Tuoreimmat uutiset

Seuraava valiokuntaviikko 26. kesäkuuta 2017 Brysselissä

Valiokuntien kokouksissa äänestettävät tekstit


Tulokset : 71 Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

LAUSUNTOLUONNOS lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta 13. joulukuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/93/EU täytäntöönpanosta

19-04-2017 FEMM_PA(2017)603005 PE 603.005v01-00
FEMM

Clare MOODY

Tarkistusten jättämisen määräaika : 18-05-2017

MIETINTÖLUONNOS varainhoitovuoden 2018 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin neuvotteluvaltuuksista

08-06-2017 BUDG_PR(2017)605968 PE 605.968v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Tarkistusten jättämisen määräaika : 20-06-2017

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Espanjan hakemus – EGF/2017/001 ES/Castilla y León kaivosteollisuus)

06-06-2017 BUDG_PR(2017)606014 PE 606.014v01-00
BUDG

Monika VANA

Tarkistusten jättämisen määräaika : 20-06-2017

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market

22-05-2017 LIBE_PA(2017)604830 PE 604.830v01-00
LIBE

Michał BONI

Tarkistusten jättämisen määräaika : 06-06-2017

LAUSUNTOLUONNOS kertomuksesta lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta 13. joulukuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/93/EU täytäntöönpanosta

28-03-2017 CULT_PA(2017)602746 PE 602.746v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

Tarkistusten jättämisen määräaika : 11-05-2017

Päivän lähetykset

Tänään ei lähetyksiä

Multimediakirjasto

22-06-2017 - 15:09
ITRE Kokous
22-06-2017 - 15:06
LIBE Kokous
22-06-2017 - 10:32
EMPL FEMM Kokous

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Euroopan unionin säädökset hyväksytään pääsääntöisesti tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaista menettelyä noudattaen.

STOA

Tieteellisten ja teknisten toimintavaihtoehtojen arviointi Euroopan parlamentille