Uutiskirjeet

Uutiskirjeet

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 
Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto
 
Tervetulotoivotus
 
 

Tervetuloa kansainvälisen kaupan valiokunnan (INTA) sivustolle
 
Tällä sivustolla voitte tutustua valiokunnan kokousten esityslistoihin ja työasiakirjoihin. Myös valiokunnan tiedote, joka sisältää muun muassa tietoa käsiteltävänä olevista mietinnöistä ja kuulemistilaisuuksista, on luettavissa sivustolla.
 
Euroopan parlamentilla on Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen ollut ratkaiseva rooli määriteltäessä unionin kauppapolitiikkaa, jonka piiriin kuuluvat tavaroiden ja palveluiden kansainvälinen kauppa, tekijänoikeuksien kaupalliset näkökohdat ja ulkomaiset suorat investoinnit. Nyt kauppaan liittyvä lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset voidaan panna täytäntöön vain Euroopan kansalaisia edustavan Euroopan parlamentin suostumuksella.
 
Uskon, että tämä sivusto on tehokas tiedonhakuväline ja antaa kansalaisille mahdollisuuden ymmärtää paremmin kansainvälisen kaupan valiokunnan työtä ja asioiden käsittelyä valiokunnassa sekä unionin kauppapolitiikkaa yleisesti.
 
Kiitos mielenkiinnostanne! Valiokunnan sihteeristö vastaa mielellään kaikkiin työhömme liittyviin kysymyksiin.