Etusivu

 
Tuoreimmat uutiset
 
What's new?

The next EMPL Committee meeting will take place on 3-4 September 2014 in Brussels in room József Antall JAN (4Q1).
 
You may follow the activities of the EMPL committee on twitter: http://twitter.com/EPSocialAffairs
 
Subscription to the EMPL Bulletin
 
Welcome pack – online handbook for Members of the EMPL committee (internal access only): http://www.commhand.ep.parl.union.eu/commhand/cms/Welcome/EMPL/empl_home
 

   
 
Kohokohdat
Kaikki ilmoitukset  
Vote on general budget 2015

On 3 September Members will vote on the draft opinion of Maria Arena (S&D-BE) and the figures on the general budget for the financial year 2015. EMPL priorities are youth employment, training and further education, job-creation, high-level of quality and sustainable employment, social exclusion, entrepreneurship and Social Business Initiative, health and safety at work and the social dimension of EMU. Several pilot projects and preparatory actions have been proposed.

   
European Semester for economic policy coordination: implementation of 2014 priorities

Every year since 2011, Member States coordinate their budgetary and growth-oriented policies under the procedure known as the European Semester. EMPL committee, together with ECON and BUDG committees plays an active role in forming European Parliament’s contribution to the European Semester policy making process. On 3 September EMPL – as associated committee – will consider the draft opinion of Sergio Guttiérez Prieto (EPP, ES) containing suggestions about the implementation of the policy priorities for 2014: differentiated, growth-friendly fiscal consolidation; restoring normal lending to the economy; promoting growth and competitiveness; tackling unemployment; and modernising public administration. The deadline for tabling amendments is scheduled for 9 September.

   
Migration and Development - key studies from the Policy Departments

Migration is inherent to individuals and human communities around the world and has important policy implications for origin and destination countries. Very different areas of society are covered by the various Policy Departments’ studies addressing the phenomenon of migration. Inside the EU these include the legal framework —division of competences between the EU and Member States and implementation of international laws; the effects of migrants on labour markets and related social protection aspects; and the respect for fundamental rights of migrants, especially vulnerable groups such as women and refugees. Beyond the Union’s borders, cooperation with third countries on the migration area is also important to fight irregular migration, protect basic human rights and increase the positive impact of migration on development through remittances and circular migration among others.
A selection of key studies on these issues is available here.

   
Quality of life - key studies by policy departments

The European Union, through its actions in a wide range of areas, has delivered nearly sixty years of peace, stability and economic progress to EU citizens, thus contributing to the improvement of their quality of life. ‘Quality of life’ is a broad, multidimensional concept, going beyond traditional categories such as ‘economic production’ or ‘living standards’. ‘Quality of life’ includes not only the material aspects of life, but rather everything that one may value in living. Among the features that shape quality of life are health, environmental conditions, economic security, education, social connections, physical integrity, activities that people engage in and their ability to participate as full citizens in the framing of policies. A list of studies that were published by the European Parliament’s Policy Departments, illustrating the EU’s capacity to contribute to the improvement of the citizens’ quality of life, is available here.

   
 
Esittely ja toimivaltuudet
 
Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:
 
1.    työllisyyspolitiikka ja kaikki sosiaalipolitiikan osa-alueet, mukaan lukien työolot, sosiaaliturva, sosiaalinen osallisuus ja sosiaalinen suojelu;
2.    työntekijöiden oikeudet;
3.    työterveys- ja työturvallisuustoimet;
4.    Euroopan sosiaalirahasto;
5.    ammatillista koulutusta koskeva politiikka, mukaan lukien ammattipätevyys;
6.    työntekijöiden ja eläkeläisten vapaa liikkuvuus;
7.    työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu;
8.    kaikenlainen syrjintä työssä ja työmarkkinoilla, lukuun ottamatta sukupuoleen perustuvaa syrjintää;
9.    suhteet
-    Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskukseen (Cedefop)
-    Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiöön
-    Euroopan koulutussäätiöön ja
-    Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirastoon
  sekä suhteet muihin asiaankuuluviin unionin elimiin ja kansainvälisiin järjestöihin.
 
Seuraavat lähetykset
 
Multimediakirjasto
 
EMPL-valiokunnan puheenjohtajan tervehdys
 
 

Tervetuloa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan (EMPL) verkkosivustolle. Toimin valiokunnan puheenjohtajana.
 
EMPL-valiokunnan tärkeimpinä vastuualueina ovat työllisyyspolitiikka ja kaikki sosiaalipolitiikkaan, työoloihin, ammatilliseen koulutukseen sekä työntekijöiden ja eläkeläisten vapaaseen liikkuvuuteen liittyvät kysymykset.
 
EMPL-valiokunnassa on 55 jäsentä, jotka edustavat Euroopan parlamentin eri poliittisia ryhmiä. Valiokunnan toiminnasta huolehtivat puheenjohtaja, neljä varapuheenjohtajaa ja poliittisten ryhmien nimittämät koordinaattorit, joiden tehtävänä on luoda yhteys valiokunnan työn ja poliittisten ryhmien painopistealueiden välille.
 
EMPL-valiokunta toimii tiiviissä yhteistyössä neuvoston, Euroopan komission, muiden toimielinten ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa vaikuttaakseen vastuualueeseensa kuuluvaan lainsäädäntöön ja laatiakseen sitä. Tällä vaalikaudella vastuualue kattaa toimintaa monilla eri aloilla, joita ovat esimerkiksi työttömyyden ja etenkin nuorisotyöttömyyden sekä epävarmojen työsuhteiden torjunta. Lisäksi puututaan hyväksikäyttötilanteisiin, kuten pimeään työhön ja työntekijöiden suojelemiseksi laaditun lainsäädännön kiertämiseen, ja parannetaan työterveyttä ja työturvallisuutta koskevia sääntöjä.
 
Verkkosivustoamme päivitetään säännöllisesti, jotta se tarjoaa uusimmat tiedot valiokunnan toiminnasta. Kokouksiamme voi myös seurata verkossa EPLive-sivuston kautta.
 
Hyvää vierailua verkkosivustollamme!
 
Thoms Händel