Tuoreimmat uutiset

Seuraava valiokuntaviikko 4. kesäkuuta 2018 Brysselissä

Valiokuntien kokouksissa äänestettävät tekstit


Tulokset : 99

LAUSUNTOLUONNOS EU:n ja Kiinan suhteiden tilasta

26-03-2018 INTA_PA(2018)619364 PE 619.364v01-00
INTA

Iuliu WINKLER

Tarkistusten jättämisen määräaika : 25-04-2018

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta

13-03-2018 INTA_PR(2018)619160 PE 619.160v02-00
INTA

Franck PROUST

Tarkistusten jättämisen määräaika : 04-04-2018

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta

09-03-2018 FEMM_PA(2018)618327 PE 618.327v01-00
FEMM

Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ

Tarkistusten jättämisen määräaika : 11-04-2018

LAUSUNTOLUONNOS vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta Euroopan unionissa: aika toimia!

26-03-2018 IMCO_PA(2018)619168 PE 619.168v01-00
IMCO

Matthijs van MILTENBURG

Tarkistusten jättämisen määräaika : 25-04-2018

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa

01-03-2018 IMCO_PR(2018)619038 PE 619.038v01-00
IMCO

Anna Maria CORAZZA BILDT

Tarkistusten jättämisen määräaika : 27-03-2018

Päivän lähetykset

Tänään ei lähetyksiä

Multimediakirjasto

24-05-2018 - 14:38
AFCO Kokous
24-05-2018 - 09:59
AFCO Kokous
24-05-2018 - 09:43
LIBE Kokous

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Euroopan unionin säädökset hyväksytään pääsääntöisesti tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaista menettelyä noudattaen.

STOA

Tieteellisten ja teknisten toimintavaihtoehtojen arviointi Euroopan parlamentille

Delegoidut säädökset

Toimielinten välinen delegoitujen säädösten rekisteri