Etusivu

 
Tuoreimmat lehdistötiedotteet
Katso kaikki  
BUDG 11-12-2014 - 12:51  

Some 6,000 workers made redundant in France, Greece, Italy and Poland should receive EU aid worth €35.5 million to help them find or create jobs, recommended the Budgets Committee on Thursday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 08-12-2014 - 19:05  

A provisional agreement on the European Union budget for 2015 and the means to settle this year’s most urgent unpaid bills was reached by negotiators for Parliament and the Council on Monday. The deal still needs to be endorsed both by the full Parliament and the Council. For payments, MEPs secured €4.8 billion more to pay bills for 2014-2015. For 2015, the negotiators agreed to a compromise of €145.3 billion in commitments and €141.2 billion in payments.

BUDG 20-11-2014 - 12:53  

Euroopan parlamentin budjettivaliokunta hyväksyi keskiviikkona esityksen Euroopan globalisaatiorahaston varojen käytöstä Suomen hyväksi. Rahoituksen (1,43 miljoonaa euroa) avulla on tarkoitus edistää STX Finland Oy:n Rauman telakalta irtisanottujen työntekijöiden työllistymistä. Ennen rahoituksen lopullista hyväksyntää Euroopan parlamentin ja ministerineuvoston on vielä hyväksyttävä esitys.

Esittely ja toimivaltuudet
 
Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:
 
1. Euroopan unionin tulojen ja menojen monivuotinen rahoituskehys sekä unionin omien varojen järjestelmä;
2. parlamentin budjettivalta, eritoten unionin talousarvioon liittyvät valtaoikeudet, sekä toimielinten välisten sopimusten neuvotteleminen ja soveltaminen tällä alalla;
3. parlamentin ennakkoarvion vahvistaminen työjärjestyksessä määrätyn menettelyn mukaisesti;
4. hajautettujen erillisvirastojen talousarvio;
5. Euroopan investointipankin rahoitustoiminta, joka ei sisälly Euroopan talouden ohjausjärjestelmään;
6. Euroopan kehitysrahaston budjetointi, tämän kuitenkaan rajoittamatta AKT–EU-kumppanuussopimuksesta vastaavan valiokunnan toimivaltaa;
7. kaikkien unionin säädösten rahoitusvaikutukset ja yhteensopivuus monivuotisen rahoituskehyksen kanssa, tämän kuitenkaan rajoittamatta asiasta vastaavien valiokuntien toimivaltaa;
8. kuluvan varainhoitovuoden talousarvion toteuttamisen seuranta ja arviointi, sen estämättä, mitä työjärjestyksen 95 artiklan 1 kohdassa määrätään, määrärahasiirrot, henkilöstötaulukoihin liittyvät menettelyt, hallintomäärärahat ja lausunnot kiinteistöihin liittyvistä hankkeista, joilla on huomattavaa taloudellista vaikutusta;
9. varainhoitoasetus, lukuun ottamatta talousarvion toteuttamista, hallinnointia ja tarkastusta koskevia kysymyksiä.
 
Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto
 
Tervetuloa
 
 

Tervetuloa Euroopan parlamentin budjettivaliokunnan verkkosivustolle. Euroopan parlamentti on unionin toinen budjettivallan käyttäjä. Sen budjettivaliokuntaan kuuluu 41 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Valiokunta osallistuu unionin talousarviosta käytäviin keskusteluihin, käsittelee talousarviota kokouksissaan, tekee siihen tarkistuksia ja hyväksyy sen yhdessä ministerineuvoston kanssa.
 
Lainsäädäntätehtävän ohella jäsenvaltioiden kansanedustuslaitosten keskeisenä tehtävänä on aina ollut verotuksesta päättäminen. Tätä valtaa Euroopan unionilla ei vielä ole, vaan veronkanto on edelleen jäsenvaltioiden etuoikeus. Tilanne muuttuu, jos unioni saa käyttöönsä todellisia omia varoja. Tällä hetkellä unionin toimintaa rahoitetaan yleisestä talousarviosta saatavilla varoilla, joilla myös varmistetaan, että toimielimet kykenevät hoitamaan tehtävänsä hyvin.
 
Aion hyödyntää tehtävässäni kaikkea kokemustani ja osaamistani varmistaakseni, että unionin talousarvion avulla edistetään kasvua ja työllisyyttä. Aion myös varmistaa, että monivuotisen rahoituskehyksen välitarkastelun aikana rahoituskehyksen sisällöstä käydään neuvoston kanssa todellista keskustelua. Käsiteltävänä on myös muita tärkeitä asioita, kuten euroalueen talousarvio, todellisten omien varojen järjestelmän käyttöönotto ja jo pitkään avoinna ollut maksattamatta olevia määriä koskeva kysymys. Budjettivaliokunta tekee kaikkensa antaakseen yhdentymishankkeelle uutta puhtia ja viedäkseen unionia eteenpäin.
 
Antoisaa vierailua verkkosivustollamme.
 
Jean Arthuis