Tuoreimmat uutiset

Seuraava valiokuntaviikko 26. maaliskuuta 2018 Brysselissä

Valiokuntien kokouksissa äänestettävät tekstit


Tulokset : 144

LAUSUNTOLUONNOS Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a renewed EU agenda for higher education

01-02-2018 EMPL_PA(2018)618003 PE 618.003v01-00
EMPL

Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ

Tarkistusten jättämisen määräaika : 28-02-2018

LAUSUNTOLUONNOS EU:n nuorisostrategiaa koskevasta täytäntöönpanoraportista

01-02-2018 EMPL_PA(2018)616742 PE 616.742v01-00
EMPL

João PIMENTA LOPES

Tarkistusten jättämisen määräaika : 27-02-2018

LAUSUNTOLUONNOS EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonnasta 2016

31-01-2018 ENVI_PA(2018)616822 PE 616.822v02-00
ENVI

Marijana PETIR

Tarkistusten jättämisen määräaika : 01-03-2018

MIETINTÖLUONNOS taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistamisesta Euroopan unionissa: komission seitsemäs kertomus

31-01-2018 REGI_PR(2018)616856 PE 616.856v01-00
REGI

Marc JOULAUD

Tarkistusten jättämisen määräaika : 26-02-2018

MIETINTÖLUONNOS koheesiopolitiikan ja temaattisen tavoitteen ”kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista” (yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 9 artiklan 7 kohta) täytäntöönpanosta

30-01-2018 REGI_PR(2018)616859 PE 616.859v01-00
REGI

Andrey NOVAKOV

Tarkistusten jättämisen määräaika : 26-02-2018

Päivän lähetykset

Tänään ei lähetyksiä

Multimediakirjasto

22-03-2018 - 10:08
BUDG Kokous
22-03-2018 - 09:52
PETI Kokous
22-03-2018 - 09:40
TERR Kokous

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Euroopan unionin säädökset hyväksytään pääsääntöisesti tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaista menettelyä noudattaen.

STOA

Tieteellisten ja teknisten toimintavaihtoehtojen arviointi Euroopan parlamentille

Delegoidut säädökset

Toimielinten välinen delegoitujen säädösten rekisteri