Lausunnot


Kun lausuntoluonnos on esitetty valiokunnalle, jäsenet äänestävät siitä ja tekevät tarvittaessa muutoksia. Seuraavaksi lausunto toimitetaan mietinnön laatimisesta vastaavalle valiokunnalle. Työjärjestyksen 54 artiklan mukaisesti asiasta vastaava valiokunta hyväksyy yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan tarkistukset ilman äänestystä, kun ne koskevat asioita, jotka kuuluvat yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan yksinomaiseen toimivaltaan. Hyväksytyt lausunnot liitetään asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön. Tällä sivulla esitetään valiokunnan hyväksymät lausunnot.

Kaikki saatavilla olevat lausunnot löytyvät hakutoiminnon avulla.

LAUSUNTO biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian väliarvioinnista

08-12-2015 DEVE_AD(2015)569717 PE 569.717v02-00
DEVE

Jordi SEBASTIÀ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/03826

LAUSUNTO suosituksista Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin

07-12-2015 DEVE_AD(2015)569734 PE 569.734v03-00
DEVE

Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/04395

LAUSUNTO EU:n Keski-Aasian strategian täytäntöönpanosta ja uudelleentarkastelusta

03-12-2015 DEVE_AD(2015)569799 PE 569.799v02-00
DEVE

György SCHÖPFLIN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/04440

LAUSUNTO parlamentin vuonna 2010 antamien sosiaali- ja ympäristönormeja, ihmisoikeuksia ja yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien suositusten täytäntöönpanosta

12-11-2015 DEVE_AD(2015)565062 PE 565.062v02-00
DEVE

Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/02749

LAUSUNTO Välimeren tilanteesta ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen

12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184 PE 565.184v02-00
DEVE

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/03344

LAUSUNTO vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla

12-11-2015 DEVE_AD(2015)567834 PE 567.834v02-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/04447

LAUSUNTO yhteisistä säännöistä YKK:n ulkoisen ulottuvuuden soveltamiseksi, kalastussopimukset mukaan lukien

11-11-2015 DEVE_AD(2015)565147 PE 565.147v02-00
DEVE

Maria HEUBUCH

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/03338

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016

24-09-2015 DEVE_AD(2015)564982 PE 564.982v02-00
DEVE

Arne LIETZ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/03791

LAUSUNTO EU:n roolista YK:ssa – Miten EU:n ulkopolitiikan tavoitteet voitaisiin saavuttaa paremmin?

24-09-2015 DEVE_AD(2015)564990 PE 564.990v02-00
DEVE

Anna ZÁBORSKÁ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/03585

LAUSUNTO aiheesta ”Kohti uutta Pariisissa tehtävää kansainvälistä ilmastosopimusta”

10-09-2015 DEVE_AD(2015)557325 PE 557.325v02-00
DEVE

Anna ZÁBORSKÁ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/03491