Mietinnöt


Kun mietintöluonnos on esitetty valiokunnalle, jäsenillä on mahdollisuus ehdottaa tarkistuksia tiettyyn määräaikaan mennessä. Tämän jälkeen tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnassa. Kun tarkistetusta mietintöluonnoksesta on käyty lopullinen äänestys, siitä tulee mietintö, joka puolestaan esitetään täysistunnossa. Tällä sivulla esitetään valiokunnassa hyväksytyt lopulliset mietinnöt.
Kaikki saatavilla olevat mietinnöt löytyvät hakutoiminnon avulla.

MIETINTÖ EU:n lammas- ja vuohialan nykytilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä

04-04-2018 A8-0064/2018 PE 612.315v03-00
AGRI

Esther HERRANZ GARCÍA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/10354

MIETINTÖ EU:n mehiläishoitoalan näkymistä ja haasteista

08-02-2018 A8-0014/2018 PE 607.976v03-00
AGRI

Norbert ERDŐS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/10350

TARKISTUKSET
001-001
002-002

MIETINTÖ naisista ja heidän asemastaan maaseutualueilla

08-03-2017 A8-0058/2017 PE 592.210v02-00
FEMM AGRI

Marijana PETIR, Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa CJ25/8/07440

TARKISTUKSET
001-005
006-008
007-007\r1

MIETINTÖ hevoseläinten vastuullisesta omistajuudesta ja hoidosta

01-02-2017 A8-0014/2017 PE 589.295v02-00
AGRI

Julie GIRLING

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/06482

MIETINTÖ tuotantokanien suojelun vähimmäisvaatimuksista

30-01-2017 A8-0011/2017 PE 587.419v02-00
AGRI

Stefan ECK

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/06481

TARKISTUKSET
001-001
002-002
003-003

MIETINTÖ YMP-välineistä hintojen epävakauden vähentämiseksi maatalousmarkkinoilla

16-11-2016 A8-0339/2016 PE 580.784v02-00
AGRI

Angélique DELAHAYE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/05931

TARKISTUKSET
001-002