Lausunnot

Kun lausuntoluonnos on esitetty valiokunnalle, jäsenet äänestävät siitä ja tekevät tarvittaessa muutoksia. Seuraavaksi lausunto toimitetaan mietinnön laatimisesta vastaavalle valiokunnalle. Hyväksytyt lausunnot liitetään asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön. Tällä sivulla esitetään valiokunnan hyväksymät lausunnot.
Kaikki saatavilla olevat lausunnot löytyvät hakutoiminnon avulla.

Mode d'affichage des résultats
 

Asiakirjat :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

Päivämäärä : 10-12-2014

Viite :

DEVE_AD(2014)541667 PE 541.667v02-00
DEVE

Norbert NEUSER

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/01039

Asiakirjat :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

LAUSUNTO neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015

Päivämäärä : 24-09-2014

Viite :

DEVE_AD(2014)537201 PE 537.201v02-00
DEVE

Paul RÜBIG

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/00593

Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto
 
Tervetulotoivotus
 
 

Tervetuloa kehitysyhteistyövaliokunnan (DEVE) verkkosivustolle. Minulla on ollut kunnia toimia valiokunnan puheenjohtajana heinäkuusta 2014 lähtien.
 
Lähes miljardi ihmistä elää äärimmäisessä köyhyydessä eri puolilla maailmaa. Vielä useammat joutuvat elämään nälässä tai sairaina tai ilman mahdollisuutta terveydenhoitoon tai koulutukseen. Maailmanlaajuiset kehitysponnistelut vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi ovat kuitenkin johtaneet mitattavissa olevaan edistykseen, ja viime vuosina miljoonia ihmisiä on voitu auttaa pois köyhyydestä. Samaan aikaan epätasa-arvo on kuitenkin lisääntynyt ja on tullut välttämättömäksi löytää tapoja saada taloudellinen kasvu hyödyttämään useampia ihmisiä.
 
EU:lla on keskeinen rooli kehityksen tukemisessa. Parlamentilla on tässä oma tärkeä tuki- ja valvontatehtävänsä. Kehitysyhteistyövaliokunta on mukana päättämässä EU:n avustustoiminnan määrärahoista. Lisäksi se valvoo tarkasti Euroopan komissiota, ulkosuhdehallintoa ja kaikkia muita EU:n avustusmäärärahoja käyttäviä. Pyrimme myös edistämään tehokkaampaa koordinointia avunantajamaiden ja -järjestöjen välillä. Osallistumme EU:n kehitysapuun vaikuttavan lainsäädännön valmisteluun. Tapaamme virkamiehiä ja eri toimijoita ja asiantuntijoita kaikkialta maailmasta ja keskustelemme heidän kanssaan ratkaisuista ja saamme tietää, mitä paikan päällä todella tarvitaan. Sivuston avulla voit lukea säännöllisesti valiokunnan uutisia ja tiedotteita ja tarkastella sen kokousasiakirjoja sekä seurata suorana lähetyksenä valiokunnan kokouksia.
 
Linda McAvan