Lausunnot

Kun lausuntoluonnos on esitetty valiokunnalle, jäsenet äänestävät siitä ja tekevät tarvittaessa muutoksia. Seuraavaksi lausunto toimitetaan mietinnön laatimisesta vastaavalle valiokunnalle. Hyväksytyt lausunnot liitetään asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön. Tällä sivulla esitetään valiokunnan hyväksymät lausunnot.
Kaikki saatavilla olevat lausunnot löytyvät hakutoiminnon avulla.

Mode d'affichage des résultats
 

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

LAUSUNTO suosituksesta neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 69. istunnosta

Päivämäärä : 03-03-2014

Viite :

DEVE_AD(2014)528175 PE 528.175v02-00
DEVE

Kriton ARSENIS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/7/15150

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot

Päivämäärä : 12-02-2014

Viite :

DEVE_AD(2014)526210 PE 526.210v02-00
DEVE

Charles GOERENS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/7/13858

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012

Päivämäärä : 12-02-2014

Viite :

DEVE_AD(2014)526228 PE 526.228v02-00
DEVE

Charles GOERENS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/7/14045

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

LAUSUNTO kidutuksen poistamisesta maailmasta

Päivämäärä : 22-01-2014

Viite :

DEVE_AD(2014)521752 PE 521.752v02-00
DEVE

Ricardo CORTÉS LASTRA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/7/13704

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

LAUSUNTO EU:n kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta ja sen vaikutuksista EU:n ulkoisen toiminnan johdonmukaisuuteen

Päivämäärä : 21-01-2014

Viite :

DEVE_AD(2014)523103 PE 523.103v03-00
DEVE

Enrique GUERRERO SALOM

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/7/13291

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Indonesian tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä

Päivämäärä : 19-12-2013

Viite :

DEVE_AD(2013)524698 PE 524.698v03-00
DEVE

Kriton ARSENIS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/7/13087

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Gabonin tasavallan välisessä voimassa olevassa kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä kyseisten sopimuspuolten kesken

Päivämäärä : 18-12-2013

Viite :

DEVE_AD(2013)519450 PE 519.450v02-00
DEVE

Eva JOLY

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/7/13169

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämään toiseen Euroopan maiden ja kehitysmaiden väliseen kliinisiä tutkimuksia koskevaan yhteistyökumppanuusohjelmaan

Päivämäärä : 18-12-2013

Viite :

DEVE_AD(2013)521824 PE 521.824v02-00
DEVE

Maurice PONGA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/7/13415

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

LAUSUNTO palauttamismenettelystä: yhteistyö kolmansien maiden kanssa, sopimusten tehokas täytäntöönpano ja palauttamisdirektiivin käytännön täytäntöönpano

Päivämäärä : 18-12-2013

Viite :

DEVE_AD(2013)522851 PE 522.851v02-00
DEVE

Birgit SCHNIEBER-JASTRAM

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/7/13739

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

LAUSUNTO Pakistanin alueellisesta roolista ja poliittisista suhteista EU:n kanssa

Päivämäärä : 04-12-2013

Viite :

DEVE_AD(2013)521550 PE 521.550v02-00
DEVE

Jan ZAHRADIL

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/7/13701

Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto
 
Tervetulotoivotus
 
 

Tervetuloa Euroopan parlamentin kehitysyhteistyövaliokunnan sivustolle. Nimeni on Eva Joly. Olen kotoisin Ranskasta, kuulun parlamentissa vihreiden puolueryhmään ja toimin kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtajana.
 
Yli miljardi ihmistä maailmassa elää äärimmäisessä köyhyydessä. Vielä useammat näkevät nälkää ja ovat sairaita eikä heillä ole mahdollisuutta saada terveydenhoitoa tai koulutusta. Lisäksi ilmastonmuutoksen tuhoisat vaikutukset kohdistuvat yhä enemmän köyhien maiden väestöön.
 
Euroopan kansalaiset uskovat vakaasti, että EU:n tehtävänä on poistaa köyhyys ja kärsimys, koska maailmassa on tarpeeksi resursseja kaikille, jos ne jaetaan oikeudenmukaisesti. Useimmat eurooppalaiset ovat minun tapaani ylpeitä siitä, että Eurooppa antaa kehitysapua enemmän kuin mikään muu valtio tai taho – miljardeja euroja joka vuosi.
 
Minun tehtävänäni – ja kehitysyhteistyövaliokunnan jäsenten tehtävänä – on varmistaa, että EU tekee kaiken voitavansa auttaakseen apua tarvitsevia. Lisäksi pyrimme varmistamaan, että kehitysyhteistyöhön antamamme varat käytetään viisaasti.
 
Mitä me siis teemme? Osallistumme talousarvion laatimiseen. Valvomme tiiviisti komissiota ja kaikkia muita tahoja, jotka toteuttavat unionin kehitysyhteistyötä ja humanitaarista apua käytännössä. Yhdessä EU:n jäsenvaltioiden kanssa laadimme lakeja, joissa säädetään kehitysyhteistyötoiminnasta.
 
Tapaamme usein poliitikkoja ja asiantuntijoita kaikkialta maailmasta ja keskustelemme eri alueiden tilanteesta ja niiden todellisista tarpeista. Voimme myös itse tehdä matkoja, esimerkiksi Gazaan, Haitiin tai Nepaliin, nähdäksemme tilanteen henkilökohtaisesti.
 
Tällä sivustolla on paljon yksityiskohtaista tietoa työstämme.