Tarkistukset

Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintöluonnokseen, lausuntoon tai ehdotukseen. Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

Mode d'affichage des résultats
 

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TARKISTUKSET 48 - 340 - Mietintöluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa

Päivämäärä : 17-02-2014

Viite :

AGRI_AM(2014)529733 PE 529.733v01-00
AGRI

Esther HERRANZ GARCÍA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/7/14631

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TARKISTUKSET 91 - 461 - Mietintöluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvien lisäysaineiston tuottamisesta ja asettamisesta saataville markkinoilla (asetus kasvien lisäysaineistosta)

Päivämäärä : 18-12-2013

Viite :

AGRI_AM(2013)514767 PE 514.767v01-00
AGRI

Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/7/12787

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TARKISTUKSET 1145 - 1461 - Mietintöluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvien lisäysaineiston tuottamisesta ja asettamisesta saataville markkinoilla (asetus kasvien lisäysaineistosta)

Päivämäärä : 18-12-2013

Viite :

AGRI_AM(2013)526068 PE 526.068v01-00
AGRI

Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/7/12787

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TARKISTUKSET 462 - 841 - Mietintöluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvien lisäysaineiston tuottamisesta ja asettamisesta saataville markkinoilla (asetus kasvien lisäysaineistosta)

Päivämäärä : 12-12-2013

Viite :

AGRI_AM(2013)526066 PE 526.066v01-00
AGRI

Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/7/12787

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TARKISTUKSET 842 - 1144 - Mietintöluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvien lisäysaineiston tuottamisesta ja asettamisesta saataville markkinoilla (asetus kasvien lisäysaineistosta)

Päivämäärä : 12-12-2013

Viite :

AGRI_AM(2013)526067 PE 526.067v01-00
AGRI

Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/7/12787

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TARKISTUKSET 35 - 211 - Mietintöluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvintuhoojien vastaisista toimenpiteistä

Päivämäärä : 11-12-2013

Viite :

AGRI_AM(2013)524686 PE 524.686v01-00
AGRI

Hynek FAJMON

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/7/12789

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TARKISTUKSET 212 - 331 - Mietintöluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä

Päivämäärä : 11-12-2013

Viite :

AGRI_AM(2013)524873 PE 524.873v01-00
AGRI

Hynek FAJMON

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/7/12789

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TARKISTUKSET 429 - 778 - Mietintöluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinten terveydestä

Päivämäärä : 09-12-2013

Viite :

AGRI_AM(2013)524760 PE 524.760v01-00
AGRI

Marit PAULSEN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/7/12809

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TARKISTUKSET 779 - 785 - Mietintöluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinten terveydestä

Päivämäärä : 09-12-2013

Viite :

AGRI_AM(2013)524833 PE 524.833v01-00
AGRI

Marit PAULSEN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/7/12809

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TARKISTUKSET 67 - 428 - Mietintöluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinten terveydestä

Päivämäärä : 05-12-2013

Viite :

AGRI_AM(2013)514758 PE 514.758v01-00
AGRI

Marit PAULSEN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/7/12809

Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto
 
Tervetuloa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan verkkosivustolle.
 
 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta vastaa ennen kaikkea Euroopan komission esittämien lainsäädäntöehdotusten tarkastelusta ja tarvittaessa muuttamisesta. Valiokunta laatii maataloutta koskevia mietintöjä, jotka Euroopan parlamentti hyväksyy täysistunnossa. Valiokunnassa on 45 antaumuksellista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Itse asiassa monella heistä on erityinen suhde maatalouteen, joko alkuperänsä kautta tai aiempien vastuualueidensa johdosta.
 
Valiokuntamme vastuu on nyt suurempi kuin koskaan aikaisemmin, sillä Euroopan parlamentilla on Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen yhdessä maatalousministerien neuvoston kanssa päätösvalta yhteisestä maatalouspolitiikasta (YMP).
 
Sivustoltamme löydätte kaikilla Euroopan unionin kielillä hyödyllistä tietoa valiokuntamme työn seuraamiseksi: kokousten suoratoistolähetyksiä, mietintöluonnoksia ja muita kokousasiakirjoja koskevia luonnoksia ladattavaksi verkosta, kokousten esityslistoja ja kokouskalentereja, jäsentemme yhteystietoja jne.
 
Paolo De Castro
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puheenjohtaja