Ilmoitukset jäsenille

Valiokunnat käyttävät ilmoituksia jäsenille antaakseen jäsenilleen sellaisia tietoja, joita varten ei ole omaa asiakirjatyyppiä. Näitä ovat esimerkiksi yhteenveto valtuuskuntavierailusta, kokous asiantuntijan kanssa, kysymykset komission jäsenelle tai vastaanotetut vetoomukset sisältävä julkaisu.
Kaikki saatavilla olevat ilmoitukset jäsenille löytyvät hakutoiminnon avulla.

Mode d'affichage des résultats
 

Asiakirjat :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ILMOITUS JÄSENILLE - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä (uudelleenlaadittu teksti)

Päivämäärä : 14-10-2014

Viite :

JURI_CM(2014)539793 PE 539.793v01-00
JURI

Asiakirjat :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ILMOITUS JÄSENILLE - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden unionin erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä (uudelleenlaadittu)

Päivämäärä : 14-10-2014

Viite :

JURI_CM(2014)539814 PE 539.814v01-00
JURI

Asiakirjat :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ILMOITUS JÄSENILLE - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö)

Päivämäärä : 05-08-2014

Viite :

JURI_CM(2014)537276 PE 537.276v01-00
JURI

Asiakirjat :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ILMOITUS JÄSENILLE - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (uudelleenlaadittu)

Päivämäärä : 16-07-2014

Viite :

JURI_CM(2014)536213 PE 536.213v01-00
JURI
Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto
 
Tervetuloa oikeudellisten asioiden valiokunnan verkkosivustolle
 
 

Koska valiokunta vastaa immateriaalioikeuksista, sen asialistalla tällä vaalikaudella ovat EU:n tavaramerkkisääntöjen uudistus ja liikesalaisuuksiin liittyvät asiat sekä tekijänoikeuksien tulevaisuus tietoyhteiskunnan digitaalisten oikeuksien hallintaa ja tekijänoikeuksia koskevan aiemman valiokuntatyön pohjalta.
 
Yhtiöoikeuden saralla valiokunnan prioriteetteina on saattaa loppuun maksukyvyttömyyssääntöjen uudistustyö ja käsitellä uutta ehdotusta yhden henkilön rajavastuuyhtiöistä. Valiokunta keskittyy kuitenkin edelleen kansalaisiin, perheisiin ja yrityksiin sisämarkkinoilla, sillä lähitulevaisuudessa tarkastellaan uudelleen kansainvälisen yksityisoikeuden toimivaltasäännöksiä sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa avioliittoa ja vanhempainvastuuta (mukaan lukien lapsikaappaus) koskevissa asioissa. Käsittelyyn tulee myös ehdotus vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn ajantasaistamisesta.
 
Lisäksi valiokunta auttaa koko parlamenttia muodostamaan tietoon perustuvan mielipiteen joistakin hyvin teknisistä asioista, kuten delegoitujen ja täytäntöönpanosäännösten käytön valvonta, kansallisten parlamenttien näkemysten asianmukainen huomioonotto toissijaisuusperiaatetta sovellettaessa sekä päätöksenteko parlamentin etujen puolustamisesta oikeudessa.
 
Toivon, että tämä verkkosivusto on hyödyllinen, ja kiitän mielenkiinnosta oikeudellisten asioiden valiokuntaa kohtaan.
 
Pavel Svoboda, puheenjohtaja