Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintö-, lausunto- tai ehdotusluonnokseen (ja lisäksi budjettitarkistuksia). Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  AMENDMENTS 60 - 276 - Draft opinion - Promotion of the use of energy from renewable sources (recast)

24-07-2017 AGRI_AM(2017)608049 PE 608.049v01-00
AGRI

Marijana PETIR

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/08715

  AMENDMENTS 277 - 523 - Draft opinion - Promotion of the use of energy from renewable sources (recast)

24-07-2017 AGRI_AM(2017)609340 PE 609.340v01-00
AGRI

Marijana PETIR

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/08715

  AMENDMENTS 524 - 575 - Draft opinion - Promotion of the use of energy from renewable sources (recast)

20-07-2017 AGRI_AM(2017)609330 PE 609.330v01-00
AGRI

Marijana PETIR

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/08715

  AMENDMENTS 1 - 55 - Draft opinion - General budget of the European Union for the financial year 2018 - all sections

19-07-2017 AGRI_AM(2017)608082 PE 608.082v01-00
AGRI

Tibor SZANYI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/09498

TARKISTUKSET 21 - 209 - Lausuntoluonnos - energiaunionin hallinnosta

03-07-2017 AGRI_AM(2017)607910 PE 607.910v01-00
AGRI

Jens ROHDE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/08707

TARKISTUKSET 210 - 236 - Lausuntoluonnos - energiaunionin hallinnosta

03-07-2017 AGRI_AM(2017)607911 PE 607.911v01-00
AGRI

Jens ROHDE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/08707

TARKISTUKSET 6 - 206 - Lausuntoluonnos - eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan

30-06-2017 AGRI_AM(2017)607786 PE 607.786v01-00
AGRI

Daniel BUDA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/08817

TARKISTUKSET 8 - 46 - Lausuntoluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta

27-06-2017 AGRI_AM(2017)607785 PE 607.785v01-00
AGRI

José BOVÉ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/09618

TARKISTUKSET 21 - 112 - Mietintöluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi integroiduista maatilatilastoista sekä asetusten (EY) N:o 1166/2008 ja (EU) N:o 1337/2011 kumoamisesta

08-06-2017 AGRI_AM(2017)606020 PE 606.020v01-00
AGRI

Viorica DĂNCILĂ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/08739

TARKISTUKSET 1 - 2 - Lausuntoluonnos - ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen tekemisestä

29-05-2017 AGRI_AM(2017)604683 PE 604.683v02-00
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/09344