Mietinnöt


Kun mietintöluonnos on esitetty valiokunnalle, jäsenillä on mahdollisuus ehdottaa tarkistuksia tiettyyn määräaikaan mennessä. Tämän jälkeen tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnassa. Kun tarkistetusta mietintöluonnoksesta on käyty lopullinen äänestys, siitä tulee mietintö, joka puolestaan esitetään täysistunnossa. Tällä sivulla esitetään valiokunnassa hyväksytyt lopulliset mietinnöt.
Kaikki saatavilla olevat mietinnöt löytyvät hakutoiminnon avulla.

MIETINTÖ EU:n maitoalan tulevaisuudennäkymistä – maitoalan paketin täytäntöönpanon tarkastelu

15-06-2015 A8-0187/2015 PE 541.637v02-00
AGRI

James NICHOLSON

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/01714

MIETINTÖ hedelmä- ja vihannesalasta vuoden 2007 uudistuksen jälkeen

19-05-2015 A8-0170/2015 PE 546.720v02-00
AGRI

Nuno MELO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/01721