Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintöluonnokseen, lausuntoon tai ehdotukseen. Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  AMENDMENTS 7 - 54 - Draft opinion - on the introduction of emergency autonomous trade measures for the Republic of Tunisia

18-11-2015 AGRI_AM(2015)571767 PE 571.767v01-00
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/04517

TARKISTUKSET 1 - 195 - Lausuntoluonnos - Hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen torjunta yritysten välisessä elintarvikeketjussa

23-09-2015 AGRI_AM(2015)567770 PE 567.770v01-00
AGRI

Mairead McGUINNESS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/03034

TARKISTUKSET 1 - 2 - Lausuntoluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen suojalausekkeen ja tullietuuksien väliaikaista suspendointia koskevan toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismin täytäntöönpanosta

09-09-2015 AGRI_AM(2015)567487 PE 567.487v01-00
AGRI

Viorica DĂNCILĂ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/03252

TARKISTUKSET 1 - 2 - Lausuntoluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian tasavallan välisen tullietuuksien väliaikaista suspendointia koskevan toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismin täytäntöönpanosta

07-09-2015 AGRI_AM(2015)567485 PE 567.485v01-00
AGRI

Momchil NEKOV

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/03256

TARKISTUKSET 1 - 48 - Lausuntoluonnos - Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat

27-07-2015 AGRI_AM(2015)565016 PE 565.016v01-00
AGRI

Jean-Paul DENANOT

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/03711

TARKISTUKSET 1 - Mietintöluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi öljyjen ja rasvojen sisältämän erukahapon enimmäispitoisuuden määrittämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/621/ETY sekä sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 kumoamisesta

24-07-2015 AGRI_AM(2015)565051 PE 565.051v01-00
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/03324

TARKISTUKSET 1 - 31 - Lausuntoluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) 1829/2003 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai kieltää se alueellaan

22-07-2015 AGRI_AM(2015)565017 PE 565.017v01-00
AGRI

Albert DESS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/03380

TARKISTUKSET 41 - 346 - Mietintöluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lääkerehun valmistuksesta, markkinoille saattamisesta ja käytöstä sekä neuvoston direktiivin 90/167/ETY kumoamisesta

02-07-2015 AGRI_AM(2015)560826 PE 560.826v01-00
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/01705

TARKISTUKSET 1149 - 1322 - Mietintöluonnos - Luonnonmukainen tuotanto, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XXX/XXX (virallista valvontaa koskeva asetus) muuttaminen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoaminen

26-06-2015 AGRI_AM(2015)560821 PE 560.821v01-00
AGRI

Martin HÄUSLING

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/00399

TARKISTUKSET 649 - 853 - Mietintöluonnos - Luonnonmukainen tuotanto, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XXX/XXX (virallista valvontaa koskeva asetus) muuttaminen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoaminen

25-06-2015 AGRI_AM(2015)557348 PE 557.348v01-00
AGRI

Martin HÄUSLING

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/00399