Ilmoitukset jäsenille

Valiokunnat käyttävät ilmoituksia jäsenille antaakseen jäsenilleen sellaisia tietoja, joita varten ei ole omaa asiakirjatyyppiä. Näitä ovat esimerkiksi yhteenveto valtuuskuntavierailusta, kokous asiantuntijan kanssa, kysymykset komission jäsenelle tai vastaanotetut vetoomukset sisältävä julkaisu.
Kaikki saatavilla olevat ilmoitukset jäsenille löytyvät hakutoiminnon avulla.

Mode d'affichage des résultats
 

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ILMOITUS JÄSENILLE - Ranskan kansalliskokouksen perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uuselintarvikkeista

Päivämäärä : 12-03-2014

Viite :

JURI_CM(2014)530063 PE 530.063v01-00
JURI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/7/15440

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ILMOITUS JÄSENILLE - Espanjan edustajainhuoneen ja Espanjan senaatin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi 13 päivänä maaliskuuta 1997 annetun asetuksen (EY) N:o 515/97 muuttamisesta

Päivämäärä : 12-03-2014

Viite :

JURI_CM(2014)530066 PE 530.066v01-00
JURI

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ILMOITUS JÄSENILLE - Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuoneen perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä

Päivämäärä : 12-03-2014

Viite :

JURI_CM(2014)530072 PE 530.072v01-00
JURI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/7/14667

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ILMOITUS JÄSENILLE - Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuoneen perusteltu lausunto ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi kloonieläimistä peräisin olevien elintarvikkeiden markkinoille saattamisesta

Päivämäärä : 12-03-2014

Viite :

JURI_CM(2014)530074 PE 530.074v01-00
JURI

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ILMOITUS JÄSENILLE - Ranskan senaatin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uuselintarvikkeista

Päivämäärä : 11-03-2014

Viite :

JURI_CM(2014)530058 PE 530.058v01-00
JURI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/7/15440

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ILMOITUS JÄSENILLE - Alankomaiden parlamentin alahuoneen perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rikoksesta epäiltyjä ja syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä

Päivämäärä : 07-03-2014

Viite :

JURI_CM(2014)530034 PE 530.034v01-00
JURI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/7/14674

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ILMOITUS JÄSENILLE - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (kodifikaatio)

Päivämäärä : 04-03-2014

Viite :

JURI_CM(2014)529888 PE 529.888v01-00
JURI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/7/02789

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ILMOITUS JÄSENILLE - Ranskan senaatin perusteltu lausunto ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta vakioidun arvonlisäveroilmoituksen osalta

Päivämäärä : 15-01-2014

Viite :

JURI_CM(2014)526349 PE 526.349v01-00
JURI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/7/14451

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ILMOITUS JÄSENILLE - Saksan liittoneuvoston perusteltu lausunto ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta vakioidun arvonlisäveroilmoituksen osalta

Päivämäärä : 19-12-2013

Viite :

JURI_CM(2013)526124 PE 526.124v01-00
JURI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/7/14451

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ILMOITUS JÄSENILLE - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rautateiden turvallisuudesta (uudelleenlaadittu toisinto)

Päivämäärä : 11-12-2013

Viite :

JURI_CM(2013)524724 PE 524.724v02-00
JURI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/7/11843

Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto
 
Tervetuloa oikeudellisten asioiden valiokunnan verkkosivustolle
 
 

Ubi societas, ibi ius; ubi ius, ibi societas
 
 
Oikeudellisten asioiden valiokunta, josta käytetään myös ranskankielistä lyhennettä JURI, helpottaa työllään EU:n kansalaisten arkipäivää, koska se vastaa siviilioikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden alan lainsäädännöstä. Valiokunta vastaa myös yhtiöoikeudesta, joten se on merkittävä toimija pyrittäessä helpottamaan yritysten toimintaa sisämarkkinoilla. Samoin kilpailukyky kuuluu valiokunnan keskeisiin tehtäviin, koska parhaillaan käydään keskustelua teollis- ja tekijänoikeuksien suojasta.
 
Valiokunta vastaa myös lainsäädännöstä, jolla säännellään unionin hallintoa, sekä parlamenttia koskevista säädöksistä, joihin kuuluvat Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt, parlamentin jäsenten koskemattomuus ja jäsenten valtakirjojen tarkastus sen jälkeen, kun heidät on valittu parlamenttiin.
 
Oikeudellisten asioiden valiokunnalla on lisäksi erikoisrooli parlamentin oikeudellisena neuvonantajana useissa monialaisissa kysymyksissä. Niitä ovat unionin säädösten oikeusperusta, täytäntöönpanosäädökset ja delegoidut säädökset, toissijaisuusperiaate ja parlamenttia koskevat riita-asiat. Valiokunnan tärkeänä tehtävänä on myös jakaa parlamentin sisällä tietoa lainsäädännön parantamisesta ja yksinkertaistamisesta.
 
Toivon, että tämä sivusto osoittautuu hyödylliseksi ja informatiiviseksi.
 
Ystävällisin terveisin
 

Klaus-Heiner Lehne, puheenjohtaja