Lausunnot


Jos valiokunta katsoo, että toisen valiokunnan mietinnössä käsiteltävät asiat liittyvät sen vastuualueeseen, se voi pyytää, että se nimitetään lausunnon antavaksi valiokunnaksi (työjärjestyksen 53 artikla). Hyväksytty lausunto toimitetaan mietinnön laatineelle asiasta vastaavalle valiokunnalle, joka äänestää siitä. Jos lausunnon antaa yhteistyöhön osallistuva valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla), asiasta vastaavan valiokunnan on hyväksyttävä ilman äänestystä tarkistukset, jotka kuuluvat yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan yksinomaiseen toimivaltaan. Kaikki lausunnon antavan valiokunnan hyväksymät lausunnot ja tarkistuksina esitetyt kannat on liitettävä lopulliseen mietintöön. Tällä sivulla esitetään valiokuntien hyväksymät lausunnot.
Kaikki saatavilla olevat lausunnot ja tarkistuksina esitetyt kannat löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  OPINION on the Partnership and Cooperation Agreement between the EU and Iraq

23-05-2018 DEVE_AD(2018)620878 PE 620.878v02-00
DEVE

Paavo VÄYRYNEN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/12731

LAUSUNTO elintarvikkeiden ja maatalouden tulevaisuudesta

26-04-2018 DEVE_AD(2018)619225 PE 619.225v02-00
DEVE

Maria NOICHL

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/12427

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta

25-04-2018 DEVE_AD(2018)618133 PE 618.133v02-00
DEVE

Željana ZOVKO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/11643

LAUSUNTO maailman alkuperäiskansojen oikeuksien loukkaamisesta, maakaappaus mukaan lukien

24-04-2018 DEVE_AD(2018)618035 PE 618.035v02-00
DEVE

Maria HEUBUCH

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/12174

LAUSUNTO vuosikertomuksesta yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta

26-02-2018 DEVE_AD(2018)615228 PE 615.228v02-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/10443

LAUSUNTO EU:n ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpanosta: vuoden 2017 väliarviointi ja tuleva rakenne vuoden 2020 jälkeen

21-02-2018 DEVE_AD(2018)615407 PE 615.407v02-00
DEVE

Linda McAVAN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/11784

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisen kalastuskumppanuussopimuksen irtisanomisesta

21-02-2018 DEVE_AD(2018)615505 PE 615.505v02-00
DEVE

Norbert NEUSER

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/11860

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisen kalastuskumppanuussopimuksen irtisanomisesta

20-02-2018 DEVE_AD(2018)615384 PE 615.384v02-00
DEVE

Norbert NEUSER

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/11187

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot

02-02-2018 DEVE_AD(2018)612390 PE 612.390v02-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/10605

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

02-02-2018 DEVE_AD(2018)612391 PE 612.391v02-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/10771