Tuoreimmat uutiset

Seuraava valiokuntaviikko 8. tammikuuta 2018 Brysselissä

Valiokuntien kokouksissa äänestettävät tekstit


Tulokset : 107

LAUSUNTOLUONNOS seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu

26-10-2017 AGRI_PA(2017)612377 PE 612.377v01-00
AGRI

Sofia RIBEIRO

Tarkistusten jättämisen määräaika : 27-11-2017

LAUSUNTOLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka III - Komissio ja toimeenpanovirastot

26-10-2017 AGRI_PA(2017)612259 PE 612.259v01-00
AGRI

Karin KADENBACH

Tarkistusten jättämisen määräaika : 27-11-2017

LAUSUNTOLUONNOS Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistamisesta

25-10-2017 AGRI_PA(2017)612244 PE 612.244v01-00
AGRI

Nicola CAPUTO

Tarkistusten jättämisen määräaika : 27-11-2017

LAUSUNTOLUONNOS Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistamisesta

23-10-2017 INTA_PA(2017)612212 PE 612.212v01-00
INTA

Wim van de CAMP

Tarkistusten jättämisen määräaika : 27-11-2017

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman perustamisesta EU:n puolustusteollisuuden kilpailukyvyn ja innovointikapasiteetin tukemiseksi

23-10-2017 IMCO_PA(2017)612223 PE 612.223v01-00
IMCO

Anneleen VAN BOSSUYT

Tarkistusten jättämisen määräaika : 22-11-2017

Päivän lähetykset

Tänään ei lähetyksiä

Multimediakirjasto

14-12-2017 - 10:23
AFCO Kokous
11-12-2017 - 19:39
ECON Kokous
11-12-2017 - 19:36
AFET DROI DEVE Kokous

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Euroopan unionin säädökset hyväksytään pääsääntöisesti tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaista menettelyä noudattaen.

STOA

Tieteellisten ja teknisten toimintavaihtoehtojen arviointi Euroopan parlamentille