Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintö-, lausunto- tai ehdotusluonnokseen (ja lisäksi budjettitarkistuksia). Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  AMENDMENTS 1 - 66 - Draft report - European Solidarity Corps

10-10-2017 AGRI_AM(2017)612084 PE 612.084v01-00
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

TARKISTUKSET 1 - 120 - Lausuntoluonnos - neuvotteluvaltuutuksesta EU:n Uuden-Seelannin kanssa käymiin kauppaneuvotteluihin

12-09-2017 AGRI_AM(2017)609552 PE 609.552v04-00
AGRI

James NICHOLSON

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/10475

TARKISTUKSET 1 - 395 - Mietintöluonnos - EU:n mehiläishoitoalan näkymistä ja haasteista

12-09-2017 AGRI_AM(2017)610538 PE 610.538v01-00
AGRI

Norbert ERDŐS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/10350

TARKISTUKSET 396 - 486 - Mietintöluonnos - EU:n mehiläishoitoalan näkymistä ja haasteista

12-09-2017 AGRI_AM(2017)610608 PE 610.608v01-00
AGRI

Norbert ERDŐS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/10350

TARKISTUKSET 1 - 119 - Lausuntoluonnos - suosituksesta neuvotteluvaltuutuksesta EU:n Australian kanssa käymiin kauppaneuvotteluihin

06-09-2017 AGRI_AM(2017)609559 PE 609.559v01-00
AGRI

Eric ANDRIEU

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/10476

BUDJETTITARKISTUKSET - Talousarvio 2018

05-09-2017 AGRI_AB(2017)609562 PE 609.562v01-00
AGRI

Tibor SZANYI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/09498

TARKISTUKSET 60 - 276 - Lausuntoluonnos - uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uudelleenlaadittu toisinto)

24-07-2017 AGRI_AM(2017)608049 PE 608.049v01-00
AGRI

Marijana PETIR

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/08715

TARKISTUKSET 46 - 311 - Lausuntoluonnos - tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, esittelystä ja merkinnöistä, tislattujen alkoholijuomien nimien käytöstä muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta

24-07-2017 AGRI_AM(2017)609329 PE 609.329v01-00
AGRI

Angélique DELAHAYE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/08665

TARKISTUKSET 277 - 523 - Lausuntoluonnos - uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uudelleenlaadittu toisinto)

24-07-2017 AGRI_AM(2017)609340 PE 609.340v01-00
AGRI

Marijana PETIR

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/08715

TARKISTUKSET 524 - 575 - Lausuntoluonnos - uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uudelleenlaadittu toisinto)

20-07-2017 AGRI_AM(2017)609330 PE 609.330v01-00
AGRI

Marijana PETIR

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/08715