Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintö-, lausunto- tai ehdotusluonnokseen (ja lisäksi budjettitarkistuksia). Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  AMENDMENTS 1 - 365 - Draft report - State of play of farmland concentration in the EU: how to facilitate the access to land for farmers

14-12-2016 AGRI_AM(2016)595655 PE 595.655v01-00
AGRI

Maria NOICHL

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/07095

TARKISTUKSET 1 - 108 - Lausuntoluonnos - työoloista ja epävarmoista työsuhteista

07-12-2016 AGRI_AM(2016)595586 PE 595.586v01-00
AGRI

Viorica DĂNCILĂ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/07736

TARKISTUKSET 1 - 73 - Lausuntoluonnos - vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot

06-12-2016 AGRI_AM(2016)595411 PE 595.411v01-00
AGRI

Peter JAHR

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/07186

TARKISTUKSET 1 - 317 - Mietintöluonnos - naisista ja heidän asemastaan maaseutualueilla

21-11-2016 CJ25_AM(2016)593898 PE 593.898v01-00
FEMM AGRI

Marijana PETIR, Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa CJ25/8/07440

TARKISTUKSET 1 - 170 - Lausuntoluonnos - palmuöljystä ja sademetsien metsäkadosta

21-11-2016 AGRI_AM(2016)593946 PE 593.946v01-00
AGRI

Florent MARCELLESI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/07740

TARKISTUKSET 1 - 259 - Mietintöluonnos - Hevoseläinten vastuullinen omistajuus ja hoito

16-11-2016 AGRI_AM(2016)594022 PE 594.022v01-00
AGRI

Julie GIRLING

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/06482

TARKISTUKSET 1 - 128 - Lausuntoluonnos - EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus

20-10-2016 AGRI_AM(2016)592289 PE 592.289v01-00
AGRI

Michel DANTIN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/07319

TARKISTUKSET 1 - 256 - Mietintöluonnos - tuotantokanien suojelun vähimmäisvaatimuksista

19-09-2016 AGRI_AM(2016)589149 PE 589.149v01-00
AGRI

Stefan ECK

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/06481

TARKISTUKSET 1 - 112 - Lausuntoluonnos - Investoinneista työpaikkoihin ja kasvuun – Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten maksimointi: yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kertomuksen arviointi

06-09-2016 AGRI_AM(2016)587710 PE 587.710v01-00
AGRI

Viorica DĂNCILĂ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/06493

BUDJETTITARKISTUKSET - Talousarvio 2017

29-08-2016 AGRI_AB(2016)587688 PE 587.688v01-00
AGRI

Peter JAHR

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/06207