Mietinnöt


Kun mietintöluonnos on esitetty valiokunnalle, jäsenillä on mahdollisuus ehdottaa tarkistuksia tiettyyn määräaikaan mennessä. Tämän jälkeen tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnassa. Kun tarkistetusta mietintöluonnoksesta on käyty lopullinen äänestys, siitä tulee mietintö, joka puolestaan esitetään täysistunnossa. Tällä sivulla esitetään valiokunnassa hyväksytyt lopulliset mietinnöt.
Kaikki saatavilla olevat mietinnöt löytyvät hakutoiminnon avulla.

MIETINTÖ Steeve Briois’n koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

22-10-2018 A8-0349/2018 PE 625.483v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

MIETINTÖ Sophie Montelin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

22-10-2018 A8-0350/2018 PE 625.484v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

MIETINTÖ Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

22-10-2018 A8-0351/2018 PE 628.646v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

MIETINTÖ Manolis Kefalogiannisin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

16-10-2018 A8-0333/2018 PE 612.317v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

MIETINTÖ Alfonso Luigi Marran erioikeuksia ja vapauksia koskevasta tiedustelusta

15-10-2018 A8-0325/2018 PE 627.901v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

MIETINTÖ Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

26-09-2018 A8-0291/2018 PE 627.722v02-00
JURI

Laura FERRARA