Tuoreimmat uutiset

Seuraava valiokuntaviikko 27. elokuuta 2018 Brysselissä

Valiokuntien kokouksissa äänestettävät tekstit


Tulokset : 105 Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  PROJET D’AVIS sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

05-07-2018 ENVI_PA(2018)625334 PE 625.334v01-00
ENVI

Joëlle MÉLIN

Tarkistusten jättämisen määräaika : 05-09-2018

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevista vastaanottolaitteista sekä direktiivin 2000/59/EY kumoamisesta ja direktiivien 2009/16/EY ja 2010/65/EU muuttamisesta

24-05-2018 ENVI_PA(2018)622225 PE 622.225v01-00
ENVI

Bas EICKHOUT

Tarkistusten jättämisen määräaika : 28-06-2018

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi terveysteknologian arvioinnista ja direktiivin 2011/24/EU muuttamisesta

04-05-2018 ENVI_PR(2018)622011 PE 622.011v01-00
ENVI

Soledad CABEZÓN RUIZ

Tarkistusten jättämisen määräaika : 13-06-2018

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of persons reporting on breaches of Union law

13-07-2018 ECON_PA(2018)625343 PE 625.343v01-00
ECON

Miguel VIEGAS

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment

10-07-2018 ITRE_PA(2018)625401 PE 625.401v01-00
ITRE

Barbara KAPPEL

Tarkistusten jättämisen määräaika : 06-09-2018

Päivän lähetykset

Tänään ei lähetyksiä

Multimediakirjasto

12-07-2018 - 10:35
EMPL Kokous
12-07-2018 - 09:11
DEVE Kokous
12-07-2018 - 09:11
TERR Kokous

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Euroopan unionin säädökset hyväksytään pääsääntöisesti tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaista menettelyä noudattaen.

STOA

Tieteellisten ja teknisten toimintavaihtoehtojen arviointi Euroopan parlamentille

Delegoidut säädökset

Toimielinten välinen delegoitujen säädösten rekisteri