Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisestä assosioinnista tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävä pöytäkirja

2018/0310(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
AFET

Lorenzo CESA [PPE]

vastaava

Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekeminen Turkmenistanin kanssa - Päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön (hyväksyntämenettely)

1998/0031M(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
AFET

Ramona Nicole MĂNESCU [PPE]

vastaava

Ukrainan kanssa tehdyn EU:n assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano

2017/2283(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFET

Michael GAHLER [PPE]

vastaava

Liite ehdotukseen neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta

2017/0033(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
AFET

vastaava

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Kroatian tasavallan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävä pöytäkirja

2016/0253(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
AFET

Ramona Nicole MĂNESCU [PPE]

vastaava

EU:n ja Malesian hallituksen kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus

2016/0243(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
AFET

vastaava

Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekeminen Turkmenistanin kanssa

1998/0031(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
AFET

Ramona Nicole MĂNESCU [PPE]

vastaava

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tadžikistanin tasavallan välisen kumppanuuden perustava kumppanuus- ja yhteistyösopimus Kroatian tasavallan EU:hun liittymisen huomioon ottamiseksi

2016/0055(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
AFET

vastaava

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus Bulgarian tasavallan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kroatian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Romanian, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

2016/0041(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
AFET

vastaava

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Andien yhteisön ja sen jäsenvaltioiden (Bolivia, Ecuador, Kolumbia, Peru ja Venezuela) välinen yhteistyösopimus

2016/0025(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
AFET

vastaava