Tuoreimmat uutiset

Seuraava valiokuntaviikko 8. tammikuuta 2018 Brysselissä

Valiokuntien kokouksissa äänestettävät tekstit


Tulokset : 107

LAUSUNTOLUONNOS EU:n vähemmän kehittyneistä alueista

13-10-2017 AGRI_PA(2017)612186 PE 612.186v01-00
AGRI

Viorica DĂNCILĂ

Tarkistusten jättämisen määräaika : 10-11-2017

MIETINTÖLUONNOS unionin strategiasta valkuaiskasvien viljelyn edistämiseksi: valkuais- ja palkokasvien tuotannon lisääminen unionin maataloudessa

09-10-2017 AGRI_PR(2017)610905 PE 610.905v01-00
AGRI

Jean-Paul DENANOT

Tarkistusten jättämisen määräaika : 14-11-2017

LAUSUNTOLUONNOS suosituksista komissiolle aseellisissa konflikteissa ja sodissa ryöstettyjen taide-esineiden rajat ylittävistä palautusvaateista

02-10-2017 CULT_PA(2017)610922 PE 610.922v01-00
CULT

Nikolaos CHOUNTIS

Tarkistusten jättämisen määräaika : 25-10-2017

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1288/2013, (EU) N:o 1293/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 sekä päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta

19-09-2017 CULT_PR(2017)610547 PE 610.547v01-00
CULT

Helga TRÜPEL

Tarkistusten jättämisen määräaika : 27-10-2017

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisen eurooppalaisen palvelukortin ja siihen liittyvien hallinnollisten välineiden käyttöönotosta

11-09-2017 EMPL_PA(2017)606170 PE 606.170v01-00
EMPL

Marian HARKIN

Tarkistusten jättämisen määräaika : 25-10-2017

Päivän lähetykset

Tänään ei lähetyksiä

Multimediakirjasto

14-12-2017 - 10:23
AFCO Kokous
11-12-2017 - 19:39
ECON Kokous
11-12-2017 - 19:36
AFET DROI DEVE Kokous

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Euroopan unionin säädökset hyväksytään pääsääntöisesti tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaista menettelyä noudattaen.

STOA

Tieteellisten ja teknisten toimintavaihtoehtojen arviointi Euroopan parlamentille