Ilmoitukset jäsenille


Valiokunnat käyttävät ilmoituksia jäsenille antaakseen jäsenilleen sellaisia tietoja, joita varten ei ole omaa asiakirjatyyppiä. Näitä ovat esimerkiksi yhteenveto valtuuskuntavierailusta, kokous asiantuntijan kanssa, kysymykset komission jäsenelle tai vastaanotetut vetoomukset sisältävä julkaisu.
Kaikki saatavilla olevat ilmoitukset jäsenille löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  NOTICE TO MEMBERS - Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, Economic Partnership Agreements (recast)

25-08-2015 JURI_CM(2015)565159 PE 565.159v01-00
JURI

ILMOITUS JÄSENILLE - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä (uudelleenlaadittu teksti)

14-10-2014 JURI_CM(2014)539793 PE 539.793v01-00
JURI

ILMOITUS JÄSENILLE - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden unionin erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä (uudelleenlaadittu)

14-10-2014 JURI_CM(2014)539814 PE 539.814v01-00
JURI

ILMOITUS JÄSENILLE - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö)

05-08-2014 JURI_CM(2014)537276 PE 537.276v01-00
JURI

ILMOITUS JÄSENILLE - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (uudelleenlaadittu)

16-07-2014 JURI_CM(2014)536213 PE 536.213v01-00
JURI

ILMOITUS JÄSENILLE - Tiivistelmä koskemattomuuden puolustamista ja pidättämistä koskevista käytännöistä

23-09-2009 JURI_CM(2009)428173 PE 428.173v03-00
JURI