Työasiakirjat


Työasiakirjat ovat asiakirjoja, jotka liittyvät mietintöjen ja lausuntojen laatimiseen. Valiokunnat julkaisevat mietintöjen perustelut usein työasiakirjan muodossa.
Kaikki saatavilla olevat työasiakirjat löytyvät hakutoiminnon avulla.

TYÖASIAKIRJA tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta nro 5/2019 (vastuuvapaus 2018): Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto (FEAD) – Rahaston tuki on ollut arvokasta, mutta sen merkitystä köyhyyden vähentämisessä ei ole vielä selvitetty

14-11-2019 CONT_DT(2019)642905 PE642.905v02-00
CONT

Maria GRAPINI

TYÖASIAKIRJA tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta nro 12/2019 (vastuuvapaus 2018): Sähköinen kaupankäynti: monia arvonlisäveron ja tullien kantoon liittyviä haasteita ei ole ratkaistu

09-10-2019 CONT_DT(2019)641365 PE641.365v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

TYÖASIAKIRJA tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta nro 7/2019 (vastuuvapaus 2018): Rajatylittävään terveydenhuoltoon liittyvät EU:n toimet tavoitteet ovat erittäin kunnianhimoisia, mutta hallintoa on parannettava

09-10-2019 CONT_DT(2019)641370 PE641.370v01-00
CONT

Cristian GHINEA