Tuoreimmat uutiset

Seuraava valiokuntaviikko 27. elokuuta 2018 Brysselissä

Valiokuntien kokouksissa äänestettävät tekstit


Tulokset : 105

LAUSUNTOLUONNOS esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019

12-06-2018 ENVI_PA(2018)623639 PE 623.639v01-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Tarkistusten jättämisen määräaika : 11-07-2018

SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Marokon kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) koskevat ehdot ja edellytykset vahvistavan Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välistä tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

21-06-2018 ITRE_PR(2018)623734 PE 623.734v01-00
ITRE

Aldo PATRICIELLO

Tarkistusten jättämisen määräaika : 11-07-2018

LAUSUNTOLUONNOS esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019

19-06-2018 REGI_PA(2018)623795 PE 623.795v01-00
REGI

Derek VAUGHAN

Tarkistusten jättämisen määräaika : 17-07-2018

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta

19-06-2018 FEMM_PA(2018)623659 PE 623.659v01-00
FEMM

Sirpa PIETIKÄINEN

Tarkistusten jättämisen määräaika : 13-07-2018

LAUSUNTOLUONNOS esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019

18-06-2018 CULT_PA(2018)623756 PE 623.756v01-00
CULT

Morten LØKKEGAARD

Tarkistusten jättämisen määräaika : 13-07-2018

Päivän lähetykset

Tänään ei lähetyksiä

Multimediakirjasto

12-07-2018 - 10:35
EMPL Kokous
12-07-2018 - 09:11
DEVE Kokous
12-07-2018 - 09:11
TERR Kokous

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Euroopan unionin säädökset hyväksytään pääsääntöisesti tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaista menettelyä noudattaen.

STOA

Tieteellisten ja teknisten toimintavaihtoehtojen arviointi Euroopan parlamentille

Delegoidut säädökset

Toimielinten välinen delegoitujen säädösten rekisteri