Mietinnöt


Kun mietintöluonnos on esitetty valiokunnalle, jäsenillä on mahdollisuus ehdottaa tarkistuksia tiettyyn määräaikaan mennessä. Tämän jälkeen tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnassa. Kun tarkistetusta mietintöluonnoksesta on käyty lopullinen äänestys, siitä tulee mietintö, joka puolestaan esitetään täysistunnossa. Tällä sivulla esitetään valiokunnassa hyväksytyt lopulliset mietinnöt.
Kaikki saatavilla olevat mietinnöt löytyvät hakutoiminnon avulla.

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

29-06-2018 A8-0245/2018 PE 601.094v02-00
JURI

Axel VOSS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/07947

OIKAISUT/LISÄYKSET
ERR01
  • avaa pdf-tiedosto uudessa ikkunassa
  • avaa Word-asiakirja uudessa ikkunassa
TARKISTUKSET
001-086
087-091
092-096
097-101
102-105
106-111
112-117
118-119
120-123
124-125
126-127
128-129
130-130
131-136
137-145
146-152
153-161
162-165
166-169
170-178
179-186
187-193
194-203
204-208
209-214
215-224\r1
225-234
235-244
245-252

MIETINTÖ suosituksista komissiolle yhteisö- ja yhteisvastuutalouden yritysten säännöistä

27-06-2018 A8-0231/2018 PE 612.248v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/07988

MIETINTÖ 3D-tulostuksen tuomat haasteet teollis- ja tekijänoikeuksille sekä siviilioikeudelliselle vastuulle

26-06-2018 A8-0223/2018 PE 618.019v03-00
JURI

Joëlle BERGERON

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/09065

OIKAISUT/LISÄYKSET
ERR01
  • avaa pdf-tiedosto uudessa ikkunassa
  • avaa Word-asiakirja uudessa ikkunassa

MIETINTÖ EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonnasta 2016

04-06-2018 A8-0197/2018 PE 617.980v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/11749

OIKAISUT/LISÄYKSET
ERR01
  • avaa pdf-tiedosto uudessa ikkunassa
  • avaa Word-asiakirja uudessa ikkunassa
TARKISTUKSET
001-003

MIETINTÖ parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinnasta ja täytäntöönpanosta

15-05-2018 A8-0170/2018 PE 615.497v04-00
AFCO JURI

Pavel SVOBODA, Richard CORBETT

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa CJ22/8/05637

MIETINTÖ EU: n oikeusalan tulostaulusta 2017

03-05-2018 A8-0161/2018 PE 616.858v02-00
JURI

Jytte GUTELAND

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/11955

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista (kodifikaatio)

30-04-2018 A8-0154/2018 PE 618.089v02-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/11188

OIKAISUT/LISÄYKSET
ERR01
  • avaa pdf-tiedosto uudessa ikkunassa
  • avaa Word-asiakirja uudessa ikkunassa