Tuoreimmat uutiset

Seuraava valiokuntaviikko 27. elokuuta 2018 Brysselissä

Valiokuntien kokouksissa äänestettävät tekstit


Tulokset : 104

LAUSUNTOLUONNOS esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019

19-06-2018 AFET_PA(2018)623654 PE 623.654v01-00
AFET

Brando BENIFEI

Tarkistusten jättämisen määräaika : 16-07-2018

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta

19-06-2018 BUDG_PA(2018)623742 PE 623.742v01-00
BUDG

Jens GEIER

Tarkistusten jättämisen määräaika : 12-07-2018

LAUSUNTOLUONNOS esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019

15-06-2018 TRAN_PA(2018)622233 PE 622.233v01-00
TRAN

Pavel TELIČKA

Tarkistusten jättämisen määräaika : 13-07-2018

LAUSUNTOLUONNOS esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019

15-06-2018 AGRI_PA(2018)623647 PE 623.647v01-00
AGRI

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Tarkistusten jättämisen määräaika : 13-07-2018

LAUSUNTOLUONNOS esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019

13-06-2018 DEVE_PA(2018)623732 PE 623.732v01-00
DEVE

Arne LIETZ

Tarkistusten jättämisen määräaika : 18-07-2018

Päivän lähetykset

Tänään ei lähetyksiä

Multimediakirjasto

12-07-2018 - 10:35
EMPL Kokous
12-07-2018 - 09:11
DEVE Kokous
12-07-2018 - 09:11
TERR Kokous

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Euroopan unionin säädökset hyväksytään pääsääntöisesti tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaista menettelyä noudattaen.

STOA

Tieteellisten ja teknisten toimintavaihtoehtojen arviointi Euroopan parlamentille

Delegoidut säädökset

Toimielinten välinen delegoitujen säädösten rekisteri