Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintö-, lausunto- tai ehdotusluonnokseen (ja lisäksi budjettitarkistuksia). Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  AMENDMENTS 66 - 299 - Draft report - Protection of persons reporting on breaches of Union law

11-09-2018 JURI_AM(2018)627664 PE 627.664v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/12902

  AMENDMENTS 300 - 577 - Draft report - Protection of persons reporting on breaches of Union law

11-09-2018 JURI_AM(2018)627732 PE 627.732v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/12902

TARKISTUKSET 21 - 50 - Lausuntoluonnos - Ympäristöpolitiikan alan raportointivaatimusten yhdenmukaistaminen

07-09-2018 JURI_AM(2018)627662 PE 627.662v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/13525

TARKISTUKSET 1 - 34 - Lausuntoluonnos - Autonomiset ajoneuvot Euroopan liikenteessä

06-09-2018 JURI_AM(2018)627642 PE 627.642v01-00
JURI

Emil RADEV

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/13337

TARKISTUKSET 45 - 255 - Lausuntoluonnos - Avoimet ja ennakoitavat työolot Euroopan unionissa

05-07-2018 JURI_AM(2018)625205 PE 625.205v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/11961

TARKISTUKSET 1 - 38 - Lausuntoluonnos - Globalisaation hallinta: kauppaa koskevat näkökohdat

02-07-2018 JURI_AM(2018)623964 PE 623.964v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/11989

TARKISTUKSET 15 - 47 - Lausuntoluonnos - Finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1092/2010 muuttaminen

25-06-2018 JURI_AM(2018)623592 PE 623.592v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/11091

TARKISTUKSET 37 - 120 - Lausuntoluonnos - Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonta

12-06-2018 JURI_AM(2018)623590 PE 623.590v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/11911

TARKISTUKSET 17 - 69 - Mietintöluonnos - Saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovellettava laki

04-06-2018 JURI_AM(2018)623589 PE 623.589v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/12508

TARKISTUKSET 1 - 11 - Mietintöluonnos - aiheesta ”3D-tulostus, teollis- ja tekijänoikeuksien sekä siviilioikeudellisen vastuun alan haaste”

18-04-2018 JURI_AM(2018)620922 PE 620.922v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/09065