Lausunnot


Kun lausuntoluonnos on esitetty valiokunnalle, jäsenet äänestävät siitä ja tekevät tarvittaessa muutoksia. Seuraavaksi lausunto toimitetaan mietinnön laatimisesta vastaavalle valiokunnalle. Työjärjestyksen 54 artiklan mukaisesti asiasta vastaava valiokunta hyväksyy yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan tarkistukset ilman äänestystä, kun ne koskevat asioita, jotka kuuluvat yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan yksinomaiseen toimivaltaan. Hyväksytyt lausunnot liitetään asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön. Tällä sivulla esitetään valiokunnan hyväksymät lausunnot.

Kaikki saatavilla olevat lausunnot löytyvät hakutoiminnon avulla.

LAUSUNTOLUONNOS sukupuolten välisestä tasa-arvosta EU:n kauppasopimuksissa

22-11-2017 DEVE_AD(2017)610543 PE 610.543v02-00
DEVE

Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/09141

LAUSUNTO naisista, sukupuolten tasa-arvosta ja ilmasto-oikeudenmukaisuudesta

22-11-2017 DEVE_AD(2017)610680 PE 610.680v02-00
DEVE

Florent MARCELLESI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/10154

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uudelleenlaadittu toisinto)

24-10-2017 DEVE_AD(2017)609284 PE 609.284v03-00
DEVE

Florent MARCELLESI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/10009

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin

13-10-2017 DEVE_AD(2017)608037 PE 608.037v02-00
DEVE

Ignazio CORRAO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/08861

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018

27-09-2017 DEVE_AD(2017)609383 PE 609.383v02-00
DEVE

Charles GOERENS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/09494

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautta ja rauhaa edistävän välineen perustamisesta 11 päivänä maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 230/2014 muuttamisesta

05-07-2017 DEVE_AD(2017)601264 PE 601.264v02-00
DEVE

Linda McAVAN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/07134

LAUSUNTO kestävyyttä edistävistä EU:n toimista

19-06-2017 DEVE_AD(2017)602902 PE 602.902v03-00
DEVE

Elly SCHLEIN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/09140

LAUSUNTO korruptiosta ja ihmisoikeuksista kolmansissa maissa

02-06-2017 DEVE_AD(2017)602794 PE 602.794v02-00
DEVE

Stelios KOULOGLOU

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/09296

LAUSUNTO kansainvälisen kaupan ja EU:n kauppapolitiikan vaikutuksesta globaaleihin arvoketjuihin

31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904 PE 600.904v02-00
DEVE

Ignazio CORRAO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/08459

LAUSUNTO EU:n poliittisista suhteista Latinalaiseen Amerikkaan

31-05-2017 DEVE_AD(2017)600959 PE 600.959v02-00
DEVE

Enrique GUERRERO SALOM

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/09352