Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintöluonnokseen, lausuntoon tai ehdotukseen. Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

TARKISTUKSET 30 - 366 - Mietintöluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ja asetuksen (EU) N:o 1306/2013 muuttamisesta tukijärjestelmän osalta, joka koskee hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin

05-02-2015 AGRI_AM(2015)546876 PE 546.876v01-00
AGRI

Marc TARABELLA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/00355

TARKISTUKSET 1 - 360 - Mietintöluonnos - Uusi EU:n metsästrategia: metsien ja metsäalan puolesta

30-01-2015 AGRI_AM(2015)546840 PE 546.840v01-00
AGRI

Elisabeth KÖSTINGER

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/02176

TARKISTUKSET 1 - 19 - Lausuntoluonnos - vastuuvapauden myöntämisestä varainhoitovuodelta 2013: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan komissio

11-12-2014 AGRI_AM(2014)544197 PE 544.197v01-00
AGRI

Peter JAHR

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/01224

TARKISTUKSET 31 - 307 - Lausuntoluonnos - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uuselintarvikkeista

14-10-2014 AGRI_AM(2014)539659 PE 539.659v01-00
AGRI

Daciana Octavia SÂRBU

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/00306

TARKISTUKSET 1 - 24 - Lausuntoluonnos - Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2015 – kaikki pääluokat

29-07-2014 AGRI_AM(2014)537174 PE 537.174v01-00
AGRI

Peter JAHR

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/00597