Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintö-, lausunto- tai ehdotusluonnokseen (ja lisäksi budjettitarkistuksia). Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

TARKISTUKSET 1 - 169 - Lausuntoluonnos - Kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpano

30-01-2018 AGRI_AM(2018)616638 PE 616.638v01-00
AGRI

Peter JAHR

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/10378

TARKISTUKSET 1 - 312 - Mietintöluonnos - YMP:n nuoria viljelijöitä koskevien välineiden täytäntöönpano EU:ssa vuoden 2013 uudistuksen jälkeen

26-01-2018 AGRI_AM(2018)616744 PE 616.744v01-00
AGRI

Nicola CAPUTO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/10157

TARKISTUKSET 1 - 34 - Lausuntoluonnos - Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan komissio

30-11-2017 AGRI_AM(2017)615269 PE 615.269v01-00
AGRI

Karin KADENBACH

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/10609

TARKISTUKSET 1 - 64 - Lausuntoluonnos - Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen

29-11-2017 AGRI_AM(2017)613624 PE 613.624v01-00
AGRI

Nicola CAPUTO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/09721

TARKISTUKSET 1 - 386 - Mietintöluonnos - EU:n lampaan- ja vuohenliha-alan nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät

28-11-2017 AGRI_AM(2017)613623 PE 613.623v01-00
AGRI

Esther HERRANZ GARCÍA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/10354

TARKISTUKSET 1 - 135 - Lausuntoluonnos - Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu

28-11-2017 AGRI_AM(2017)615189 PE 615.189v01-00
AGRI

Sofia RIBEIRO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/09710

TARKISTUKSET 1 - 339 - Mietintöluonnos - Unionin strategia valkuaiskasvien viljelyn edistämiseksi: valkuais- ja palkokasvien tuotannon lisääminen unionin maataloudessa

16-11-2017 AGRI_AM(2017)613513 PE 613.513v01-00
AGRI

Jean-Paul DENANOT

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/10352

TARKISTUKSET 1 - 79 - Lausuntoluonnos - EU:n vähemmän kehittyneistä alueista

13-11-2017 AGRI_AM(2017)613450 PE 613.450v01-00
AGRI

Viorica DĂNCILĂ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/11137

TARKISTUKSET 1 - 92 - Lausuntoluonnos - EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus

20-10-2017 AGRI_AM(2017)612208 PE 612.208v01-00
AGRI

Tibor SZANYI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/10969

TARKISTUKSET 15 - 30 - Lausuntoluonnos - Yleiset säännöt ja periaatteet, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä

13-10-2017 AGRI_AM(2017)610563 PE 610.563v01-00
AGRI

Bronis ROPĖ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/09316