Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintö-, lausunto- tai ehdotusluonnokseen (ja lisäksi budjettitarkistuksia). Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  AMENDMENTS 13 - 122 - Draft opinion - Binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 for a resilient Energy Union and to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation No 525/2013 of the European Parliament and the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and other information relevant to climate change

07-03-2017 AGRI_AM(2017)601052 PE 601.052v01-00
AGRI

Nicola CAPUTO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/07453

  AMENDEMENTS 1 - 61 - Projet d’avis - Promouvoir la cohésion et le développement dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne: application de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

06-03-2017 AGRI_AM(2017)601021 PE 601.021v01-00
AGRI

Ricardo SERRÃO SANTOS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/08058

TARKISTUKSET 1 - 172 - Lausuntoluonnos - resurssitehokkuutta koskevasta aloitteesta: elintarvikejätteen vähentäminen ja elintarviketurvallisuuden parantaminen

09-02-2017 AGRI_AM(2017)599622 PE 599.622v01-00
AGRI

James NICHOLSON

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/07744

TARKISTUKSET 4 - 67 - Lausuntoluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sellaisten Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden käyttöönotosta, joilla täydennetään assosiaatiosopimuksen mukaisia kauppamyönnytyksiä

31-01-2017 AGRI_AM(2017)597710 PE 597.710v01-00
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/08027

TARKISTUKSET 1 - 79 - Lausuntoluonnos - oikeasta rahoitusvalikoimasta Euroopan alueille: rahoitusvälineet ja tuet EU:n koheesiopolitiikassa

27-01-2017 AGRI_AM(2017)597684 PE 597.684v01-00
AGRI

Miguel VIEGAS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/08465

TARKISTUKSET 1 - 365 - Mietintöluonnos - viljelysmaiden keskittymistä koskevasta tilanteesta EU:ssa: miten helpotetaan viljelijöiden mahdollisuuksia maan hankkimiseen?

14-12-2016 AGRI_AM(2016)595655 PE 595.655v01-00
AGRI

Maria NOICHL

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/07095

TARKISTUKSET 1 - 108 - Lausuntoluonnos - työoloista ja epävarmoista työsuhteista

07-12-2016 AGRI_AM(2016)595586 PE 595.586v01-00
AGRI

Viorica DĂNCILĂ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/07736

TARKISTUKSET 1 - 73 - Lausuntoluonnos - vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot

06-12-2016 AGRI_AM(2016)595411 PE 595.411v01-00
AGRI

Peter JAHR

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/07186

TARKISTUKSET 1 - 317 - Mietintöluonnos - naisista ja heidän asemastaan maaseutualueilla

21-11-2016 CJ25_AM(2016)593898 PE 593.898v01-00
FEMM AGRI

Marijana PETIR, Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa CJ25/8/07440

TARKISTUKSET 1 - 170 - Lausuntoluonnos - palmuöljystä ja sademetsien metsäkadosta

21-11-2016 AGRI_AM(2016)593946 PE 593.946v01-00
AGRI

Florent MARCELLESI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/07740