Tuoreimmat uutiset

Seuraava valiokuntaviikko 24. syyskuuta 2018 Brysselissä

Valiokuntien kokouksissa äänestettävät tekstit


Tulokset : 258

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan puolustusrahastosta

18-07-2018 ITRE_PR(2018)625510 PE 625.510v01-00
ITRE

Zdzisław KRASNODĘBSKI

Tarkistusten jättämisen määräaika : 12-09-2018

MIETINTÖLUONNOS Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tilanteesta

18-07-2018 AFCO_PR(2018)625528 PE 625.528v01-00
AFCO

Ramón JÁUREGUI ATONDO

Tarkistusten jättämisen määräaika : 18-09-2018

MIETINTÖLUONNOS yksityisten turvallisuus- ja puolustusalan yritysten kolmansiin maihin vaikuttavan toiminnan aiheuttamista ihmisoikeuksiin liittyvistä huolenaiheista

17-07-2018 AFET_PR(2018)623955 PE 623.955v01-00
AFET

Karol KARSKI

Tarkistusten jättämisen määräaika : 17-09-2018

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2027

13-07-2018 ITRE_PR(2018)625457 PE 625.457v01-00
ITRE

Angelika MLINAR

Tarkistusten jättämisen määräaika : 07-09-2018

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Euroopan horisontti” ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä

13-07-2018 ITRE_PR(2018)625305 PE 625.305v01-00
ITRE

Dan NICA

Tarkistusten jättämisen määräaika : 06-09-2018

Päivän lähetykset

Tänään ei lähetyksiä

Multimediakirjasto

13-09-2018 - 09:15
BUDG Kokous
13-09-2018 - 08:37
ENVI Kokous
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Kokous

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Euroopan unionin säädökset hyväksytään pääsääntöisesti tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaista menettelyä noudattaen.

STOA

Tieteellisten ja teknisten toimintavaihtoehtojen arviointi Euroopan parlamentille

Delegoidut säädökset

Toimielinten välinen delegoitujen säädösten rekisteri