Lausunnot


Kun lausuntoluonnos on esitetty valiokunnalle, jäsenet äänestävät siitä ja tekevät tarvittaessa muutoksia. Seuraavaksi lausunto toimitetaan mietinnön laatimisesta vastaavalle valiokunnalle. Työjärjestyksen 54 artiklan mukaisesti asiasta vastaava valiokunta hyväksyy yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan tarkistukset ilman äänestystä, kun ne koskevat asioita, jotka kuuluvat yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan yksinomaiseen toimivaltaan. Hyväksytyt lausunnot liitetään asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön. Tällä sivulla esitetään valiokunnan hyväksymät lausunnot.

Kaikki saatavilla olevat lausunnot löytyvät hakutoiminnon avulla.

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta annetun päätöksen N:o 466/2014/EU muuttamisesta

31-03-2017 DEVE_AD(2017)599683 PE 599.683v03-00
DEVE

Nirj DEVA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/07898

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/2009 muuttamisesta

24-03-2017 DEVE_AD(2017)599689 PE 599.689v02-00
DEVE

Nirj DEVA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/07918

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot

06-03-2017 DEVE_AD(2017)597490 PE 597.490v02-00
DEVE

Paul RÜBIG

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/07176

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

06-03-2017 DEVE_AD(2017)597491 PE 597.491v02-00
DEVE

Paul RÜBIG

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/07431

LAUSUNTO palmuöljystä ja sademetsien metsäkadosta

02-03-2017 DEVE_AD(2017)594062 PE 594.062v03-00
DEVE

Heidi HAUTALA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/08353

LAUSUNTO valtiottomuudesta Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa

31-01-2017 DEVE_AD(2017)593897 PE 593.897v02-00
DEVE

Maria HEUBUCH

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/08202

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 ja direktiivin 2009/101/EY muuttamisesta

01-12-2016 DEVE_AD(2016)594116 PE 594.116v02-00
DEVE

Elly SCHLEIN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/07143

LAUSUNTO Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskevasta vuosikertomuksesta

10-11-2016 DEVE_AD(2016)587476 PE 587.476v02-00
DEVE

Bernd LUCKE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/06698

LAUSUNTO sukupuolten tasa-arvon edistämisestä mielenterveyspalveluissa ja kliinisessä tutkimuksessa

09-11-2016 DEVE_AD(2016)584186 PE 584.186v02-00
DEVE

Jordi SEBASTIÀ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/06685

LAUSUNTO EU:n vaihtoehdoista lääkkeiden saatavuuden parantamiseksi

09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778 PE 585.778v02-00
DEVE

Ignazio CORRAO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/06290