Tuoreimmat uutiset

Valiokuntien kokouksissa äänestettävät tekstit


Tulokset : 297

SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Bahaman liittovaltion välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Bahaman liittovaltion välisen sopimuksen tekemisestä

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616766 PE 616.766v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Tarkistusten jättämisen määräaika : 26-02-2018

SUOSITUSLUONNOS Ehdotus neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616764 PE 616.764v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Tarkistusten jättämisen määräaika : 26-02-2018

SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Mauritiuksen tasavallan välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616734 PE 616.734v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Tarkistusten jättämisen määräaika : 26-02-2018

LAUSUNTOLUONNOS vuosittaisesta kertomuksesta yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta

07-08-2018 AFCO_PA(2018)626722 PE 626.722v01-00
AFCO

Paulo RANGEL

Tarkistusten jättämisen määräaika : 06-09-2018

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä

13-07-2018 AGRI_PA(2018)623923 PE 623.923v01-00
AGRI

Bronis ROPĖ

Tarkistusten jättämisen määräaika : 31-08-2018

Päivän lähetykset

Tänään ei lähetyksiä

Multimediakirjasto

13-09-2018 - 09:15
BUDG Kokous
13-09-2018 - 08:37
ENVI Kokous
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Kokous

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Euroopan unionin säädökset hyväksytään pääsääntöisesti tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaista menettelyä noudattaen.

STOA

Tieteellisten ja teknisten toimintavaihtoehtojen arviointi Euroopan parlamentille

Delegoidut säädökset

Toimielinten välinen delegoitujen säädösten rekisteri