Etusivu

 
Tuoreimmat uutiset
 
Next LIBE committee meetings

Next LIBE committee meetings will take place on:
 
Thursday 10 April 2014, 9.00 – 12.30 in room Paul-Henri Spaak (PHS) P3C050.
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 
***
 
LIBE Inquiry on Electronic Mass Surveillance of EU Citizens: Edward Snowden's testimony

   
 
Kohokohdat
Kaikki ilmoitukset  
Study: EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration

This study analyses the EU financing for non-governmental organisations (NGOs) in the area of home affairs, security and migration. It describes the general principles of EU financing for NGOs, quantifies and qualifies the EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration, assesses the administrative burden faced by NGOs applying for and receiving EU grants, and examines the state-of-play of measures undertaken by the European Commission to ensure the transparency, effectiveness and efficiency.

   
Report on the LIBE delegation to Italy and debate on the prison conditions in EU

On 10 April from 11.10 to 12.00 in room Paul Henri Spaak (PHS) P3C050, the LIBE Committee will hold a general debate on the prison conditions in EU Member States. The report on the LIBE delegation to Italy on 26-28 March will also be presented. The aim of the delegation was to gather information on the prisons system in Italy. The delegation visited three prisons in Rome and Naples and had several meetings with Italian authorities and organisations, in order to assess detainees' rights and conditions, pre-trial and prison regime for foreigners and the execution of sentences.

   
Exchange of views with Gilles de Kerchove, EU Counter-terrorism Co-ordinator

On 31 March at 15.45 in room JAN 4Q2, the LIBE Committee had an exchange of views with Mr Gilles de Kerchove, EU Counter-terrorism Co-ordinator on anti-terrorism and security-related issues.

   
Exchange of views with Vice-President Neelie Kroes on Internet Governance

On 31 March 2014, at 17.00 in room József Antall (JAN) 4Q2, the LIBE Committee hold an exchange of views with Vice-President Neelie Kroes, Commissioner for the Digital Agenda for Europe on the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, on Internet Policy and Governance - Europe's role in shaping the future of Internet Governance (Text with EEA relevance).

   
 
Esittely ja toimivaltuudet
 
Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:
 
1. perussopimuksissa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettujen kansalaisten oikeuksien, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelu, vähemmistöjen suojelu mukaan lukien, unionin alueella;
 
2. tarvittavat toimet kaikenlaisen syrjinnän torjumiseksi, lukuun ottamatta sukupuoleen perustuvaa tai työssä ja työmarkkinoilla tapahtuvaa syrjintää;
 
3. avoimuutta ja yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä koskeva lainsäädäntö;
 
4. vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen perustaminen ja kehittäminen, erityisesti
a)    henkilöiden maahantuloon ja liikkumiseen sekä turvapaikka- ja maahanmuuttoasioihin liittyvät toimet,
b)    ulkorajojen yhdennettyyn valvontaan liittyvät toimet,
c)    poliisiyhteistyöhön ja oikeudelliseen yhteistyöhön rikosasioissa liittyvät toimet;
 
5. Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus, Euroopan unionin perusoikeusvirasto, Europol, Eurojust, Euroopan poliisiakatemia ja muut alalla toimivat elimet ja laitokset;
 
6. sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että jokin jäsenvaltio rikkoo vakavasti jäsenvaltioille yhteisiä periaatteita.
 
Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto
 
Tervetulotoivotus
 
 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE) on vastuussa suurimmasta osasta sellaisten politiikkojen oikeudellista ja demokraattista valvontaa, jotka liittyvät Euroopan unionin muuttamiseen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeksi (SEU 3 art.). Nämä politiikat liittyvät perusvapauskirjan toteuttamiseen EU:n alueella ja Euroopan kansalaisuuden vahvistamiseen.
 
Euroopan unioni tekee työtä tällä alueella jäsenvaltioiden, niiden kansallisten parlamenttien sekä oikeus- ja kansalaisyhteiskunnan yhteisellä sitoumuksella. Tämän vuoksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueesta voisi tulla EU:n uuden oikeusjärjestyksen ydin Lissabonin sopimuksen jälkeen, samalla kun noudatetaan kansallisia oikeusjärjestyksiä täysimääräisesti (SEUT 67 art.).
 
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on hyväksytty monivuotinen strategia (ns. Tukholman ohjelma ajanjaksolle 2010–2014). Siinä esitettiin useita strategisia oikeudellisia ja operatiivisia tavoitteita, jotka koskivat muun muassa kansalaisuutta, avoimuutta, tietosuojaa, syrjinnän torjuntaa, liikkumisvapauden myöntämistä, rajavalvontaa, maahanmuuttoa, turvapaikan myöntämistä sekä oikeudellista ja poliisiyhteistyötä.
 
Jotta nämä tavoitteet saavuttaisiin helpommin näin herkillä aloilla, onnistumisen edellytyksenä on EU:n toimielinten, jäsenvaltioiden ja Euroopan kansalaisten keskinäinen luottamus ja aktiivinen osallistuminen. LIBE-valiokunta tekee omalta osaltaan kaikkensa hedelmällisen vuoropuhelun luomiseksi näiden kaikkien tärkeimpien osapuolten välillä, niin että perussopimusten ja perusoikeuskirjan tavoitteet voidaan saavuttaa kokonaan.
 
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR