Yleinen haku

Haku

PÖYTÄKIRJA - Tiistai 16. huhtikuuta 2019

24-04-2019 ENVI_PV(2019)04-16-1 PE638.516v01-00
ENVI

 

ESITYSLISTALUONNOSt - Tiistai 16. huhtikuuta 2019

08-04-2019 ENVI_OJ(2019)04-16_1 PE637.556v01-00
ENVI

 

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta

04-04-2019 ENVI_AD(2019)630523 PE630.523v04-00
ENVI

Giovanni LA VIA

PÖYTÄKIRJA - Torstai 21. maaliskuuta 2019

01-04-2019 ENVI_PV(2019)03-21-1 PE637.329v01-00
ENVI

 

PÖYTÄKIRJA - Torstai 14. maaliskuuta 2019

25-03-2019 ENVI_PV(2019)03-14-1 PE637.233v01-00
ENVI

 

PÖYTÄKIRJA - Keskiviikko 27. helmikuuta 2019

21-03-2019 CJ37_PV(2019)02-27-1 PE636.235v01-00
ENVI DEVE

 

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 11. maaliskuuta 2019

20-03-2019 CJ36_PV(2019)03-11-1 PE636.398v01-00
ENVI ECON

 

ESITYSLISTALUONNOSt - Torstai 21. maaliskuuta 2019

15-03-2019 ENVI_OJ(2019)03-21_1 PE637.211v01-00
ENVI

 

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä

13-03-2019 A8-0175/2019 PE630.512v02-00
ENVI ECON

Bas EICKHOUT, Sirpa PIETIKÄINEN

ESITYSLISTALUONNOSt - Maanantai 11. maaliskuuta 2019

07-03-2019 CJ36_OJ(2019)03-11_1 PE636.302v01-00
ENVI ECON