Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintö-, lausunto- tai ehdotusluonnokseen (ja lisäksi budjettitarkistuksia). Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

TARKISTUKSET 754 - 1121 - Mietintöluonnos - Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus

23-03-2018 AGRI_AM(2018)619298 PE 619.298v01-00
AGRI

Herbert DORFMANN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/12236

TARKISTUKSET 1122 - 1334 - Mietintöluonnos - Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus

23-03-2018 AGRI_AM(2018)619299 PE 619.299v01-00
AGRI

Herbert DORFMANN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/12236

TARKISTUKSET 1 - 349 - Mietintöluonnos - Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus

22-03-2018 AGRI_AM(2018)619267 PE 619.267v01-00
AGRI

Herbert DORFMANN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/12236

TARKISTUKSET 350 - 753 - Mietintöluonnos - Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus

22-03-2018 AGRI_AM(2018)619297 PE 619.297v01-00
AGRI

Herbert DORFMANN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/12236

TARKISTUKSET 1 - 154 - Lausuntoluonnos - Eurooppalainen yhteinen terveys -toimintasuunnitelma mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi

07-03-2018 AGRI_AM(2018)616639 PE 616.639v01-00
AGRI

Matt CARTHY

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/11548

TARKISTUKSET 1 - 115 - Lausuntoluonnos - Tuotteiden laatuerot sisämarkkinoilla

02-03-2018 AGRI_AM(2018)618354 PE 618.354v01-00
AGRI

Momchil NEKOV

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/11994

TARKISTUKSET 1 - 169 - Lausuntoluonnos - Kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpano

30-01-2018 AGRI_AM(2018)616638 PE 616.638v01-00
AGRI

Peter JAHR

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/10378

TARKISTUKSET 1 - 312 - Mietintöluonnos - YMP:n nuoria viljelijöitä koskevien välineiden täytäntöönpano EU:ssa vuoden 2013 uudistuksen jälkeen

26-01-2018 AGRI_AM(2018)616744 PE 616.744v01-00
AGRI

Nicola CAPUTO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/10157

TARKISTUKSET 1 - 34 - Lausuntoluonnos - Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan komissio

30-11-2017 AGRI_AM(2017)615269 PE 615.269v01-00
AGRI

Karin KADENBACH

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/10609

TARKISTUKSET 1 - 64 - Lausuntoluonnos - Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen

29-11-2017 AGRI_AM(2017)613624 PE 613.624v01-00
AGRI

Nicola CAPUTO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/09721