Tuoreimmat uutiset

Seuraava valiokuntaviikko 23. toukokuuta 2016 Brysselissä

Valiokuntien kokouksissa äänestettävät tekstit


Tulokset : 118

SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Perun tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

13-04-2016 LIBE_PR(2016)573186 PE 573.186v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Tarkistusten jättämisen määräaika : 03-05-2016

SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Tongan kuningaskunnan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

11-03-2016 LIBE_PR(2016)573180 PE 573.180v02-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Tarkistusten jättämisen määräaika : 22-03-2016

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta

01-03-2016 LIBE_PA(2016)576870 PE 576.870v01-00
LIBE

Bodil VALERO

Tarkistusten jättämisen määräaika : 05-04-2016

SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Palaun tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

29-02-2016 LIBE_PR(2016)573185 PE 573.185v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Tarkistusten jättämisen määräaika : 22-03-2016

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan raja- ja rannikkovartiostosta sekä asetuksen (EY) N:o 2007/2004, asetuksen (EY) N:o 863/2007 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta

12-04-2016 AFET_PA(2016)580484 PE 580.484v02-00
AFET

Javier NART

Tarkistusten jättämisen määräaika : 14-04-2016

Päivän lähetykset

Tänään ei lähetyksiä

Multimediakirjasto

28-04-2016 - 15:12
TAX2 Kokous
28-04-2016 - 15:04
EMIS Kokous
28-04-2016 - 14:00
LIBE Kokous

Yhteispäätösmenettely ja sovittelu

Sovittelu on kolmas ja viimeinen vaihe tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä eli yhteispäätösmenettelyssä.

STOA

Tieteellisten ja teknisten toimintavaihtoehtojen arviointi Euroopan parlamentille