Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintö-, lausunto- tai ehdotusluonnokseen (ja lisäksi budjettitarkistuksia). Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  AMENDMENTS 1 - 7 - Draft opinion on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

14-08-2019 AFCO_AM(2019)639934 PE639.934v01-00
AFCO

Antonio TAJANI

  AMENDMENTS 1 - 47 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

12-08-2019 ECON_AM(2019)639884 PE639.884v02-00
ECON

Siegfried MUREŞAN

TARKISTUKSET 1 - 53 - Lausuntoluonnos esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020

29-07-2019 AGRI_AM(2019)639812 PE639.812v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

TARKISTUKSET 1 - Mietintöluonnos neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2019 varainhoitovuodeksi 2019 – varainhoitovuoden 2018 ylijäämän ottaminen talousarvioon

26-07-2019 BUDG_AM(2019)639925 PE639.925v01-00
BUDG

John HOWARTH

TARKISTUKSET 1 - Mietintöluonnos neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2019 varainhoitovuoden 2019 yleiseen talousarvioon – Määrärahojen lisääminen EU:n kilpailukyvyn kannalta keskeisissä ohjelmissa: Horisontti 2020 ja Erasmus+

26-07-2019 BUDG_AM(2019)639929 PE639.929v01-00
BUDG

John HOWARTH

TARKISTUKSET 1 - 61 - Lausuntoluonnos Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat

26-07-2019 PECH_AM(2019)639923 PE639.923v01-00
PECH

Chris DAVIES

  AMENDMENTS 1 - 6 - Draft report Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund - EGF/2019/000 TA 2019 - Technical assistance at the initiative of the Commission

25-07-2019 BUDG_AM(2019)639911 PE639.911v01-00
BUDG

Bogdan RZOŃCA

  AMENDMENTS 1 - 29 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

25-07-2019 IMCO_AM(2019)639809 PE639.809v01-00
IMCO

Svenja HAHN

  AMENDMENTS 1 - 27 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

24-07-2019 ENVI_AM(2019)639804 PE639.804v01-00
ENVI

Pascal CANFIN