Tuoreimmat uutiset

Seuraava valiokuntaviikko 26. maaliskuuta 2018 Brysselissä

Valiokuntien kokouksissa äänestettävät tekstit


Tulokset : 144 Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

MIETINTÖLUONNOS aiheesta ”tavoitteena kestävä ja kilpailukykyinen eurooppalainen vesiviljelyala: nykytilanne ja tulevat haasteet”

01-02-2018 PECH_PR(2018)612127 PE 612.127v01-00
PECH

Carlos ITURGAIZ

Tarkistusten jättämisen määräaika : 05-03-2018

MIETINTÖLUONNOS suosituksista komissiolle yhteisö- ja yhteisvastuutalouden yritysten säännöistä

23-10-2017 JURI_PR(2017)612248 PE 612.248v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Tarkistusten jättämisen määräaika : 12-01-2018

LAUSUNTOLUONNOS Unkarin tilanteesta (17. toukokuuta 2017 hyväksytyn Euroopan parlamentin päätöslauselman johdosta)

08-03-2018 FEMM_PA(2018)619174 PE 619.174v01-00
FEMM

Maria NOICHL

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EU) 2015/848 liitteen A korvaamisesta

20-02-2018 JURI_PR(2018)613544 PE 613.544v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Tarkistusten jättämisen määräaika : 11-04-2018

  DRAFT REPORT containing a motion for a non-legislative resolution on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Armenia, of the other part

14-03-2018 AFET_PR(2018)615326 PE 615.326v01-00
AFET

László TŐKÉS

Tarkistusten jättämisen määräaika : 13-04-2018

Päivän lähetykset

Tänään ei lähetyksiä

Multimediakirjasto

22-03-2018 - 10:08
BUDG Kokous
22-03-2018 - 09:52
PETI Kokous
22-03-2018 - 09:40
TERR Kokous

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Euroopan unionin säädökset hyväksytään pääsääntöisesti tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaista menettelyä noudattaen.

STOA

Tieteellisten ja teknisten toimintavaihtoehtojen arviointi Euroopan parlamentille

Delegoidut säädökset

Toimielinten välinen delegoitujen säädösten rekisteri