Kuulemiset

KATSO KAIKKI

Valiokunta voi kuulla asiantuntijoita, jos se katsotaan välttämättömäksi tietyn asian käsittelyn kannalta. Kaksi valiokuntaa tai useampi valiokunta voi myös pitää yhteisen kuulemistilaisuuden. Useimmat valiokunnat järjestävät säännöllisesti kuulemistilaisuuksia, sillä ne antavat mahdollisuuden kuulla asiantuntijoita ja käydä keskusteluja keskeisistä kysymyksistä. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien kuulemisista saatavilla olevat tiedot, kuten ohjelmat ja puheenvuorot.

19-06-2018 - The EU’s horizontal regulatory framework for illegal content removal in the DSM

IMCO 20-06-2018 - 14:29
The EU’s horizontal regulatory framework for illegal content removal in the DSM

IMCO committee held a public hearing on the 'EU’s horizontal regulatory framework for illegal content removal in the digital single market: Towards a balanced and predictable overall liability regime for online platforms'. The hearing brought together a number of experts and speakers representing views of online intermediaries, stakeholders, academia and MS authorities to exchange on the existing and the potential future approaches and measures towards tackling, in a balanced & efficient way,

illegal digital content while taking into consideration the existing EU horizontal legal framework and the e- commerce directive 200/31/EC in particular. The hearing also discussed the way forward proposed in the EU Communication, and the non-binding measures/guidance recommended most recently in the EC Recommendation as well as different approaches to tackling illegal content in the EU adopted by the MS, the experience and good practices developed through voluntary measures, alternative dispute resolutions, cooperation with law enforcement authorities, remedies/redress, and impact on the efficiency and smooth functioning of the Single Market.

Sijainti : József Antall building, room 4Q1

    Draft programme
    Vademecum of speakers

Contributions

      D. KELLER - Center for Internet and Society (Stanford University)
      M. PANCINI - Google/Youtube