Tuoreimmat uutiset

Seuraava valiokuntaviikko 26. maaliskuuta 2018 Brysselissä

Valiokuntien kokouksissa äänestettävät tekstit


Tulokset : 144

MIETINTÖLUONNOS EU:n kalatalousalan arvoketjun optimoinnista

07-02-2018 PECH_PR(2018)616912 PE 616.912v02-00
PECH

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Tarkistusten jättämisen määräaika : 02-03-2018

MIETINTÖLUONNOS kestävästä rahoituksesta

02-02-2018 ECON_PR(2018)618012 PE 618.012v01-00
ECON

Molly SCOTT CATO

Tarkistusten jättämisen määräaika : 01-03-2018

MIETINTÖLUONNOS virkistyskalastuksen tilanteesta Euroopan unionissa

19-12-2017 PECH_PR(2017)615424 PE 615.424v02-00
PECH

Norica NICOLAI

Tarkistusten jättämisen määräaika : 23-02-2018

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi niiden edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta, joiden mukaisesti komissio voi pyytää yrityksiä ja yritysten yhteenliittymiä toimittamaan sisämarkkinoita ja niihin liittyviä aloja koskevia tietoja

30-10-2017 IMCO_PR(2017)612279 PE 612.279v01-00
IMCO

Eva MAYDELL

Tarkistusten jättämisen määräaika : 27-02-2018

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Adrianmeren pienten pelagisten lajien kantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta

26-10-2017 PECH_PR(2017)602914 PE 602.914v01-00
PECH

Ruža TOMAŠIĆ

Tarkistusten jättämisen määräaika : 23-02-2018

Päivän lähetykset

Tänään ei lähetyksiä

Multimediakirjasto

22-03-2018 - 10:08
BUDG Kokous
22-03-2018 - 09:52
PETI Kokous
22-03-2018 - 09:40
TERR Kokous

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Euroopan unionin säädökset hyväksytään pääsääntöisesti tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaista menettelyä noudattaen.

STOA

Tieteellisten ja teknisten toimintavaihtoehtojen arviointi Euroopan parlamentille

Delegoidut säädökset

Toimielinten välinen delegoitujen säädösten rekisteri