Tuoreimmat uutiset

Seuraava valiokuntaviikko 19. maaliskuuta 2018 Brysselissä

Valiokuntien kokouksissa äänestettävät tekstit


Tulokset : 213

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta

01-02-2018 AFET_PA(2018)616888 PE 616.888v01-00
AFET

Geoffrey VAN ORDEN

Tarkistusten jättämisen määräaika : 20-02-2018

MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

01-02-2018 CONT_PR(2018)613429 PE 613.429v02-00
CONT

Brian HAYES

Tarkistusten jättämisen määräaika : 01-03-2018

MIETINTÖLUONNOS kehitysyhteistyön rahoitusvälineen, humanitaarisen avun välineen ja Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpanosta

31-01-2018 DEVE_PR(2018)616848 PE 616.848v01-00
DEVE

Enrique GUERRERO SALOM

Tarkistusten jättämisen määräaika : 27-02-2018

MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto

30-01-2018 CONT_PR(2018)613512 PE 613.512v01-00
CONT

Marco VALLI

Tarkistusten jättämisen määräaika : 01-03-2018

MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin virastojen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta

30-01-2018 CONT_PR(2018)613478 PE 613.478v01-00
CONT

Bart STAES

Tarkistusten jättämisen määräaika : 01-03-2018

Päivän lähetykset

Tänään ei lähetyksiä

Multimediakirjasto

14-03-2018 - 14:06
ENVI Kokous
12-03-2018 - 20:48
PEST Kokous
12-03-2018 - 19:36
AFET Kokous

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Euroopan unionin säädökset hyväksytään pääsääntöisesti tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaista menettelyä noudattaen.

STOA

Tieteellisten ja teknisten toimintavaihtoehtojen arviointi Euroopan parlamentille

Delegoidut säädökset

Toimielinten välinen delegoitujen säädösten rekisteri