Mietintöluonnokset


Valiokuntia voidaan pyytää laatimaan mietintö lainsäädäntöön liittyvistä tai muista aiheista. Yleensä valiokuntaa pyydetään laatimaan mietintö tietystä aiheesta, kun se koskee sen toimivaltaan kuuluvaa politiikanalaa. Tietyissä tapauksissa valiokunta voi kuitenkin laatia mietinnön myös omasta aloitteestaan. Valiokunnan jäsenten joukosta valitaan jokaista mietintöä varten esittelijä, joka vastaa mietinnön laatimisesta. Valmis mietintöluonnos esitellään ja siitä keskustellaan valiokunnan kokouksessa, ja jäsenet voivat halutessaan ehdottaa tarkistuksia. Tällä sivulla esitetään mietintöluonnosten tekstit ennen tarkistuksia.
Kaikki saatavilla olevat mietintöluonnokset löytyvät hakutoiminnon avulla.

SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan raja- ja merivartioviraston Bosnia ja Hertsegovinassa toteuttamia toimia koskevan Euroopan unionin ja Bosnia ja Hertsegovinan välisen sopimuksen tekemisestä

17-04-2019 LIBE_PR(2019)636257 PE636.257v02-00
LIBE

Péter NIEDERMÜLLER

SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan raja- ja merivartioviraston Serbian tasavallassa toteuttamia toimia koskevan Euroopan unionin ja Serbian tasavallan välisen asemaa koskevan sopimuksen tekemisestä

17-04-2019 LIBE_PR(2019)636406 PE636.406v02-00
LIBE

Péter NIEDERMÜLLER

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi Eurojustin ja Tanskan kuningaskunnan välisen rikosoikeudellista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä

04-04-2019 LIBE_PR(2019)637525 PE637.525v01-00
LIBE

Claude MORAES

SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan raja- ja merivartioviraston Montenegrossa toteuttamia toimia koskevan Euroopan unionin ja Montenegron välisen asemaa koskevan sopimuksen tekemisestä

01-04-2019 LIBE_PR(2019)636237 PE636.237v01-00
LIBE

Péter NIEDERMÜLLER

SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan

22-03-2019 JURI_PR(2019)637267 PE637.267v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Tarkistusten jättämisen määräaika : 01-04-2019

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta nimittää Ivana Maletić tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

20-03-2019 CONT_PR(2019)636349 PE636.349v02-00
CONT

Indrek TARAND

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

13-03-2019 EMPL_PR(2019)636394 PE636.394v01-00
EMPL

Miroslavs MITROFANOVS

SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

13-03-2019 TRAN_PR(2019)636202 PE636.202v01-00
TRAN

Jozo RADOŠ

Tarkistusten jättämisen määräaika : 20-03-2019

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi luotonhallinnoijista, luotonostajista ja vakuuksien realisoimisesta

11-03-2019 ECON_PR(2019)629419 PE629.419v02-00
ECON

Esther de LANGE, Roberto GUALTIERI

Tarkistusten jättämisen määräaika : 15-03-2019

SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen tekemisestä

08-03-2019 INTA_PR(2019)636295 PE636.295v01-00
INTA

Eleonora FORENZA

Tarkistusten jättämisen määräaika : 01-04-2019