Tuoreimmat uutiset

Seuraava valiokuntaviikko 26. maaliskuuta 2018 Brysselissä

Valiokuntien kokouksissa äänestettävät tekstit


Tulokset : 144

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta

09-01-2018 ENVI_PA(2018)613289 PE 613.289v02-00
ENVI

Seb DANCE

Tarkistusten jättämisen määräaika : 01-02-2018

LAUSUNTOLUONNOS parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinnasta ja täytäntöönpanosta

18-12-2017 EMPL_PA(2017)613586 PE 613.586v01-00
EMPL

Anthea McINTYRE

Tarkistusten jättämisen määräaika : 29-01-2018

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta

13-12-2017 ECON_PA(2017)615441 PE 615.441v01-00
ECON

Roberts ZĪLE

Tarkistusten jättämisen määräaika : 07-02-2018

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta

08-11-2017 EMPL_PR(2017)613290 PE 613.290v01-00
EMPL

Claude ROLIN

Tarkistusten jättämisen määräaika : 05-12-2017

MIETINTÖLUONNOS toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevista vuosikertomuksista 2015 ja 2016

30-10-2017 JURI_PR(2017)612381 PE 612.381v01-00
JURI

Mady DELVAUX

Tarkistusten jättämisen määräaika : 08-12-2017

Päivän lähetykset

Tänään ei lähetyksiä

Multimediakirjasto

22-03-2018 - 10:08
BUDG Kokous
22-03-2018 - 09:52
PETI Kokous
22-03-2018 - 09:40
TERR Kokous

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Euroopan unionin säädökset hyväksytään pääsääntöisesti tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaista menettelyä noudattaen.

STOA

Tieteellisten ja teknisten toimintavaihtoehtojen arviointi Euroopan parlamentille

Delegoidut säädökset

Toimielinten välinen delegoitujen säädösten rekisteri