Tuoreimmat uutiset

Seuraava valiokuntaviikko 27. elokuuta 2018 Brysselissä

Valiokuntien kokouksissa äänestettävät tekstit


Tulokset : 159

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1092/2010 muuttamisesta

06-06-2018 AFCO_PA(2018)623628 PE 623.628v01-00
AFCO

Danuta Maria HÜBNER

Tarkistusten jättämisen määräaika : 27-06-2018

LAUSUNTOLUONNOS globalisaation hallinnasta: kauppaa koskevat näkökohdat

30-05-2018 JURI_PA(2018)622118 PE 622.118v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Tarkistusten jättämisen määräaika : 29-06-2018

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäverojärjestelmän tiettyjen sääntöjen yhdenmukaistamiseksi ja yksinkertaistamiseksi sekä lopullisen järjestelmän käyttöön ottamiseksi jäsenvaltioiden välisen kaupan verotusta varten

03-05-2018 ECON_PR(2018)621119 PE 621.119v01-00
ECON

Jeppe KOFOD

Tarkistusten jättämisen määräaika : 05-06-2018

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäverokantojen osalta

02-05-2018 ECON_PR(2018)621118 PE 621.118v01-00
ECON

Tibor SZANYI

Tarkistusten jättämisen määräaika : 06-06-2018

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vastavuoroisesta tunnustamisesta

19-04-2018 IMCO_PR(2018)620869 PE 620.869v03-00
IMCO

Ivan ŠTEFANEC

Tarkistusten jättämisen määräaika : 22-05-2018

Päivän lähetykset

Tänään ei lähetyksiä

Multimediakirjasto

12-07-2018 - 10:35
EMPL Kokous
12-07-2018 - 09:11
DEVE Kokous
12-07-2018 - 09:11
TERR Kokous

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Euroopan unionin säädökset hyväksytään pääsääntöisesti tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaista menettelyä noudattaen.

STOA

Tieteellisten ja teknisten toimintavaihtoehtojen arviointi Euroopan parlamentille

Delegoidut säädökset

Toimielinten välinen delegoitujen säädösten rekisteri