Tuoreimmat uutiset

Seuraava valiokuntaviikko 24. syyskuuta 2018 Brysselissä

Valiokuntien kokouksissa äänestettävät tekstit


Tulokset : 269

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista sekä asetusten (EU) N:o 575/2013, (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta

11-04-2018 ECON_PR(2018)619410 PE 619.410v01-00
ECON

Markus FERBER

Tarkistusten jättämisen määräaika : 01-06-2018

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja direktiivien 2013/36/EU ja 2014/65/EU muuttamisesta

11-04-2018 ECON_PR(2018)619409 PE 619.409v01-00
ECON

Markus FERBER

Tarkistusten jättämisen määräaika : 01-06-2018

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus EGF/2018/001 NL/Financial service activities, Alankomaat)

28-08-2018 BUDG_PR(2018)626936 PE 626.936v01-00
BUDG

Ivana MALETIĆ

Tarkistusten jättämisen määräaika : 07-09-2018

MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2018 varainhoitovuodeksi 2018, pääluokka III – Komissio: liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA II) Turkille osoitettavaa tukea koskevan varauksen peruuttaminen, Euroopan naapuruusvälineen (ENI) ja humanitaarisen avun määrärahojen lisääminen kiireellisten lisätoimien toteuttamiseksi sekä innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston (INEA) henkilöstötaulukon muuttaminen WiFi4EU-aloitteen huomioon ottamiseksi

19-07-2018 BUDG_PR(2018)625537 PE 625.537v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Tarkistusten jättämisen määräaika : 11-09-2018

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työviranomaisen perustamisesta

21-06-2018 BUDG_PA(2018)623836 PE 623.836v01-00
BUDG

Jens GEIER

Tarkistusten jättämisen määräaika : 13-07-2018

Päivän lähetykset

Tänään ei lähetyksiä

Multimediakirjasto

13-09-2018 - 09:15
BUDG Kokous
13-09-2018 - 08:37
ENVI Kokous
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Kokous

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Euroopan unionin säädökset hyväksytään pääsääntöisesti tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaista menettelyä noudattaen.

STOA

Tieteellisten ja teknisten toimintavaihtoehtojen arviointi Euroopan parlamentille

Delegoidut säädökset

Toimielinten välinen delegoitujen säädösten rekisteri