Lausunnot


Kun lausuntoluonnos on esitetty valiokunnalle, jäsenet äänestävät siitä ja tekevät tarvittaessa muutoksia. Seuraavaksi lausunto toimitetaan mietinnön laatimisesta vastaavalle valiokunnalle. Työjärjestyksen 54 artiklan mukaisesti asiasta vastaava valiokunta hyväksyy yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan tarkistukset ilman äänestystä, kun ne koskevat asioita, jotka kuuluvat yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan yksinomaiseen toimivaltaan. Hyväksytyt lausunnot liitetään asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön. Tällä sivulla esitetään valiokunnan hyväksymät lausunnot.

Kaikki saatavilla olevat lausunnot löytyvät hakutoiminnon avulla.

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

25-06-2015 DEVE_AD(2015)552077 PE 552.077v02-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/02865

LAUSUNTO päätöslauselmaesityksestä, joka ei liity lainsäädäntöön, ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

25-06-2015 DEVE_AD(2015)557064 PE 557.064v02-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/03267

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan tekemisestä

25-06-2015 DEVE_AD(2015)557075 PE 557.075v03-00
DEVE

Nirj DEVA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/00132

LAUSUNTO päätöslauselmaesityksestä, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan tekemisestä

25-06-2015 DEVE_AD(2015)557346 PE 557.346v02-00
DEVE

Nirj DEVA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/03588

LAUSUNTO vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin neuvotteluvaltuuksista

08-06-2015 DEVE_AD(2015)554746 PE 554.746v02-00
DEVE

Arne LIETZ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/03184

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Madagaskarin tasavallan ja Euroopan yhteisön välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä unionin puolesta

02-06-2015 DEVE_AD(2015)554780 PE 554.780v02-00
DEVE

Louis MICHEL

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/01924

LAUSUNTO Eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water seurannasta

12-05-2015 DEVE_AD(2015)551789 PE 551.789v02-00
DEVE

Cristian Dan PREDA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/02294

LAUSUNTO EU:n kauppa- ja investointipolitiikkojen ulkoisista vaikutuksista julkisen ja yksityisen sektorin yhteisiin aloitteisiin unionin ulkopuolisissa maissa

08-05-2015 DEVE_AD(2015)549323 PE 549.323v02-00
DEVE

Brian HAYES

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/02832

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välisen pöytäkirjan tekemisestä

07-05-2015 DEVE_AD(2015)544352 PE 544.352v02-00
DEVE

Maurice PONGA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/02086

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tinan, tantaalin ja volframin, niiden malmien ja kullan toimitusketjuun sovellettavan, vastuullisten tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuvan unionin due diligence -järjestelmän perustamisesta

23-03-2015 DEVE_AD(2015)539796 PE 539.796v05-00
DEVE

Bogdan Brunon WENTA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/00382