Tuoreimmat uutiset

Seuraava valiokuntaviikko 30. kesäkuuta 2016 Brysselissä

Valiokuntien kokouksissa äänestettävät tekstit


Tulokset : 98

LAUSUNTOLUONNOS kansalaisjärjestöille EU:n talousarviosta myönnettävän rahoituksen valvonnasta

26-04-2016 BUDG_PA(2016)582095 PE 582.095v01-00
BUDG

Clare MOODY

Tarkistusten jättämisen määräaika : 30-05-2016

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 kumoamisesta

25-04-2016 BUDG_PA(2016)582109 PE 582.109v01-00
BUDG

Jens GEIER

Tarkistusten jättämisen määräaika : 27-05-2016

MIETINTÖLUONNOS monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelusta: parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa

11-04-2016 BUDG_PR(2016)580444 PE 580.444v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

Tarkistusten jättämisen määräaika : 12-05-2016

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta nimittää Leo Brincat tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

25-05-2016 CONT_PR(2016)583924 PE 583.924v01-00
CONT

Igor ŠOLTES

LAUSUNTOLUONNOS aiheesta ”Kohti lopullista alv-järjestelmää ja alv-petosten torjuminen”

04-05-2016 CONT_PA(2016)580680 PE 580.680v01-00
CONT

Nedzhmi ALI

Tarkistusten jättämisen määräaika : 30-05-2016

Päivän lähetykset

Tänään ei lähetyksiä

Multimediakirjasto

21-06-2016 - 18:38
TAX2 Kokous
21-06-2016 - 16:09
INTA DEVE Kokous
21-06-2016 - 15:16
AGRI Kokous

Yhteispäätösmenettely ja sovittelu

Sovittelu on kolmas ja viimeinen vaihe tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä eli yhteispäätösmenettelyssä.

STOA

Tieteellisten ja teknisten toimintavaihtoehtojen arviointi Euroopan parlamentille