Tuoreimmat uutiset

Seuraava valiokuntaviikko 28. syyskuuta 2017 Brysselissä

Valiokuntien kokouksissa äänestettävät tekstit


Tulokset : 148

SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston asetukseksi tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa

12-09-2017 LIBE_PR(2017)609373 PE 609.373v01-00
LIBE

Barbara MATERA

Tarkistusten jättämisen määräaika : 27-09-2017

LAUSUNTOLUONNOS aiheesta ”EU–Afrikka-strategia: kehityksen vauhdittaminen”

19-07-2017 LIBE_PA(2017)607871 PE 607.871v01-00
LIBE

Cécile Kashetu KYENGE

Tarkistusten jättämisen määräaika : 08-09-2017

MIETINTÖLUONNOS perusoikeuksiin liittyvistä näkökohdista romanien integroinnissa EU:ssa: mustalaisvastaisuuden torjuminen

29-06-2017 LIBE_PR(2017)606242 PE 606.242v02-00
LIBE

Soraya POST

Tarkistusten jättämisen määräaika : 18-07-2017

LAUSUNTOLUONNOS euroalueen talouspolitiikasta

23-06-2017 EMPL_PA(2017)606272 PE 606.272v01-00
EMPL

Yana TOOM

Tarkistusten jättämisen määräaika : 19-07-2017

LAUSUNTOLUONNOS katsauksesta Euroopan unionin kansalaisuuteen 2017: kansalaisten oikeuksista vahvempia demokraattisen muutoksen unionissa

19-06-2017 AFCO_PA(2017)606198 PE 606.198v01-00
AFCO

Cristian Dan PREDA

Tarkistusten jättämisen määräaika : 06-09-2017

Päivän lähetykset

Tänään ei lähetyksiä

Multimediakirjasto

26-09-2017 - 09:05
PANA Kokous
25-09-2017 - 16:50
DEVE Kokous
25-09-2017 - 16:30
FEMM Kokous

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Euroopan unionin säädökset hyväksytään pääsääntöisesti tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaista menettelyä noudattaen.

STOA

Tieteellisten ja teknisten toimintavaihtoehtojen arviointi Euroopan parlamentille