Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Komission delegoitu asetus kolmansista maista Espanjaan tuotavan durran tuontitullin kiinteämääräisen alennuksen vahvistamisesta

2017/2977(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Komission delegoitu asetus komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1238 muuttamisesta julkiseen interventioon ja yksityisen varastoinnin tukeen kelpoisten maidon ja maitotuotteiden koostumusta koskevien vaatimusten ja laatuominaisuuksien osalta

2017/2976(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Komission delegoitu asetus asetuksen (EY) N:o 589/2008 muuttamisesta ulkokanojen munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta silloin, kun kanojen pääsyä laidunalueelle on rajoitettu

2017/2853(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

EU:n lampaan- ja vuohenliha-alan nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät

2017/2117(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Esther HERRANZ GARCÍA [PPE]

vastaava

Unionin strategia valkuaiskasvien viljelyn edistämiseksi: valkuais- ja palkokasvien tuotannon lisääminen unionin maataloudessa

2017/2116(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Jean-Paul DENANOT [S&D]

vastaava

EU:n mehiläishoitoalan näkymät ja haasteet

2017/2115(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Norbert ERDŐS [PPE]

vastaava

YMP:n nuoria viljelijöitä koskevien välineiden täytäntöönpano EU:ssa vuoden 2013 uudistuksen jälkeen

2017/2088(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Nicola CAPUTO [S&D]

vastaava

Asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistaminen kalenterivuodeksi 2017

2017/0068(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

vastaava

Integroidut maatilatilastot

2016/0389(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

Viorica DĂNCILĂ [S&D]

vastaava

Asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistaminen kalenterivuodeksi 2016

2016/0086(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

vastaava