committee on twitter: http://twitter.com/EPSocialAffairs
 
Subscription to the EMPL Bulletin
 
 

   
 
Kohokohdat
 
Vote on general budget 2015

On 3 September Members voted on the draft opinion of Maria Arena (S&D-BE) and the figures on the general budget for the financial year 2015. EMPL priorities for next year are youth employment, training and further education, job-creation, high-level of quality and sustainable employment, social exclusion, entrepreneurship and Social Business Initiative, health and safety at work and the social dimension of EMU. Several pilot projects and preparatory actions have been adopted.

   
European Semester for economic policy coordination: implementation of 2014 priorities

On 29 September EMPL committee will discuss the 255 amendments and compromises on the draft opinion of Sergio Gutiérrez-Prieto (S&D-ES), containing suggestions about the implementation of the policy priorities for 2014 and vote on it the day after. The vote in Plenary is expected for the second October session.
Procedure: 2014/2059(INI))
 

   
 
Tuoreimmat lehdistötiedotteet
Katso kaikki  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL ITRE TRAN PECH AGRI 04-09-2014 - 15:03  

The priorities of the Italian Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers on 2 and 3 September, following a first series of meetings held on 22 and 23 July. This text will be updated after each session.

Esittely ja toimivaltuudet
 
Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:
 
1.    työllisyyspolitiikka ja kaikki sosiaalipolitiikan osa-alueet, mukaan lukien työolot, sosiaaliturva, sosiaalinen osallisuus ja sosiaalinen suojelu;
2.    työntekijöiden oikeudet;
3.    työterveys- ja työturvallisuustoimet;
4.    Euroopan sosiaalirahasto;
5.    ammatillista koulutusta koskeva politiikka, mukaan lukien ammattipätevyys;
6.    työntekijöiden ja eläkeläisten vapaa liikkuvuus;
7.    työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu;
8.    kaikenlainen syrjintä työssä ja työmarkkinoilla, lukuun ottamatta sukupuoleen perustuvaa syrjintää;
9.    suhteet
-    Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskukseen (Cedefop)
-    Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiöön
-    Euroopan koulutussäätiöön ja
-    Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirastoon
  sekä suhteet muihin asiaankuuluviin unionin elimiin ja kansainvälisiin järjestöihin.
 
Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto
 
EMPL-valiokunnan puheenjohtajan tervehdys
 
 

Tervetuloa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan (EMPL) verkkosivustolle. Toimin valiokunnan puheenjohtajana.
 
EMPL-valiokunnan tärkeimpinä vastuualueina ovat työllisyyspolitiikka ja kaikki sosiaalipolitiikkaan, työoloihin, ammatilliseen koulutukseen sekä työntekijöiden ja eläkeläisten vapaaseen liikkuvuuteen liittyvät kysymykset.
 
EMPL-valiokunnassa on 55 jäsentä, jotka edustavat Euroopan parlamentin eri poliittisia ryhmiä. Valiokunnan toiminnasta huolehtivat puheenjohtaja, neljä varapuheenjohtajaa ja poliittisten ryhmien nimittämät koordinaattorit, joiden tehtävänä on luoda yhteys valiokunnan työn ja poliittisten ryhmien painopistealueiden välille.
 
EMPL-valiokunta toimii tiiviissä yhteistyössä neuvoston, Euroopan komission, muiden toimielinten ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa vaikuttaakseen vastuualueeseensa kuuluvaan lainsäädäntöön ja laatiakseen sitä. Tällä vaalikaudella vastuualue kattaa toimintaa monilla eri aloilla, joita ovat esimerkiksi työttömyyden ja etenkin nuorisotyöttömyyden sekä epävarmojen työsuhteiden torjunta. Lisäksi puututaan hyväksikäyttötilanteisiin, kuten pimeään työhön ja työntekijöiden suojelemiseksi laaditun lainsäädännön kiertämiseen, ja parannetaan työterveyttä ja työturvallisuutta koskevia sääntöjä.
 
Verkkosivustoamme päivitetään säännöllisesti, jotta se tarjoaa uusimmat tiedot valiokunnan toiminnasta. Kokouksiamme voi myös seurata verkossa EPLive-sivuston kautta.
 
Hyvää vierailua verkkosivustollamme!
 
Thoms Händel