Tuoreimmat uutiset

Valiokuntien kokouksissa äänestettävät tekstit


Tulokset : 122

SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

13-10-2017 TRAN_PR(2017)610891 PE 610.891v01-00
TRAN

Theresa GRIFFIN

Tarkistusten jättämisen määräaika : 21-11-2017

LAUSUNTOLUONNOS seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu

20-09-2017 TRAN_PA(2017)610555 PE 610.555v01-00
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

Tarkistusten jättämisen määräaika : 24-10-2017

LAUSUNTOLUONNOS Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskevasta vuosikertomuksesta

20-09-2017 REGI_PA(2017)610735 PE 610.735v01-00
REGI

Ivana MALETIĆ

Tarkistusten jättämisen määräaika : 26-10-2017

LAUSUNTOLUONNOS kilpailupolitiikkaa koskevasta kertomuksesta

19-09-2017 INTA_PA(2017)610689 PE 610.689v01-00
INTA

Tokia SAÏFI

Tarkistusten jättämisen määräaika : 25-10-2017

MIETINTÖLUONNOS aiheesta ”Kohti sähköisen kaupankäynnin strategiaa”

18-09-2017 INTA_PR(2017)609638 PE 609.638v02-00
INTA

Marietje SCHAAKE

Tarkistusten jättämisen määräaika : 02-10-2017

Päivän lähetykset

Seuraa valiokunnan kokouksia suorana lähetyksenä

Multimediakirjasto

22-11-2017 - 15:09
CULT Kokous
22-11-2017 - 15:07
TRAN Kokous
22-11-2017 - 14:43
AGRI Kokous

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Euroopan unionin säädökset hyväksytään pääsääntöisesti tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaista menettelyä noudattaen.

STOA

Tieteellisten ja teknisten toimintavaihtoehtojen arviointi Euroopan parlamentille