Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintöluonnokseen, lausuntoon tai ehdotukseen. Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  AMENDMENTS 1 - 152 - Draft opinion - (PE575.117v01-00)

05-02-2016 AGRI_AM(2016)576821 PE 576.821v01-00
AGRI

Molly SCOTT CATO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/04823

  AMENDMENTS 1 - 304 - Draft report - (PE571.716v01-00)

02-02-2016 AGRI_AM(2016)575300 PE 575.300v01-00
AGRI

Anthea McINTYRE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/04369

TARKISTUKSET 1 - 143 - Lausuntoluonnos - koheesiopolitiikasta EU:n vuoristoalueilla

22-01-2016 AGRI_AM(2016)575229 PE 575.229v03-00
AGRI

Michel DANTIN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/04827

TARKISTUKSET 1 - 312 - Mietintöluonnos - Innovoinnin ja talouskehityksen tehostaminen tulevaisuuden tilanhoidossa EU:ssa

21-01-2016 AGRI_AM(2016)575228 PE 575.228v01-00
AGRI

Jan HUITEMA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/04374

TARKISTUKSET 1 - 86 - Lausuntoluonnos - Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Komissio

10-12-2015 AGRI_AM(2015)572942 PE 572.942v01-00
AGRI

Tibor SZANYI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/04014

TARKISTUKSET 7 - 54 - Lausuntoluonnos - kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttamisesta Tunisian tasavallan osalta

18-11-2015 AGRI_AM(2015)571767 PE 571.767v01-00
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/04517

TARKISTUKSET 1 - 195 - Lausuntoluonnos - Hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen torjunta yritysten välisessä elintarvikeketjussa

23-09-2015 AGRI_AM(2015)567770 PE 567.770v01-00
AGRI

Mairead McGUINNESS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/03034

TARKISTUKSET 1 - 2 - Lausuntoluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen suojalausekkeen ja tullietuuksien väliaikaista suspendointia koskevan toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismin täytäntöönpanosta

09-09-2015 AGRI_AM(2015)567487 PE 567.487v01-00
AGRI

Viorica DĂNCILĂ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/03252

TARKISTUKSET 1 - 2 - Lausuntoluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian tasavallan välisen tullietuuksien väliaikaista suspendointia koskevan toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismin täytäntöönpanosta

07-09-2015 AGRI_AM(2015)567485 PE 567.485v01-00
AGRI

Momchil NEKOV

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/03256

TARKISTUKSET 1 - 48 - Lausuntoluonnos - Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat

27-07-2015 AGRI_AM(2015)565016 PE 565.016v01-00
AGRI

Jean-Paul DENANOT

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/03711