Tuoreimmat uutiset

Seuraava valiokuntaviikko 26. maaliskuuta 2018 Brysselissä

Valiokuntien kokouksissa äänestettävät tekstit


Tulokset : 144 Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansainvälistä suojelua unionissa koskevan yhteisen menettelyn luomisesta ja direktiivin 2013/32/EU kumoamisesta

12-05-2017 LIBE_PR(2017)597506 PE 597.506v01-00
LIBE

Laura FERRARA

Tarkistusten jättämisen määräaika : 20-06-2017

MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2019

05-03-2018 BUDG_PR(2018)618305 PE 618.305v01-00
BUDG

Paul RÜBIG

Tarkistusten jättämisen määräaika : 14-03-2018

  DRAFT OPINION on the future of food and farming

15-03-2018 BUDG_PA(2018)619266 PE 619.266v01-00
BUDG

Nedzhmi ALI

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta

05-03-2018 BUDG_PA(2018)616826 PE 616.826v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Tarkistusten jättämisen määräaika : 27-03-2018

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi hallinnollista yhteistyötä, petosten torjuntaa ja saatavien perintää arvonlisäverotuksen alalla koskevan Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä

26-02-2018 ECON_PR(2018)618055 PE 618.055v01-00
ECON

Miguel VIEGAS

Tarkistusten jättämisen määräaika : 26-03-2018

Päivän lähetykset

Tänään ei lähetyksiä

Multimediakirjasto

22-03-2018 - 10:08
BUDG Kokous
22-03-2018 - 09:52
PETI Kokous
22-03-2018 - 09:40
TERR Kokous

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Euroopan unionin säädökset hyväksytään pääsääntöisesti tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaista menettelyä noudattaen.

STOA

Tieteellisten ja teknisten toimintavaihtoehtojen arviointi Euroopan parlamentille

Delegoidut säädökset

Toimielinten välinen delegoitujen säädösten rekisteri