Yleinen haku

Haku

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  MINUTES - Thursday, 12 December 2019

10-01-2020 BUDG_PV(2019)12-12-1 PE644.994v01-00
BUDG

 

ESITYSLISTALUONNOSt - Maanantai 13. tammikuuta 2020

19-12-2019 CJ16_OJ(2020)01-13_1 PE645.044v01-00
ECON BUDG

 

LAUSUNTOLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä

18-12-2019 BUDG_PA(2019)644803 PE644.803v01-00
BUDG

Paolo DE CASTRO

MIETINTÖLUONNOS Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta – vuosikertomus 2019

17-12-2019 BUDG_PR(2019)643074 PE643.074v01-00
BUDG

David CORMAND

Tarkistusten jättämisen määräaika : 28-01-2020

Lausunto asetuksesta tiettyjen siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tukea varten vuonna 2021

12-12-2019 BUDG_AL(2019)644725 PE644.725v03-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

ESITYSLISTALUONNOSt - Torstai 12. joulukuuta 2019

12-12-2019 BUDG_OJ(2019)12-12_1 PE644.867v02-00
BUDG

 

PÖYTÄKIRJA - Tiistai 12. marraskuuta 2019

10-12-2019 CJ13_PV(2019)11-12-1 PE644.772v01-00
CONT BUDG

 

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 25. marraskuuta 2019

04-12-2019 BUDG_PV(2019)11-25-1 PE644.801v01-00
BUDG