Tuoreimmat uutiset

REGI at vote © European Union, EP

Jobs and growth for economic, social and territorial cohesion: committee vote

REGI 27-04-2015 - 10:58

The Committee on Regional Development will vote on the non-legislative report on promoting economic, social and territorial cohesion in the EU by means of investment for jobs and growth. It looks at the Commission's 6th Cohesion report on the effect of cohesion policy investments between 2007 and 2012. The Committee will also vote on its opinion regarding an integrated approach to cultural heritage for Europe. The meeting will be held on 05.05.15.

Vote

Legal aid in European arrest warrant, unaccompanied minor protection: committee votes

LIBE 30-04-2015 - 11:35

The legislative reports on aid for suspects deprived of liberty and legal aid in European arrest warrant proceedings and on examining the application for international protection of unaccompanied minors will be voted on by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs. The reports on Croatia's accession to the Conventions on fighting corruption involving officials, and on mutual assistance in criminal matters will also be voted on. The meeting will take place on 06.05.15.

Committee vote

Post 2015 EU strategy for equality: vote. Women’s careers in science: public hearing

FEMM 27-04-2015 - 12:00

The non-legislative report on the post-2015 EU strategy for equality between women and men will be voted on by the Committee on Women's Rights and Gender Equality on 06.05.15 in order to provide input to the Commission on the future strategy. The Committee will also hold a public hearing on women's careers in science and university, and glass ceilings encountered. The aim is to examine the reasons for under-representation of women at higher hierarchical levels in research and in education.

Senior members of the European Parliament discuss ways out of the economic crisis with national parliamentarians, looking for ways to boost growth.

Improving the EU by building on the potential of the Lisbon Treaty: vote

BUDG 29-04-2015 - 10:37

The Budgets Committee will vote on its draft opinion for the Constitutional Affairs Committee on improving the functioning of the EU. The rapporteur focuses on using the untapped potential of the Lisbon Treaty with respect to budgetary matters. Proposals include possible changes to future Multiannual Financial Frameworks and the own resources system, as well as a solution to the persistent problem of outstanding payments in the Union budget. The meeting will take place on 06.05.15.

EU neighbourhood policy

The European Neighbourhood Policy: meeting with national parliaments

AFET 28-04-2015 - 15:56

Members from the Committee on Foreign Affairs will discuss the European Neighbourhood Policy together with their national counterparts and with Commissioner for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations, Johannes Hahn, on 05.05.13. The Committee's non-legislative report on the same topic will also be looked at. A public hearing on the security strategy for Libya will be held on the same day.

Valiokuntien kokouksissa äänestettävät tekstit


Tulokset : 125

LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi varainsiirtojen mukana toimitettavista tiedoista ja asetuksen (EY) N:o 1781/2006 kumoamisesta

23-04-2015 CJ12_PR(2015)554951 PE 554.951v01-00
LIBE ECON

Peter SIMON, Timothy KIRKHOPE

LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta

23-04-2015 CJ12_PR(2015)554948 PE 554.948v01-00
LIBE ECON

Krišjānis KARIŅŠ, Judith SARGENTINI

MIETINTÖLUONNOS suosituksesta neuvoston päätökseksi Kroatian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisesti 29 päivänä toukokuuta 2000 tehtyyn yleissopimukseen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä sekä yleissopimukseen liitettävään, 16 päivänä lokakuuta 2001 tehtyyn pöytäkirjaan

23-03-2015 LIBE_PR(2015)544468 PE 544.468v02-00
LIBE

Birgit SIPPEL

Tarkistusten jättämisen määräaika : 13-04-2015

MIETINTÖLUONNOS suosituksesta neuvoston päätökseksi Kroatian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla 26 päivänä toukokuuta 1997 tehtyyn yleissopimukseen sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisena Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä

23-03-2015 LIBE_PR(2015)544462 PE 544.462v02-00
LIBE

Filiz HYUSMENOVA

Tarkistusten jättämisen määräaika : 13-04-2015

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maataloustuotantotarkoituksissa pidettävien ja lisättävien nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten kloonaamisesta

20-03-2015 INTA_PA(2015)551983 PE 551.983v01-00
INTA

Jude KIRTON-DARLING