Tuoreimmat uutiset

Seuraava valiokuntaviikko 8. tammikuuta 2018 Brysselissä

Valiokuntien kokouksissa äänestettävät tekstit


Tulokset : 107 Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Brasilian liittotasavallan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta

06-12-2017 ITRE_PR(2017)613549 PE 613.549v01-00
ITRE

Angelo CIOCCA

Tarkistusten jättämisen määräaika : 14-12-2017

  DRAFT REPORT on the nomination of Eva Lindström as a Member of the Court of Auditors

04-12-2017 CONT_PR(2017)615277 PE 615.277v01-00
CONT

Indrek TARAND

  DRAFT REPORT on the nomination of Tony James Murphy as a Member of the Court of Auditors

04-12-2017 CONT_PR(2017)615276 PE 615.276v01-00
CONT

Indrek TARAND

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1288/2013, (EU) N:o 1293/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 sekä päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta

20-10-2017 EMPL_PA(2017)612191 PE 612.191v01-00
EMPL

Brando BENIFEI

Tarkistusten jättämisen määräaika : 15-11-2017

LAUSUNTOLUONNOS seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu

20-10-2017 ITRE_PA(2017)609632 PE 609.632v01-00
ITRE

Marian-Jean MARINESCU

Tarkistusten jättämisen määräaika : 14-11-2017

Päivän lähetykset

Tänään ei lähetyksiä

Multimediakirjasto

14-12-2017 - 10:23
AFCO Kokous
11-12-2017 - 19:39
ECON Kokous
11-12-2017 - 19:36
AFET DROI DEVE Kokous

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Euroopan unionin säädökset hyväksytään pääsääntöisesti tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaista menettelyä noudattaen.

STOA

Tieteellisten ja teknisten toimintavaihtoehtojen arviointi Euroopan parlamentille