Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintöluonnokseen, lausuntoon tai ehdotukseen. Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

TARKISTUKSET 23 - 232 - Lausuntoluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä sekä direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta

10-04-2015 AGRI_AM(2015)554757 PE 554.757v01-00
AGRI

Jan HUITEMA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/00326

TARKISTUKSET 1 - 482 - Mietintöluonnos - EU:n maitoalan tulevaisuudennäkymät – maitoalan paketin täytäntöönpanon tarkastelu

08-04-2015 AGRI_AM(2015)552136 PE 552.136v01-00
AGRI

James NICHOLSON

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/01714

TARKISTUKSET 13 - 156 - Lausuntoluonnos - Euroopan strategisten investointien rahastosta ja asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta

27-03-2015 AGRI_AM(2015)551922 PE 551.922v01-00
AGRI

Albert DESS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/02821

TARKISTUKSET 1 - 10 - Lausuntoluonnos - suositukset Euroopan komissiolle transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskeviin neuvotteluihin

23-03-2015 AGRI_AM(2015)552014 PE 552.014v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO, James NICHOLSON

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/02699

TARKISTUKSET 1 - 222 - Mietintöluonnos - hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioita, toimintarahastoja ja toimintaohjelmia koskevien säännösten täytäntöönpanosta vuoden 2007 uudistuksen jälkeen

05-03-2015 AGRI_AM(2015)549240 PE 549.240v01-00
AGRI

Nuno MELO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/01721

TARKISTUKSET 1 - 227 - Lausuntoluonnos - suositukset Euroopan komissiolle transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskeviin neuvotteluihin

03-03-2015 AGRI_AM(2015)549241 PE 549.241v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO, James NICHOLSON

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/02699

TARKISTUKSET 1 - 163 - Luonnos päätöslauselmaesitykseksi - Milanon maailmannäyttely 2015: maapallon ruokkiminen – energiaa elämää varten

03-03-2015 AGRI_AM(2015)549459 PE 549.459v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

TARKISTUKSET 30 - 366 - Mietintöluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ja asetuksen (EU) N:o 1306/2013 muuttamisesta tukijärjestelmän osalta, joka koskee hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin

05-02-2015 AGRI_AM(2015)546876 PE 546.876v01-00
AGRI

Marc TARABELLA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/00355

TARKISTUKSET 1 - 360 - Mietintöluonnos - Uusi EU:n metsästrategia: metsien ja metsäalan puolesta

30-01-2015 AGRI_AM(2015)546840 PE 546.840v01-00
AGRI

Elisabeth KÖSTINGER

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/02176

TARKISTUKSET 1 - 19 - Lausuntoluonnos - vastuuvapauden myöntämisestä varainhoitovuodelta 2013: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan komissio

11-12-2014 AGRI_AM(2014)544197 PE 544.197v01-00
AGRI

Peter JAHR

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/01224