Lausunnot


Kun lausuntoluonnos on esitetty valiokunnalle, jäsenet äänestävät siitä ja tekevät tarvittaessa muutoksia. Seuraavaksi lausunto toimitetaan mietinnön laatimisesta vastaavalle valiokunnalle. Työjärjestyksen 54 artiklan mukaisesti asiasta vastaava valiokunta hyväksyy yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan tarkistukset ilman äänestystä, kun ne koskevat asioita, jotka kuuluvat yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan yksinomaiseen toimivaltaan. Hyväksytyt lausunnot liitetään asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön. Tällä sivulla esitetään valiokunnan hyväksymät lausunnot.

Kaikki saatavilla olevat lausunnot löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  OPINION on the implementation of the 2010 recommendations of Parliament on social and environmental standards, human rights and corporate responsibility

12-11-2015 DEVE_AD(2015)565062 PE 565.062v02-00
DEVE

Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/02749

  OPINION on the situation in the Mediterranean and the need for a holistic EU approach to migration

12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184 PE 565.184v02-00
DEVE

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/03344

LAUSUNTO vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla

12-11-2015 DEVE_AD(2015)567834 PE 567.834v02-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/04447

LAUSUNTO yhteisistä säännöistä YKK:n ulkoisen ulottuvuuden soveltamiseksi, kalastussopimukset mukaan lukien

11-11-2015 DEVE_AD(2015)565147 PE 565.147v02-00
DEVE

Maria HEUBUCH

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/03338

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016

24-09-2015 DEVE_AD(2015)564982 PE 564.982v02-00
DEVE

Arne LIETZ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/03791

LAUSUNTO EU:n roolista YK:ssa – Miten EU:n ulkopolitiikan tavoitteet voitaisiin saavuttaa paremmin?

24-09-2015 DEVE_AD(2015)564990 PE 564.990v02-00
DEVE

Anna ZÁBORSKÁ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/03585

LAUSUNTO aiheesta ”Kohti uutta Pariisissa tehtävää kansainvälistä ilmastosopimusta”

10-09-2015 DEVE_AD(2015)557325 PE 557.325v02-00
DEVE

Anna ZÁBORSKÁ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/03491

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

25-06-2015 DEVE_AD(2015)552077 PE 552.077v02-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/02865

LAUSUNTO päätöslauselmaesityksestä, joka ei liity lainsäädäntöön, ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

25-06-2015 DEVE_AD(2015)557064 PE 557.064v02-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/03267

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan tekemisestä

25-06-2015 DEVE_AD(2015)557075 PE 557.075v03-00
DEVE

Nirj DEVA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/00132