Tuoreimmat uutiset

Seuraava valiokuntaviikko 27. syyskuuta 2018 Brysselissä

Valiokuntien kokouksissa äänestettävät tekstit


Tulokset : 281 Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application from Portugal – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel)

19-09-2018 BUDG_PR(2018)627769 PE 627.769v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Tarkistusten jättämisen määräaika : 01-10-2018

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta

04-09-2018 BUDG_PA(2018)625568 PE 625.568v01-00
BUDG

Nils TORVALDS

Tarkistusten jättämisen määräaika : 18-09-2018

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Euroopan horisontti” ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä

04-09-2018 BUDG_PA(2018)625567 PE 625.567v01-00
BUDG

Nils TORVALDS

Tarkistusten jättämisen määräaika : 18-09-2018

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineestä ja asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 kumoamisesta

03-09-2018 BUDG_PA(2018)625570 PE 625.570v01-00
BUDG

Inese VAIDERE

Tarkistusten jättämisen määräaika : 18-09-2018

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) N:o 912/2010, (EU) N:o 1285/2013 ja (EU) N:o 377/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU kumoamisesta

03-09-2018 BUDG_PA(2018)625562 PE 625.562v01-00
BUDG

John HOWARTH

Tarkistusten jättämisen määräaika : 18-09-2018

Päivän lähetykset

Seuraa valiokunnan kokouksia suorana lähetyksenä

Multimediakirjasto

13-09-2018 - 09:15
BUDG Kokous
13-09-2018 - 08:37
ENVI Kokous
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Kokous

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Euroopan unionin säädökset hyväksytään pääsääntöisesti tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaista menettelyä noudattaen.

STOA

Tieteellisten ja teknisten toimintavaihtoehtojen arviointi Euroopan parlamentille

Delegoidut säädökset

Toimielinten välinen delegoitujen säädösten rekisteri