Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintöluonnokseen, lausuntoon tai ehdotukseen. Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

TARKISTUKSET 1 - 19 - Lausuntoluonnos - vastuuvapauden myöntämisestä varainhoitovuodelta 2013: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan komissio

11-12-2014 AGRI_AM(2014)544197 PE 544.197v01-00
AGRI

Peter JAHR

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/01224

TARKISTUKSET 31 - 307 - Lausuntoluonnos - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uuselintarvikkeista

14-10-2014 AGRI_AM(2014)539659 PE 539.659v01-00
AGRI

Daciana Octavia SÂRBU

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/00306

TARKISTUKSET 1 - 24 - Lausuntoluonnos - Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2015 – kaikki pääluokat

29-07-2014 AGRI_AM(2014)537174 PE 537.174v01-00
AGRI

Peter JAHR

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/00597