Template : Vue d'ensemble

Seuraava valiokuntaviikko 3. marraskuuta 2014 Brysselissä
Valiokunnat Policy departments monthly highlights

The monthly highlights publication providing an overview of the on-going work of the policy departments of the Directorates General for Internal and External Policies is available. It includes links to latest publications and a list of forthcoming publications and events. Policy departments provide high-level independent expertise, analysis and policy advice at the request of committees and other parliamentary bodies, covering all areas of activity of the European Parliament. They are closely involved in the work of committees which they support in shaping legislation on and exercising democratic scrutiny over EU policies.

Valiokuntien kokouksissa äänestettävät tekstit
Suodata valiokunnan mukaan
 
 
 
 

Tulokset : 50

Asiakirjat :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, Kreikka)

Päivämäärä : 09-10-2014

Viite :

BUDG_PR(2014)539654 PE 539.654v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Tarkistusten jättämisen määräaika : 23-10-2014

References :

Asiakirjat :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, Irlanti)

Päivämäärä : 09-10-2014

Viite :

BUDG_PR(2014)539648 PE 539.648v01-00
BUDG

Ivan ŠTEFANEC

Tarkistusten jättämisen määräaika : 23-10-2014

References :

Asiakirjat :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevaan yleissopimukseen (CITES)

Päivämäärä : 20-10-2014

Viite :

ENVI_PR(2014)537346 PE 537.346v01-00
ENVI

Pilar AYUSO

Asiakirjat :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten organismien (GMOt) viljelyä tai kieltää se alueellaan

Päivämäärä : 24-09-2014

Viite :

ENVI_PR(2014)537550 PE 537.550v01-00
ENVI

Frédérique RIES

Tarkistusten jättämisen määräaika : 16-10-2014

References :

Asiakirjat :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

LAUSUNTOLUONNOS EU:sta ja vuoden 2015 jälkeisestä globaalin kehityksen toimintakehyksestä

Päivämäärä : 20-10-2014

Viite :

FEMM_PA(2014)539686 PE 539.686v02-00
FEMM

Malin BJÖRK

Tarkistusten jättämisen määräaika : 17-10-2014

References :

Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto