Etusivu

 
Tuoreimmat uutiset
 
ITRE latest news

 
Work in progress: ITER listing (updated weekly)
 
Newsletter:  Issue 4/2014 - Previous issues
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
Latest studies: 

   
 
Kohokohdat
 
"One of Us" Citizens’ Initiative – Public Hearing, 10.04.2014

A public hearing on the European Citizens’ Initiative "One of Us" will be organised on 10.04.2014 in the European Parliament’s premises in Brussels, room JAN 4Q2, from 09.00 to 12.30.
 
The initiative asks the EU to prohibit the financing of activities which presuppose the destruction of human embryos, especially in the areas of research, development aid and public health.
 
The event is organised jointly by the Committee on Development, the Committee on Industry, Research and Energy and the Committee on Legal Affairs, in association with the Petitions Committee.
 
Deadline for registration: 06.04.2014.
 
For more information contact us: ECI.Hearing.OneOfUs@ep.europa.eu

   
 
Tuoreimmat lehdistötiedotteet
Katso kaikki  
PETI DEVE JURI ITRE 09-04-2014 - 15:13  

The “One of Us” European Citizens’ Initiative campaign to ban EU funding for activities that “presuppose the destruction of human embryos” will get a public hearing in the European Parliament on Thursday 10 April at 09.00. Its petition has been signed by 1.7 million EU citizens.

Esittely ja toimivaltuudet
 
Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:
 
  1. unionin teollisuuspolitiikka ja uuden tekniikan soveltaminen, mukaan lukien pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevat toimet;
  2. unionin tutkimuspolitiikka, mukaan lukien tutkimustulosten levittäminen ja hyödyntäminen;
  3. avaruuspolitiikka;
  4. yhteisen tutkimuskeskuksen ja ydinmittausten keskusviraston toiminta sekä JET ja ITER ja muut saman alan hankkeet;
  5. yhteisön toimet, jotka liittyvät energiapolitiikkaan yleensä, energian toimitusvarmuuteen ja energiatehokkuuteen sekä Euroopan laajuisten verkkojen perustamiseen ja kehittämiseen energian infrastruktuurien alalla;
  6. Euratomin perustamissopimus ja Euratomin hankintakeskus, ydinturvallisuus, ydinvoimaloiden käytöstäpoisto ja ydinjätehuolto;
  7. tietoyhteiskunta ja tietotekniikka, mukaan lukien Euroopan laajuisten verkkojen perustaminen ja kehittäminen teletoiminnan infrastruktuurien alalla.
 
Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto
 
Tervetulotoivotus
 
 

Tervetuloa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan (ITRE) verkkosivustolle
 
Valiokunnan jäsenet jatkavat koko vaalikauden kestävää työtään toimintalinjojen ja pitkän aikavälin säädöskehyksen luomiseksi. Tavoitteena on entistä parempi ja kilpailukykyisempi Eurooppa.
 
Valiokunta käsittelee muun muassa tutkimusta koskevia säädösehdotuksia. EU:n tutkimuspolitiikka on tarkoitus määritellä lähivuosina uudelleen, ja siihen kohdistuu uusia haasteita. Televiestintäalalla on entistä enemmän kilpailua, mikä laskee kuluttajahintoja.
 
Tärkeissä energia-asioissa Euroopan on myönnettävä puutteensa ja keksittävä uusia ratkaisuja. Öljyn ja kaasun tuonnista maksetaan suuria summia. Kansalaisten ja yritysten on saatava kohtuuhintaista energiaa. Lisäksi on käsiteltävä energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä.
 
Uusi tekniikka ja innovaatiot, joita on myös internetin ja viestintäteknologian aloilla, hyödyttävät suuresti kansalaisia ja yrityksiä.
 
Voidaksemme olla tehokkaita ja tehdä kansalaisten kannalta hyviä päätöksiä tarvitsemme kansalaisten panosta ja tietojen vaihtoa kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Jatkuva vuoropuhelu auttaa sovittamaan yhteen erilaisia kantoja. Tämän sivuston tarkoituksena on kertoa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan työstä.
 
Amalia Sartori