Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Komissio

2019/2055(DEC) Vastuuvapausmenettely
FEMM

Frances FITZGERALD [PPE]

lausunto

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti

2019/2056(DEC) Vastuuvapausmenettely
FEMM

lausunto - valiokunta päätti olla antamatta lausuntoa

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

2019/2057(DEC) Vastuuvapausmenettely
FEMM

lausunto - valiokunta päätti olla antamatta lausuntoa

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin

2019/2058(DEC) Vastuuvapausmenettely
FEMM

lausunto - valiokunta päätti olla antamatta lausuntoa

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin

2019/2059(DEC) Vastuuvapausmenettely
FEMM

lausunto - valiokunta päätti olla antamatta lausuntoa

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

2019/2060(DEC) Vastuuvapausmenettely
FEMM

lausunto - valiokunta päätti olla antamatta lausuntoa

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea

2019/2061(DEC) Vastuuvapausmenettely
FEMM

lausunto - valiokunta päätti olla antamatta lausuntoa

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies

2019/2062(DEC) Vastuuvapausmenettely
FEMM

lausunto - valiokunta päätti olla antamatta lausuntoa

Vastuuvapaus 2018: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)

2019/2089(DEC) Vastuuvapausmenettely
FEMM

Frances FITZGERALD [PPE]

lausunto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvioiden toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018: toiminta, varainhoito ja sen valvonta

2019/2098(DEC) Vastuuvapausmenettely
FEMM

lausunto - valiokunta päätti olla antamatta lausuntoa