Tuoreimmat uutiset

Seuraava valiokuntaviikko 8. tammikuuta 2018 Brysselissä

Valiokuntien kokouksissa äänestettävät tekstit


Tulokset : 107 Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi asetuksella ... [ESC Regulation] käyttöön otettua sähköistä eurooppalaista palvelukorttia koskevasta lainsäädäntö- ja toimintakehyksestä

11-09-2017 EMPL_PA(2017)606162 PE 606.162v01-00
EMPL

Michaela ŠOJDROVÁ

Tarkistusten jättämisen määräaika : 25-10-2017

  DRAFT OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2018

05-12-2017 ENVI_PA(2017)615324 PE 615.324v01-00
ENVI

Nuno MELO

Tarkistusten jättämisen määräaika : 13-12-2017

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan

05-12-2017 JURI_PR(2017)612228 PE 612.228v02-00
JURI

József SZÁJER

Tarkistusten jättämisen määräaika : 12-12-2017

LAUSUNTOLUONNOS talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2018

28-11-2017 BUDG_PA(2017)613600 PE 613.600v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Tarkistusten jättämisen määräaika : 09-01-2018

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä koskevasta pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla

22-11-2017 ECON_PR(2017)613436 PE 613.436v01-00
ECON

Emmanuel MAUREL

Tarkistusten jättämisen määräaika : 15-12-2017

Päivän lähetykset

Tänään ei lähetyksiä

Multimediakirjasto

14-12-2017 - 10:23
AFCO Kokous
11-12-2017 - 19:39
ECON Kokous
11-12-2017 - 19:36
AFET DROI DEVE Kokous

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Euroopan unionin säädökset hyväksytään pääsääntöisesti tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaista menettelyä noudattaen.

STOA

Tieteellisten ja teknisten toimintavaihtoehtojen arviointi Euroopan parlamentille