Tuoreimmat uutiset

Seuraava valiokuntaviikko 27. elokuuta 2018 Brysselissä

Valiokuntien kokouksissa äänestettävät tekstit


Tulokset : 105 Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

MIETINTÖLUONNOS suosituksista komissiolle yksilöllisten eläketuotteiden, mukaan lukien yleiseurooppalaiset yksilölliset eläketuotteet, verokohtelusta

23-02-2018 ECON_PR(2018)618076 PE 618.076v01-00
ECON

Sophia in 't VELD

Tarkistusten jättämisen määräaika : 24-04-2018

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on unfair trading practices in business-to-business relationships in the food supply chain

09-07-2018 ENVI_PA(2018)623685 PE 623.685v01-00
ENVI

Pilar AYUSO

Tarkistusten jättämisen määräaika : 30-08-2018

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta

14-06-2018 ENVI_PA(2018)623622 PE 623.622v01-00
ENVI

Younous OMARJEE

Tarkistusten jättämisen määräaika : 04-07-2018

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (uudelleenlaadittu)

15-05-2018 ENVI_PR(2018)621116 PE 621.116v02-00
ENVI

Michel DANTIN

Tarkistusten jättämisen määräaika : 13-06-2018

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille osana unionin kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta (uudelleenlaadittu teksti)

16-04-2018 ENVI_PR(2018)619135 PE 619.135v01-00
ENVI

Miriam DALLI

Tarkistusten jättämisen määräaika : 23-05-2018

Päivän lähetykset

Tänään ei lähetyksiä

Multimediakirjasto

12-07-2018 - 10:35
EMPL Kokous
12-07-2018 - 09:11
DEVE Kokous
12-07-2018 - 09:11
TERR Kokous

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Euroopan unionin säädökset hyväksytään pääsääntöisesti tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaista menettelyä noudattaen.

STOA

Tieteellisten ja teknisten toimintavaihtoehtojen arviointi Euroopan parlamentille

Delegoidut säädökset

Toimielinten välinen delegoitujen säädösten rekisteri