Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintö-, lausunto- tai ehdotusluonnokseen (ja lisäksi budjettitarkistuksia). Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  AMENDMENTS 1 - 34 - Draft opinion - 2016 discharge: EU general budget - Commission

30-11-2017 AGRI_AM(2017)615269 PE 615.269v01-00
AGRI

Karin KADENBACH

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/10609

TARKISTUKSET 1 - 339 - Mietintöluonnos - Unionin strategia valkuaiskasvien viljelyn edistämiseksi: valkuais- ja palkokasvien tuotannon lisääminen unionin maataloudessa

16-11-2017 AGRI_AM(2017)613513 PE 613.513v01-00
AGRI

Jean-Paul DENANOT

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/10352

TARKISTUKSET 1 - 79 - Lausuntoluonnos - EU:n vähemmän kehittyneistä alueista

13-11-2017 AGRI_AM(2017)613450 PE 613.450v01-00
AGRI

Viorica DĂNCILĂ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/11137

TARKISTUKSET 1 - 92 - Lausuntoluonnos - EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus

20-10-2017 AGRI_AM(2017)612208 PE 612.208v01-00
AGRI

Tibor SZANYI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/10969

TARKISTUKSET 15 - 30 - Lausuntoluonnos - Yleiset säännöt ja periaatteet, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä

13-10-2017 AGRI_AM(2017)610563 PE 610.563v01-00
AGRI

Bronis ROPĖ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/09316

TARKISTUKSET 1 - 66 - Lausuntoluonnos - Euroopan solidaarisuusjoukot

10-10-2017 AGRI_AM(2017)612084 PE 612.084v01-00
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/10036

TARKISTUKSET 1 - 120 - Lausuntoluonnos - neuvotteluvaltuutuksesta EU:n Uuden-Seelannin kanssa käymiin kauppaneuvotteluihin

12-09-2017 AGRI_AM(2017)609552 PE 609.552v04-00
AGRI

James NICHOLSON

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/10475

TARKISTUKSET 1 - 395 - Mietintöluonnos - EU:n mehiläishoitoalan näkymistä ja haasteista

12-09-2017 AGRI_AM(2017)610538 PE 610.538v01-00
AGRI

Norbert ERDŐS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/10350

TARKISTUKSET 396 - 486 - Mietintöluonnos - EU:n mehiläishoitoalan näkymistä ja haasteista

12-09-2017 AGRI_AM(2017)610608 PE 610.608v01-00
AGRI

Norbert ERDŐS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/10350

TARKISTUKSET 1 - 119 - Lausuntoluonnos - suosituksesta neuvotteluvaltuutuksesta EU:n Australian kanssa käymiin kauppaneuvotteluihin

06-09-2017 AGRI_AM(2017)609559 PE 609.559v01-00
AGRI

Eric ANDRIEU

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/10476