Etusivu

 
Tuoreimmat lehdistötiedotteet
Katso kaikki  
INTA 31-03-2014 - 17:25  

MEPs will debate investor-to-state dispute settlement (ISDS) rules in EU trade and investment agreements at a workshop on Tuesday, 1 April, 9-11h. These rules, allowing investors to sue foreign governments, are a key issue for the proposed trade and investment deal (TTIP) with the US. The EU Commission launched a public consultation last Thursday, following the suspension of the investment chapter in the on-going TTIP talks.

Esittely ja toimivaltuudet
 
Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:
 
Euroopan unionin yhteisen kauppapolitiikan laatiminen ja toteuttaminen sekä unionin ulkoiset taloussuhteet, erityisesti
 
1.    rahoitus-, talous- ja kauppasuhteet kolmansiin maihin ja alueellisiin järjestöihin;
2.    tekninen yhdenmukaistaminen ja standardointi kansainvälisen oikeuden välineiden kattamilla aloilla;
3.    suhteet kansainvälisiin järjestöihin ja järjestöihin, jotka edistävät taloudellista ja kaupallista yhdentymistä unionin ulkopuolella;
4.    suhteet Maailman kauppajärjestöön, mukaan lukien sen parlamentaarinen ulottuvuus.
 
Valiokunta on yhteydessä parlamenttien välisistä suhteista vastaaviin valtuuskuntiin ja tilapäisiin valtuuskuntiin kysymyksissä, jotka koskevat kolmansiin maihin ylläpidettävien suhteiden taloudellisia ja kaupallisia näkökohtia.
 
Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto
 
Tervetulotoivotus
 
 

Tervetuloa kansainvälisen kaupan valiokunnan (INTA) sivustolle
 
Tällä sivustolla voitte tutustua valiokunnan kokousten esityslistoihin ja työasiakirjoihin. Myös valiokunnan tiedote, joka sisältää muun muassa tietoa käsiteltävänä olevista mietinnöistä ja kuulemistilaisuuksista, on luettavissa sivustolla.
 
Euroopan parlamentilla on Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen ollut ratkaiseva rooli määriteltäessä unionin kauppapolitiikkaa, jonka piiriin kuuluvat tavaroiden ja palveluiden kansainvälinen kauppa, tekijänoikeuksien kaupalliset näkökohdat ja ulkomaiset suorat investoinnit. Nyt kauppaan liittyvä lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset voidaan panna täytäntöön vain Euroopan kansalaisia edustavan Euroopan parlamentin suostumuksella.
 
Uskon, että tämä sivusto on tehokas tiedonhakuväline ja antaa kansalaisille mahdollisuuden ymmärtää paremmin kansainvälisen kaupan valiokunnan työtä ja asioiden käsittelyä valiokunnassa sekä unionin kauppapolitiikkaa yleisesti.
 
Kiitos mielenkiinnostanne! Valiokunnan sihteeristö vastaa mielellään kaikkiin työhömme liittyviin kysymyksiin.