Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Komissio

2019/2055(DEC) Vastuuvapausmenettely
DEVE

lausunto

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti

2019/2056(DEC) Vastuuvapausmenettely
DEVE

lausunto

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

2019/2057(DEC) Vastuuvapausmenettely
DEVE

lausunto

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin

2019/2058(DEC) Vastuuvapausmenettely
DEVE

lausunto

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin

2019/2059(DEC) Vastuuvapausmenettely
DEVE

lausunto

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

2019/2060(DEC) Vastuuvapausmenettely
DEVE

lausunto

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea

2019/2061(DEC) Vastuuvapausmenettely
DEVE

lausunto

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies

2019/2062(DEC) Vastuuvapausmenettely
DEVE

lausunto

Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Euroopan ulkosuhdehallinto

2019/2064(DEC) Vastuuvapausmenettely
DEVE

lausunto

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR

2019/2065(DEC) Vastuuvapausmenettely
DEVE

lausunto