Mietinnöt

Kun mietintöluonnos on esitetty valiokunnalle, jäsenillä on mahdollisuus ehdottaa tarkistuksia tiettyyn määräaikaan mennessä. Tämän jälkeen tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnassa. Kun tarkistetusta mietintöluonnoksesta on käyty lopullinen äänestys, siitä tulee mietintö, joka puolestaan esitetään täysistunnossa. Tällä sivulla esitetään valiokunnassa hyväksytyt lopulliset mietinnöt.
Kaikki saatavilla olevat mietinnöt löytyvät hakutoiminnon avulla.

Mode d'affichage des résultats
 

Asiakirjat :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinten terveydestä

Päivämäärä :19-02-2014

Viite :

A7-0129/2014 PE 514.757v02-00
AGRI

Marit PAULSEN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/7/12809

Asiakirjat :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

MIETINTÖ Euroopan puutarhaviljelyn tulevaisuudesta – kasvustrategiat

Päivämäärä :27-01-2014

Viite :

A7-0048/2014 PE 506.199v02-00
AGRI

Anthea McINTYRE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/7/11986

Asiakirjat :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

MIETINTÖ kasvinjalostuksesta: mahdolliset keinot parantaa laatua ja satoa

Päivämäärä :24-01-2014

Viite :

A7-0044/2014 PE 506.031v02-00
AGRI

Marit PAULSEN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/7/11979

Asiakirjat :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

MIETINTÖ pienten maatilojen tulevaisuudesta

Päivämäärä :15-01-2014

Viite :

A7-0029/2014 PE 514.769v02-00
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/7/11977

TARKISTUKSET

Asiakirjat :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

MIETINTÖ alueellisista merkeistä: kohti maaseututalouden parhaita käytänteitä

Päivämäärä :10-12-2013

Viite :

A7-0456/2013 PE 506.226v02-00
AGRI

Eric ANDRIEU

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/7/12107

Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto
 
Tervetuloa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan verkkosivustolle.
 
 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta vastaa ennen kaikkea Euroopan komission esittämien lainsäädäntöehdotusten tarkastelusta ja tarvittaessa muuttamisesta. Valiokunta laatii maataloutta koskevia mietintöjä, jotka Euroopan parlamentti hyväksyy täysistunnossa. Valiokunnassa on 45 antaumuksellista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Itse asiassa monella heistä on erityinen suhde maatalouteen, joko alkuperänsä kautta tai aiempien vastuualueidensa johdosta.
 
Valiokuntamme vastuu on nyt suurempi kuin koskaan aikaisemmin, sillä Euroopan parlamentilla on Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen yhdessä maatalousministerien neuvoston kanssa päätösvalta yhteisestä maatalouspolitiikasta (YMP).
 
Sivustoltamme löydätte kaikilla Euroopan unionin kielillä hyödyllistä tietoa valiokuntamme työn seuraamiseksi: kokousten suoratoistolähetyksiä, mietintöluonnoksia ja muita kokousasiakirjoja koskevia luonnoksia ladattavaksi verkosta, kokousten esityslistoja ja kokouskalentereja, jäsentemme yhteystietoja jne.
 
Paolo De Castro
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puheenjohtaja