Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintö-, lausunto- tai ehdotusluonnokseen (ja lisäksi budjettitarkistuksia). Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

TARKISTUKSET 1 - 256 - Mietintöluonnos - tuotantokanien suojelun vähimmäisvaatimuksista

19-09-2016 AGRI_AM(2016)589149 PE 589.149v01-00
AGRI

Stefan ECK

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/06481

TARKISTUKSET 1 - 112 - Lausuntoluonnos - Investoinneista työpaikkoihin ja kasvuun – Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten maksimointi: yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kertomuksen arviointi

06-09-2016 AGRI_AM(2016)587710 PE 587.710v01-00
AGRI

Viorica DĂNCILĂ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/06493

BUDJETTITARKISTUKSET - Talousarvio 2017

29-08-2016 AGRI_AB(2016)587688 PE 587.688v01-00
AGRI

Peter JAHR

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/06207

TARKISTUKSET 1 - 62 - Lausuntoluonnos - Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 – kaikki pääluokat

26-07-2016 AGRI_AM(2016)587423 PE 587.423v01-00
AGRI

Peter JAHR

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/06207

TARKISTUKSET 1 - 391 - Mietintöluonnos - YMP-välineistä hintojen epävakauden vähentämiseksi maatalousmarkkinoilla

20-07-2016 AGRI_AM(2016)584243 PE 584.243v02-00
AGRI

Angélique DELAHAYE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/05931

TARKISTUKSET 1 - 331 - Mietintöluonnos - aiheesta ”Miten YMP voi edistää työpaikkojen luomista maaseutualueilla?”

24-05-2016 AGRI_AM(2016)582437 PE 582.437v02-00
AGRI

Eric ANDRIEU

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/04371

TARKISTUKSET - A new forward-looking and innovative future strategy on trade and investment

04-05-2016 AGRI_AM(2016)582257 PE 582.257v01-00
AGRI

Esther HERRANZ GARCÍA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/06073

TARKISTUKSET 1 - 131 - Lausuntoluonnos - monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelusta: parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa

04-05-2016 AGRI_AM(2016)582271 PE 582.271v01-00
AGRI

Peter JAHR

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/05398

TARKISTUKSET 1 - 48 - Lausuntoluonnos - Vuoden 2017 talousarvio – trilogia koskevat neuvotteluvaltuudet

03-05-2016 AGRI_AM(2016)582259 PE 582.259v01-00
AGRI

Peter JAHR

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/05786

TARKISTUKSET 1 - 5 - Lausuntoluonnos - uusiutuvan energian tilannekatsauksesta

14-04-2016 AGRI_AM(2016)580766 PE 580.766v01-00
AGRI

Franc BOGOVIČ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/05856