Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintöluonnokseen, lausuntoon tai ehdotukseen. Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  AMENDMENTS 1 - Draft report - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council repealing Council Directive 76/621/EEC relating to the fixing of the maximum level of erucic acid in oils and fats and Council Regulation (EC) No 320/2006 establishing a temporary scheme for the restructuring of the sugar industry

24-07-2015 AGRI_AM(2015)565051 PE 565.051v01-00
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/03324

TARKISTUKSET 41 - 346 - Mietintöluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lääkerehun valmistuksesta, markkinoille saattamisesta ja käytöstä sekä neuvoston direktiivin 90/167/ETY kumoamisesta

02-07-2015 AGRI_AM(2015)560826 PE 560.826v01-00
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/01705

TARKISTUKSET 1149 - 1322 - Mietintöluonnos - Luonnonmukainen tuotanto, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XXX/XXX (virallista valvontaa koskeva asetus) muuttaminen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoaminen

26-06-2015 AGRI_AM(2015)560821 PE 560.821v01-00
AGRI

Martin HÄUSLING

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/00399

TARKISTUKSET 649 - 853 - Mietintöluonnos - Luonnonmukainen tuotanto, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XXX/XXX (virallista valvontaa koskeva asetus) muuttaminen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoaminen

25-06-2015 AGRI_AM(2015)557348 PE 557.348v01-00
AGRI

Martin HÄUSLING

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/00399

TARKISTUKSET 854 - 1148 - Mietintöluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XXX/XXX (virallista valvontaa koskeva asetus) muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta

25-06-2015 AGRI_AM(2015)557350 PE 557.350v01-00
AGRI

Martin HÄUSLING

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/00399

TARKISTUKSET 158 - 346 - Mietintöluonnos - jalostuseläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden unionin sisäisessä kaupassa ja unioniin tuonnissa sovellettavista jalostus- ja polveutumisedellytyksistä

25-06-2015 AGRI_AM(2015)560806 PE 560.806v02-00
AGRI

Michel DANTIN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/00370

TARKISTUKSET 354 - 648 - Mietintöluonnos - luonnonmukainen tuotanto, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XXX/XXX (virallista valvontaa koskeva asetus) muuttaminen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoaminen

24-06-2015 AGRI_AM(2015)557347 PE 557.347v01-00
AGRI

Martin HÄUSLING

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/00399

TARKISTUKSET 1 - 121 - Lausuntoluonnos - Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta: kohti yhteisen maatalouspolitiikan suoritusperusteisia tarkastuksia

13-05-2015 AGRI_AM(2015)557044 PE 557.044v01-00
AGRI

Jens GIESEKE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/03121

TARKISTUKSET 6 - 56 - Lausuntoluonnos - hyljetuotteiden kaupasta

08-05-2015 AGRI_AM(2015)557037 PE 557.037v01-00
AGRI

Janusz WOJCIECHOWSKI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/02789

TARKISTUKSET 1 - 77 - Lausuntoluonnos - vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin neuvotteluvaltuuksista

08-05-2015 AGRI_AM(2015)557147 PE 557.147v01-00
AGRI

Jean-Paul DENANOT

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/03194