Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintöluonnokseen, lausuntoon tai ehdotukseen. Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  AMENDMENTS 1 - 121 - Draft opinion - on the protecting the European Union’s financial interests: Towards performance-based controls of Common Agricultural Policy

13-05-2015 AGRI_AM(2015)557044 PE 557.044v01-00
AGRI

Jens GIESEKE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/03121

TARKISTUKSET 6 - 56 - Lausuntoluonnos - hyljetuotteiden kaupasta

08-05-2015 AGRI_AM(2015)557037 PE 557.037v01-00
AGRI

Janusz WOJCIECHOWSKI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/02789

TARKISTUKSET 1 - 77 - Lausuntoluonnos - vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin neuvotteluvaltuuksista

08-05-2015 AGRI_AM(2015)557147 PE 557.147v01-00
AGRI

Jean-Paul DENANOT

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/03194

  AMENDMENTS 34 - 356 - Draft opinion - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on veterinary medicinal products

07-05-2015 AGRI_AM(2015)557133 PE 557.133v01-00
AGRI

Marit PAULSEN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/01653

  AMENDMENTS 357 - 460 - Draft opinion - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on veterinary medicinal products

07-05-2015 AGRI_AM(2015)557134 PE 557.134v01-00
AGRI

Marit PAULSEN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/01653

TARKISTUKSET 11 - 39 - Lausuntoluonnos - ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta

30-04-2015 AGRI_AM(2015)557072 PE 557.072v01-00
AGRI

Stanislav POLČÁK

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/01657

TARKISTUKSET 37 - 172 - Mietintöluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maataloustuotanto-tarkoituksissa pidettävien ja lisättävien nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten kloonaamisesta

28-04-2015 CJ14_AM(2015)554978 PE 554.978v01-00
AGRI ENVI

Renate SOMMER, Giulia MOI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa CJ14/8/02399

TARKISTUKSET 23 - 232 - Lausuntoluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä sekä direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta

10-04-2015 AGRI_AM(2015)554757 PE 554.757v01-00
AGRI

Jan HUITEMA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/00326

TARKISTUKSET 1 - 482 - Mietintöluonnos - EU:n maitoalan tulevaisuudennäkymät – maitoalan paketin täytäntöönpanon tarkastelu

08-04-2015 AGRI_AM(2015)552136 PE 552.136v01-00
AGRI

James NICHOLSON

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/01714

TARKISTUKSET 13 - 156 - Lausuntoluonnos - Euroopan strategisten investointien rahastosta ja asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta

27-03-2015 AGRI_AM(2015)551922 PE 551.922v01-00
AGRI

Albert DESS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/02821