Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintöluonnokseen, lausuntoon tai ehdotukseen. Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

TARKISTUKSET 1 - 5 - Lausuntoluonnos - uusiutuvan energian tilannekatsauksesta

14-04-2016 AGRI_AM(2016)580766 PE 580.766v01-00
AGRI

Franc BOGOVIČ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/05856

TARKISTUKSET 1 - 91 - Lausuntoluonnos - Uusiutuvan energian tilannekatsaus

29-03-2016 AGRI_AM(2016)578826 PE 578.826v01-00
AGRI

Franc BOGOVIČ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/05856

TARKISTUKSET 1 - 84 - Lausuntoluonnos - Alppien aluetta koskevasta EU:n strategiasta

21-03-2016 AGRI_AM(2016)580443 PE 580.443v01-00
AGRI

Ulrike MÜLLER

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/05069

TARKISTUKSET 1 - 152 - Lausuntoluonnos - Uusi kumppanuus elintarviketurvan ja ravitsemuksen parantamiseksi

05-02-2016 AGRI_AM(2016)576821 PE 576.821v01-00
AGRI

Molly SCOTT CATO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/04823

TARKISTUKSET 1 - 304 - Mietintöluonnos - kestävän maatalouden teknisistä ratkaisuista EU:ssa

02-02-2016 AGRI_AM(2016)575300 PE 575.300v01-00
AGRI

Anthea McINTYRE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/04369

TARKISTUKSET 1 - 143 - Lausuntoluonnos - koheesiopolitiikasta EU:n vuoristoalueilla

22-01-2016 AGRI_AM(2016)575229 PE 575.229v03-00
AGRI

Michel DANTIN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/04827

TARKISTUKSET 1 - 312 - Mietintöluonnos - Innovoinnin ja talouskehityksen tehostaminen tulevaisuuden tilanhoidossa EU:ssa

21-01-2016 AGRI_AM(2016)575228 PE 575.228v01-00
AGRI

Jan HUITEMA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/04374

TARKISTUKSET 1 - 86 - Lausuntoluonnos - Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Komissio

10-12-2015 AGRI_AM(2015)572942 PE 572.942v01-00
AGRI

Tibor SZANYI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/04014

TARKISTUKSET 7 - 54 - Lausuntoluonnos - kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttamisesta Tunisian tasavallan osalta

18-11-2015 AGRI_AM(2015)571767 PE 571.767v01-00
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/04517

TARKISTUKSET 1 - 195 - Lausuntoluonnos - Hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen torjunta yritysten välisessä elintarvikeketjussa

23-09-2015 AGRI_AM(2015)567770 PE 567.770v01-00
AGRI

Mairead McGUINNESS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/03034