Tuoreimmat uutiset

Seuraava valiokuntaviikko 15. helmikuuta 2016 Brysselissä

Valiokuntien kokouksissa äänestettävät tekstit


Tulokset : 144

LAUSUNTOLUONNOS eurooppalaisesta ohjausjaksosta talouspolitiikan koordinointia varten: vuotuinen kasvuselvitys 2016

06-01-2016 BUDG_PA(2016)575091 PE 575.091v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Tarkistusten jättämisen määräaika : 02-02-2016

LAUSUNTOLUONNOS eurooppalaisesta ohjausjaksosta talouspolitiikan koordinointia varten: vuotuinen kasvuselvitys 2016

15-12-2015 REGI_PA(2015)573188 PE 573.188v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Tarkistusten jättämisen määräaika : 18-01-2016

LAUSUNTOLUONNOS Välimeren tilanteesta ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen

11-12-2015 REGI_PA(2015)573159 PE 573.159v01-00
REGI

Andrea COZZOLINO

MIETINTÖLUONNOS aiheesta ”Koheesiopolitiikan 2014–2020 uudet alueellisen kehittämisen välineet: yhdennetyt alueelliset investoinnit (ITI) ja paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet (CLLD)”

11-11-2015 REGI_PR(2015)571658 PE 571.658v01-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Tarkistusten jättämisen määräaika : 16-12-2015

LAUSUNTOLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 – Komissio

11-11-2015 REGI_PA(2015)571676 PE 571.676v01-00
REGI

Ivana MALETIĆ

Päivän lähetykset

Tänään ei lähetyksiä

Multimediakirjasto

04-02-2016 - 09:01
CONT Kokous
01-02-2016 - 19:04
LIBE Kokous
28-01-2016 - 15:10
INTA Kokous

Yhteispäätösmenettely ja sovittelu

Sovittelu on kolmas ja viimeinen vaihe tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä eli yhteispäätösmenettelyssä.

STOA

Tieteellisten ja teknisten toimintavaihtoehtojen arviointi Euroopan parlamentille