Etusivu

 
Tuoreimmat uutiset
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

The next Committee Meetings will be held on:
 
► Monday 7 July 2014
 
► Thursday 10 July 2014
 

The agenda and the meeting documents will be available via the links below.

   
 
Kohokohdat
 
Study - EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration

This study analyses the EU financing for non-governmental organisations (NGOs) in the area of home affairs, security and migration.
 
In this regard, it describes the general principles of EU financing for NGOs, quantifies and qualifies the EU financing for NGOs (under central direct management) in the area of home affairs, security and migration, assesses the administrative burden faced by NGOs applying for and receiving EU grants, and examines the state-of-play of measures undertaken by the European Commission to ensure the transparency, effectiveness and efficiency of the EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration.

   
Public hearing on "Lisbon Strategy: budget implementation and results"

The Lisbon Strategy which aimed at making the European Union "the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world ", was the main European Union Strategy from 2000 to 2010.
 
Its objectives of growth and employment are now pursued by the Europe 2020 Strategy.
 
On 7 April 2014, from 15.30 to 18.30, the European Parliament’s Committee on Budgetary Control will organise a hearing on the budget implementation and results of the Lisbon Strategy.
 
The Commission, academics and the European Court of Auditors will exchange views with the Committee and attempt "to evaluate success and understand failure".
 
Rapporteur: Ingeborg Grässle (EPP)

   
 
Esittely ja toimivaltuudet
 
Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:
 
1.    Euroopan unionin ja Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisen valvonta sekä parlamentin tekemät vastuuvapauspäätökset, sisäinen vastuuvapausmenettely mukaan lukien, ja kyseisiin päätöksiin tai niiden täytäntöönpanoon liittyvät muut toimet;
 
2.    Euroopan unionin, sen toimielinten ja sen rahoittamien elinten tilien ja taseiden päättäminen, esittäminen ja tarkastus, mukaan lukien siirrettävien määrärahojen ja saldojen vahvistaminen;
 
3.    Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonta;
 
4.    unionin eri rahoitusmuotojen kustannustehokkuuden seuranta unionin politiikan toteutuksessa siten, että talousarvion valvontavaliokunnan pyynnöstä mukaan otetaan erityisvaliokunnat ja sen pyynnöstä tehdään niiden kanssa yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusten tarkastelemiseksi;
 
5.    suhteet Euroopan petostentorjuntavirastoon (OLAF), unionin talousarvion toteuttamiseen liittyvien petosten ja sääntöjenvastaisuuksien käsittely ja tällaisten tapausten torjumiseen ja niitä koskevaan syytteeseenpanoon liittyvät toimet sekä unionin taloudellisten etujen suojelu ja Euroopan syyttäjänviraston asiaankuuluvat toimet tällä alalla;
 
6.    suhteet tilintarkastustuomioistuimeen, sen jäsenten nimittäminen ja sen kertomusten käsittely;
 
7.    varainhoitoasetus talousarvion toteuttamista, hallinnointia ja tarkastusta koskevissa asioissa.



 
Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto
 
Tervetuloa
 
 

Tervetuloa talousarvion valvontavaliokunnan verkkosivuille, joiden tarkoituksena on antaa kansalaisille mahdollisuus seurata valiokunnan työtä.
 
Talousarvion valvontavaliokunta valvoo EU:n talousarviovarojen käyttöä, tavoitteiden saavuttamista ja ohjelmien kustannustehokkuutta. Se varmistaa myös, että Euroopan veromaksajien varoja käytetään tehokkaasti ja EU:n lainsäädännön mukaisesti. Valiokunta toimii läheisessä yhteistyössä tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja ehdottaa tilintarkastustuomioistuimen tarkastustulosten perusteella parannuksia moitteettoman varainkäytön varmistamiseksi.
 
EU:n talousarvioon liittyvien petosten ja korruption torjunnassa talousarvion valvontavaliokunta toimii yhteistyössä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) kanssa.
 
Talousarvion valvontavaliokunnan tärkein valvontakeino on "vastuuvapausmenettely". Menettelyn aikana valiokunta tarkastelee, kuinka eri toimijat kuten komissio, parlamentti ja muut toimielimet ja virastot huolehtivat EU:n talousarvion täytäntöönpanosta.
 
Talousarvion valvontavaliokunnan mietintöihin tutustumalla saat selville, kuinka valiokunta soveltaa teoriaa käytännössä. Voit myös seurata suoria lähetyksiä valiokunnan kokouksista ja hakea tämän sivun linkkien avulla tarkempaa tietoa sen toiminnasta.
 
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä.
 
 
Michael Theurer