Tuoreimmat uutiset

Seuraava valiokuntaviikko 26. maaliskuuta 2018 Brysselissä

Valiokuntien kokouksissa äänestettävät tekstit


Tulokset : 144

MIETINTÖLUONNOS esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi uuden psykoaktiivisen aineen N-(4-fluorofenyyli)-2-metyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]propanamidi (4-fluoroisobutyryylifentanyyli) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin

14-02-2018 LIBE_PR(2018)618022 PE 618.022v02-00
LIBE

Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ

Tarkistusten jättämisen määräaika : 06-03-2018

SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

09-02-2018 LIBE_PR(2018)616804 PE 616.804v01-00
LIBE

Helga STEVENS

Tarkistusten jättämisen määräaika : 09-03-2018

SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

09-02-2018 LIBE_PR(2018)616732 PE 616.732v01-00
LIBE

Helga STEVENS

Tarkistusten jättämisen määräaika : 09-03-2018

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottamisesta unionissa (uudelleenlaadittu)

08-02-2018 LIBE_PA(2018)616760 PE 616.760v02-00
LIBE

Branislav ŠKRIPEK

Tarkistusten jättämisen määräaika : 26-02-2018

LAUSUNTOLUONNOS koulutuksen uudenaikaistamisesta EU:ssa

02-02-2018 FEMM_PA(2018)616684 PE 616.684v02-00
FEMM

Michaela ŠOJDROVÁ

Tarkistusten jättämisen määräaika : 27-02-2018

Päivän lähetykset

Tänään ei lähetyksiä

Multimediakirjasto

22-03-2018 - 10:08
BUDG Kokous
22-03-2018 - 09:52
PETI Kokous
22-03-2018 - 09:40
TERR Kokous

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Euroopan unionin säädökset hyväksytään pääsääntöisesti tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaista menettelyä noudattaen.

STOA

Tieteellisten ja teknisten toimintavaihtoehtojen arviointi Euroopan parlamentille

Delegoidut säädökset

Toimielinten välinen delegoitujen säädösten rekisteri