Mietinnöt


Kun mietintöluonnos on esitetty valiokunnalle, jäsenillä on mahdollisuus ehdottaa tarkistuksia tiettyyn määräaikaan mennessä. Tämän jälkeen tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnassa. Kun tarkistetusta mietintöluonnoksesta on käyty lopullinen äänestys, siitä tulee mietintö, joka puolestaan esitetään täysistunnossa. Tällä sivulla esitetään valiokunnassa hyväksytyt lopulliset mietinnöt.
Kaikki saatavilla olevat mietinnöt löytyvät hakutoiminnon avulla.

MIETINTÖ uudesta EU:n metsästrategiasta: metsien ja metsäalan puolesta

07-04-2015 A8-0126/2015 PE 544.341v02-00
AGRI

Elisabeth KÖSTINGER

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/02176

TARKISTUKSET
001-003