Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintö-, lausunto- tai ehdotusluonnokseen (ja lisäksi budjettitarkistuksia). Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

TARKISTUKSET 21 - 112 - Mietintöluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi integroiduista maatilatilastoista sekä asetusten (EY) N:o 1166/2008 ja (EU) N:o 1337/2011 kumoamisesta

08-06-2017 AGRI_AM(2017)606020 PE 606.020v01-00
AGRI

Viorica DĂNCILĂ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/08739

TARKISTUKSET 1 - 2 - Lausuntoluonnos - ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen tekemisestä

29-05-2017 AGRI_AM(2017)604683 PE 604.683v02-00
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/09344

TARKISTUKSET 1 - 67 - Lausuntoluonnos - talousarviosta 2018 – trilogin neuvotteluvaltuudet

27-04-2017 AGRI_AM(2017)602836 PE 602.836v01-00
AGRI

Tibor SZANYI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/09478

TARKISTUKSET 24 - 319 - Lausuntoluonnos - maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttämisestä vuoteen 2030 ulottuviin EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin sekä järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta

29-03-2017 AGRI_AM(2017)602745 PE 602.745v01-00
AGRI

Elisabeth KÖSTINGER

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/07668

TARKISTUKSET 1 - 153 - Lausuntoluonnos - kestävyyttä edistävistä EU:n toimista

29-03-2017 AGRI_AM(2017)602775 PE 602.775v01-00
AGRI

Ulrike MÜLLER

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/09136

TARKISTUKSET 95 - 269 - Lausuntoluonnos - unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä

28-03-2017 AGRI_AM(2017)601213 PE 601.213v01-00
AGRI

Albert DESS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/07920

TARKISTUKSET 270 - 505 - Lausuntoluonnos - unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä

28-03-2017 AGRI_AM(2017)602744 PE 602.744v01-00
AGRI

Albert DESS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/07920

TARKISTUKSET 49 - 338 - Lausuntoluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta

27-03-2017 AGRI_AM(2017)601109 PE 601.109v01-00
AGRI

Jan HUITEMA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/06050

TARKISTUKSET 339 - 515 - Lausuntoluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta

24-03-2017 AGRI_AM(2017)601110 PE 601.110v01-00
AGRI

Jan HUITEMA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/06050

TARKISTUKSET 13 - 122 - Lausuntoluonnos - Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030 joustavaa energiaunionia varten ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi sekä järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttaminen

07-03-2017 AGRI_AM(2017)601052 PE 601.052v01-00
AGRI

Nicola CAPUTO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/07453