Tuoreimmat uutiset

Seuraava valiokuntaviikko 22. tammikuuta 2018 Brysselissä

Valiokuntien kokouksissa äänestettävät tekstit


Tulokset : 154

LUONNOS KANNAKSI TARKISTUKSINA suosituksiin neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle EU:n ja Azerbaidžanin laaja-alaista sopimusta koskevista neuvotteluista

18-12-2017 INTA_PA(2017)615448 PE 615.448v01-00
INTA

Hannu TAKKULA

MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen tarkistamisesta

13-12-2017 AFCO_PR(2017)615323 PE 615.323v01-00
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS

Tarkistusten jättämisen määräaika : 10-01-2018

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle

27-11-2017 AFET_PA(2017)613630 PE 613.630v01-00
AFET

Andrejs MAMIKINS

Tarkistusten jättämisen määräaika : 07-12-2017

LAUSUNTOLUONNOS sukupuolten tasa-arvosta EU:n media-alalla

15-11-2017 EMPL_PA(2017)613389 PE 613.389v01-00
EMPL

Lynn BOYLAN

Tarkistusten jättämisen määräaika : 12-12-2017

LAUSUNTOLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

14-11-2017 CULT_PA(2017)613440 PE 613.440v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Tarkistusten jättämisen määräaika : 08-12-2017

Päivän lähetykset

Tänään ei lähetyksiä

Multimediakirjasto

15-01-2018 - 19:05
LIBE Kokous
11-01-2018 - 17:42
CONT LIBE Kokous
11-01-2018 - 16:37
CONT Kokous

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Euroopan unionin säädökset hyväksytään pääsääntöisesti tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaista menettelyä noudattaen.

STOA

Tieteellisten ja teknisten toimintavaihtoehtojen arviointi Euroopan parlamentille

Delegoidut säädökset

Toimielinten välinen delegoitujen säädösten rekisteri