Etusivu

 
Tuoreimmat uutiset
 
What's new?

The next EMPL Committee meeting will take place on 4 November 2014 from 09.00 to 12.30 and from 15.30 to 19.00 in room József Antall (4Q2), Brussels.
 
You may follow the activities of the EMPL committee on twitter: http://twitter.com/EPSocialAffairs
 
Subscription to the EMPL Bulletin
 
 

   
 
Kohokohdat
 
European Platform: prevention and deterrence of undeclared work

EMPL committee will hold an exchange of views with stakeholders and the Commission about the European Platform for prevention and deterrence of undeclared work. The discussion will feed into the draft report of Georgi Pirinski (S&D - BG), which will be presented at an upcoming committee meeting.

   
Employment and social aspects of the EU2020 strategy

On 4 November EMPL will vote on an oral question and a draft motion for a resolution on the employment and social aspects of the EU2020 Strategy and the166 amendments tabled to it. The aim is to call on the Commission to take into account the outcome of the on-going public consultation before publishing concrete proposals for the mid-term review of the strategy. The adopted text will be tabled to the Plenary and the debate and vote is scheduled for the November II session. 

   
Summary of the 16 October meeting

At its meeting on 16 October, EMPL committee discussed the employment and social aspects of the EU2020 strategy, the EU Strategic Framework on Health and Safety at Work 2014-2020, and exchanged views on the implementation of the Racial Equality Directive and Employment Equality Directive. The committee will table oral questions on all these items to an upcoming Plenary session. EMPL also adopted two opinions in letter forms about and Irish and a Greek application for the mobilisation of the European Globalisation adjustment Fund.

   
 
Esittely ja toimivaltuudet
 
Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:
 
1.    työllisyyspolitiikka ja kaikki sosiaalipolitiikan osa-alueet, mukaan lukien työolot, sosiaaliturva, sosiaalinen osallisuus ja sosiaalinen suojelu;
2.    työntekijöiden oikeudet;
3.    työterveys- ja työturvallisuustoimet;
4.    Euroopan sosiaalirahasto;
5.    ammatillista koulutusta koskeva politiikka, mukaan lukien ammattipätevyys;
6.    työntekijöiden ja eläkeläisten vapaa liikkuvuus;
7.    työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu;
8.    kaikenlainen syrjintä työssä ja työmarkkinoilla, lukuun ottamatta sukupuoleen perustuvaa syrjintää;
9.    suhteet
-    Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskukseen (Cedefop)
-    Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiöön
-    Euroopan koulutussäätiöön ja
-    Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirastoon
  sekä suhteet muihin asiaankuuluviin unionin elimiin ja kansainvälisiin järjestöihin.
 
Seuraavat lähetykset
 
Multimediakirjasto
 
EMPL-valiokunnan puheenjohtajan tervehdys
 
 

Tervetuloa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan (EMPL) verkkosivustolle. Toimin valiokunnan puheenjohtajana.
 
EMPL-valiokunnan tärkeimpinä vastuualueina ovat työllisyyspolitiikka ja kaikki sosiaalipolitiikkaan, työoloihin, ammatilliseen koulutukseen sekä työntekijöiden ja eläkeläisten vapaaseen liikkuvuuteen liittyvät kysymykset.
 
EMPL-valiokunnassa on 55 jäsentä, jotka edustavat Euroopan parlamentin eri poliittisia ryhmiä. Valiokunnan toiminnasta huolehtivat puheenjohtaja, neljä varapuheenjohtajaa ja poliittisten ryhmien nimittämät koordinaattorit, joiden tehtävänä on luoda yhteys valiokunnan työn ja poliittisten ryhmien painopistealueiden välille.
 
EMPL-valiokunta toimii tiiviissä yhteistyössä neuvoston, Euroopan komission, muiden toimielinten ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa vaikuttaakseen vastuualueeseensa kuuluvaan lainsäädäntöön ja laatiakseen sitä. Tällä vaalikaudella vastuualue kattaa toimintaa monilla eri aloilla, joita ovat esimerkiksi työttömyyden ja etenkin nuorisotyöttömyyden sekä epävarmojen työsuhteiden torjunta. Lisäksi puututaan hyväksikäyttötilanteisiin, kuten pimeään työhön ja työntekijöiden suojelemiseksi laaditun lainsäädännön kiertämiseen, ja parannetaan työterveyttä ja työturvallisuutta koskevia sääntöjä.
 
Verkkosivustoamme päivitetään säännöllisesti, jotta se tarjoaa uusimmat tiedot valiokunnan toiminnasta. Kokouksiamme voi myös seurata verkossa EPLive-sivuston kautta.
 
Hyvää vierailua verkkosivustollamme!
 
Thoms Händel