Tuoreimmat uutiset

Valiokuntien kokouksissa äänestettävät tekstit


Tulokset : 154 Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  DRAFT OPINION on Monitoring the application of EU law 2016

21-02-2018 AFCO_PA(2018)618186 PE 618.186v01-00
AFCO

Kazimierz Michał UJAZDOWSKI

Tarkistusten jättämisen määräaika : 06-03-2018

LAUSUNTOLUONNOS EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonnasta 2016

02-02-2018 PETI_PA(2018)616610 PE 616.610v01-00
PETI

Cecilia WIKSTRÖM

Tarkistusten jättämisen määräaika : 27-02-2018

LAUSUNTOLUONNOS taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistamisesta Euroopan unionissa: Euroopan komission seitsemäs kertomus

01-02-2018 EMPL_PA(2018)617994 PE 617.994v01-00
EMPL

Marita ULVSKOG

Tarkistusten jättämisen määräaika : 27-02-2018

LAUSUNTOLUONNOS Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistamisesta Euroopan unionissa: komission seitsemäs raportti

26-01-2018 BUDG_PA(2018)616664 PE 616.664v01-00
BUDG

Younous OMARJEE

Tarkistusten jättämisen määräaika : 23-02-2018

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EU) N:o 1093/2010 Euroopan pankkiviranomaisen kotipaikan sijainnin osalta

17-01-2018 BUDG_PA(2018)616580 PE 616.580v02-00
BUDG

Jens GEIER

Tarkistusten jättämisen määräaika : 30-01-2018

Päivän lähetykset

Tänään ei lähetyksiä

Multimediakirjasto

21-03-2018 - 14:35
EMPL Kokous
21-03-2018 - 11:07
DROI AFET Kokous
21-03-2018 - 10:39
PETI Kokous

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Euroopan unionin säädökset hyväksytään pääsääntöisesti tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaista menettelyä noudattaen.

STOA

Tieteellisten ja teknisten toimintavaihtoehtojen arviointi Euroopan parlamentille

Delegoidut säädökset

Toimielinten välinen delegoitujen säädösten rekisteri