Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintö-, lausunto- tai ehdotusluonnokseen (ja lisäksi budjettitarkistuksia). Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

TARKISTUKSET 8 - 85 - Lausuntoluonnos - Vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopuminen

05-02-2019 JURI_AM(2019)634656 PE 634.656v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/14580

TARKISTUKSET 19 - 48 - Mietintöluonnos - Unionin toimi sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan

08-01-2019 JURI_AM(2019)632797 PE 632.797v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/14437

TARKISTUKSET 40 - 170 - Mietintöluonnos - Oikeusalan ohjelman perustaminen

07-12-2018 CJ03_AM(2018)631964 PE 631.964v01-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa CJ03/8/13979

TARKISTUKSET 27 - 265 - Mietintöluonnos - Lääkkeiden lisäsuojatodistus

28-11-2018 JURI_AM(2018)630706 PE 630.706v01-00
JURI

Luis de GRANDES PASCUAL

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/13264

TARKISTUKSET 33 - 122 - Lausuntoluonnos - Luova Eurooppa -ohjelman perustaminen (2021–2027)

28-11-2018 JURI_AM(2018)630707 PE 630.707v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/13638

TARKISTUKSET 17 - 87 - Lausuntoluonnos - Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttaminen Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAFin tutkimusten vaikuttavuuden osalta

27-11-2018 JURI_AM(2018)630668 PE 630.668v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/13249

TARKISTUKSET 2 - 32 - Lausuntoluonnos - Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettava vakuutus ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattaminen

26-11-2018 JURI_AM(2018)630675 PE 630.675v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/13226

TARKISTUKSET 1 - 14 - Lausuntoluonnos - vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka IV – Tuomioistuin

19-11-2018 JURI_AM(2018)630588 PE 630.588v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/14158

TARKISTUKSET 1 - 103 - Mietintöluonnos - Aseellisissa konflikteissa ja sodissa ryöstettyjen taide-esineiden rajat ylittävät palautusvaateet

09-11-2018 JURI_AM(2018)630473 PE 630.473v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/09247

TARKISTUKSET 40 - 339 - Mietintöluonnos - Kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavat edustajakanteet

08-11-2018 JURI_AM(2018)630422 PE 630.422v01-00
JURI

Geoffroy DIDIER

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/12817