Lausunnot


Kun lausuntoluonnos on esitetty valiokunnalle, jäsenet äänestävät siitä ja tekevät tarvittaessa muutoksia. Seuraavaksi lausunto toimitetaan mietinnön laatimisesta vastaavalle valiokunnalle. Työjärjestyksen 54 artiklan mukaisesti asiasta vastaava valiokunta hyväksyy yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan tarkistukset ilman äänestystä, kun ne koskevat asioita, jotka kuuluvat yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan yksinomaiseen toimivaltaan. Hyväksytyt lausunnot liitetään asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön. Tällä sivulla esitetään valiokunnan hyväksymät lausunnot.

Kaikki saatavilla olevat lausunnot löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  OPINION on Discharge 2013: EU general budget - 8th, 9th and 10th EDFs

22-01-2015 DEVE_AD(2015)541410 PE 541.410v02-00
DEVE

Linda McAVAN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/01204

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2013, Section III - Commission and executive agencies

21-01-2015 DEVE_AD(2015)541411 PE 541.411v02-00
DEVE

Linda McAVAN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/01220

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

10-12-2014 DEVE_AD(2014)541667 PE 541.667v02-00
DEVE

Norbert NEUSER

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/01039

LAUSUNTO neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015

24-09-2014 DEVE_AD(2014)537201 PE 537.201v02-00
DEVE

Paul RÜBIG

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/00593