Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintöluonnokseen, lausuntoon tai ehdotukseen. Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

TARKISTUKSET - A new forward-looking and innovative future strategy on trade and investment

04-05-2016 AGRI_AM(2016)582257 PE 582.257v01-00
AGRI

Esther HERRANZ GARCÍA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/06073

TARKISTUKSET 1 - 131 - Lausuntoluonnos - monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelusta: parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa

04-05-2016 AGRI_AM(2016)582271 PE 582.271v01-00
AGRI

Peter JAHR

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/05398

TARKISTUKSET 1 - 48 - Lausuntoluonnos - Vuoden 2017 talousarvio – trilogia koskevat neuvotteluvaltuudet

03-05-2016 AGRI_AM(2016)582259 PE 582.259v01-00
AGRI

Peter JAHR

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/05786

TARKISTUKSET 1 - 5 - Lausuntoluonnos - uusiutuvan energian tilannekatsauksesta

14-04-2016 AGRI_AM(2016)580766 PE 580.766v01-00
AGRI

Franc BOGOVIČ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/05856

TARKISTUKSET 1 - 91 - Lausuntoluonnos - Uusiutuvan energian tilannekatsaus

29-03-2016 AGRI_AM(2016)578826 PE 578.826v01-00
AGRI

Franc BOGOVIČ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/05856

TARKISTUKSET 1 - 84 - Lausuntoluonnos - Alppien aluetta koskevasta EU:n strategiasta

21-03-2016 AGRI_AM(2016)580443 PE 580.443v01-00
AGRI

Ulrike MÜLLER

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/05069

TARKISTUKSET 1 - 152 - Lausuntoluonnos - Uusi kumppanuus elintarviketurvan ja ravitsemuksen parantamiseksi

05-02-2016 AGRI_AM(2016)576821 PE 576.821v01-00
AGRI

Molly SCOTT CATO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/04823

TARKISTUKSET 1 - 304 - Mietintöluonnos - kestävän maatalouden teknisistä ratkaisuista EU:ssa

02-02-2016 AGRI_AM(2016)575300 PE 575.300v01-00
AGRI

Anthea McINTYRE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/04369

TARKISTUKSET 1 - 143 - Lausuntoluonnos - koheesiopolitiikasta EU:n vuoristoalueilla

22-01-2016 AGRI_AM(2016)575229 PE 575.229v03-00
AGRI

Michel DANTIN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/04827

TARKISTUKSET 1 - 312 - Mietintöluonnos - Innovoinnin ja talouskehityksen tehostaminen tulevaisuuden tilanhoidossa EU:ssa

21-01-2016 AGRI_AM(2016)575228 PE 575.228v01-00
AGRI

Jan HUITEMA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/04374