Lausunnot


Jos valiokunta katsoo, että toisen valiokunnan mietinnössä käsiteltävät asiat liittyvät sen vastuualueeseen, se voi pyytää, että se nimitetään lausunnon antavaksi valiokunnaksi (työjärjestyksen 53 artikla). Hyväksytty lausunto toimitetaan mietinnön laatineelle asiasta vastaavalle valiokunnalle, joka äänestää siitä. Jos lausunnon antaa yhteistyöhön osallistuva valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla), asiasta vastaavan valiokunnan on hyväksyttävä ilman äänestystä tarkistukset, jotka kuuluvat yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan yksinomaiseen toimivaltaan. Kaikki lausunnon antavan valiokunnan hyväksymät lausunnot ja tarkistuksina esitetyt kannat on liitettävä lopulliseen mietintöön. Tällä sivulla esitetään valiokuntien hyväksymät lausunnot.
Kaikki saatavilla olevat lausunnot ja tarkistuksina esitetyt kannat löytyvät hakutoiminnon avulla.

LAUSUNTO vuosikertomuksesta yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta

26-02-2018 DEVE_AD(2018)615228 PE 615.228v02-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/10443

LAUSUNTO EU:n ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpanosta: vuoden 2017 väliarviointi ja tuleva rakenne vuoden 2020 jälkeen

21-02-2018 DEVE_AD(2018)615407 PE 615.407v02-00
DEVE

Linda McAVAN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/11784

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisen kalastuskumppanuussopimuksen irtisanomisesta

21-02-2018 DEVE_AD(2018)615505 PE 615.505v02-00
DEVE

Norbert NEUSER

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/11860

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisen kalastuskumppanuussopimuksen irtisanomisesta

20-02-2018 DEVE_AD(2018)615384 PE 615.384v02-00
DEVE

Norbert NEUSER

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/11187

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot

02-02-2018 DEVE_AD(2018)612390 PE 612.390v02-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/10605

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

02-02-2018 DEVE_AD(2018)612391 PE 612.391v02-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/10771

LAUSUNTO seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu

31-01-2018 DEVE_AD(2018)612385 PE 612.385v02-00
DEVE

Paul RÜBIG

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/09703

LAUSUNTOLUONNOS sukupuolten välisestä tasa-arvosta EU:n kauppasopimuksissa

22-11-2017 DEVE_AD(2017)610543 PE 610.543v02-00
DEVE

Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/09141

LAUSUNTO naisista, sukupuolten tasa-arvosta ja ilmasto-oikeudenmukaisuudesta

22-11-2017 DEVE_AD(2017)610680 PE 610.680v02-00
DEVE

Florent MARCELLESI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/10154

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uudelleenlaadittu toisinto)

24-10-2017 DEVE_AD(2017)609284 PE 609.284v03-00
DEVE

Florent MARCELLESI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/10009