Tuoreimmat uutiset

Seuraava valiokuntaviikko 27. helmikuuta 2017 Brysselissä

Valiokuntien kokouksissa äänestettävät tekstit


Tulokset : 222

MIETINTÖLUONNOS esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Kreikan kanssa

08-02-2017 LIBE_PR(2017)597479 PE 597.479v02-00
LIBE

Claude MORAES

Tarkistusten jättämisen määräaika : 10-02-2017

MIETINTÖLUONNOS esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Tanskan kanssa

02-02-2017 LIBE_PR(2017)597478 PE 597.478v01-00
LIBE

Maria GRAPINI

Tarkistusten jättämisen määräaika : 10-02-2017

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen teosten ja muun aineiston tietyistä sallituista käytöistä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi sekä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun direktiivin 2001/29/EY muuttamisesta

19-12-2016 CULT_PA(2016)595579 PE 595.579v01-00
CULT

Helga TRÜPEL

Tarkistusten jättämisen määräaika : 26-01-2017

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja pääsyn epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä pääsylle EES:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa sekä asetuksen (EY) N:o 767/2008 ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta

30-11-2016 LIBE_PR(2016)592408 PE 592.408v02-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Tarkistusten jättämisen määräaika : 12-01-2017

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta rajanylitystietojärjestelmän käytön osalta

23-11-2016 LIBE_PR(2016)594059 PE 594.059v02-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Tarkistusten jättämisen määräaika : 12-01-2017

Päivän lähetykset

Tänään ei lähetyksiä

Multimediakirjasto

16-02-2017 - 09:04
EMPL Kokous
13-02-2017 - 20:45
AFET Kokous
13-02-2017 - 20:41
CONT ECON Kokous

Yhteispäätösmenettely ja sovittelu

Sovittelu on kolmas ja viimeinen vaihe tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä eli yhteispäätösmenettelyssä.

STOA

Tieteellisten ja teknisten toimintavaihtoehtojen arviointi Euroopan parlamentille