Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Salomonsaarten liittyminen Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen

2019/0099(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
DEVE

lausunto

Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2019–2024)

2019/0090(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
DEVE

lausunto

Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2019–2024) tekeminen

2019/0078(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
DEVE

lausunto

Euroopan unionin ja Gambian tasavallan välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ja sen täytäntöönpanopöytäkirja

2019/0076(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
DEVE

lausunto

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta

2019/0070(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
DEVE

lausunto

Talousarvio 2020 - trilogin neuvotteluvaltuudet

2019/2010(BUD) Talousarviomenettely
DEVE

lausunto

Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekeminen

2018/0356(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
DEVE

lausunto

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välinen sijoitussuojasopimus

2018/0358(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
DEVE

lausunto

Jäsenvaltioissa sovellettavat yhteiset vaatimukset ja menettelyt laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (uudelleenlaadittu teksti)

2018/0329(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
DEVE

lausunto

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

2018/2168(DEC) Vastuuvapausmenettely
DEVE

lausunto