Yleinen haku

Haku

ESITYSLISTALUONNOS - Maanantai 18. helmikuuta 2019 - Tiistai 19. helmikuuta 2019

13-02-2019 JURI_OJ(2019)02-18_1 PE 634.824v01-00
JURI

ESITYSLISTALUONNOS - Keskiviikko 20. helmikuuta 2019 - Keskiviikko 20. helmikuuta 2019

06-02-2019 CJ24_OJ(2019)02-20_1 PE 634.721v01-00
JURI IMCO

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeusalan ohjelman perustamisesta

06-02-2019 A8-0068/2019 PE 630.382v02-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

TARKISTUKSET

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa CJ03/8/13979

TARKISTUKSET 8 - 85 - Lausuntoluonnos - Vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopuminen

05-02-2019 JURI_AM(2019)634656 PE 634.656v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/14580

ILMOITUS JÄSENILLE - Ehdotus neuvoston direktiiviksi valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä (uudelleenlaadittu)

01-02-2019 JURI_CM(2019)634653 PE 634.653v01-00
JURI

LAUSUNTO - Kirjeen muodossa annettava lausunto esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Eurojustille Eurojustin ja Georgian välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen

30-01-2019 JURI_AL(2019)632952 PE 632.952v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

ESITYSLISTALUONNOS - Maanantai 4. helmikuuta 2019 - Maanantai 4. helmikuuta 2019

29-01-2019 CJ03_OJ(2019)02-04_1 PE 634.585v01-00
LIBE JURI

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kalastuksenvalvontavirastosta (kodifikaatio)

29-01-2019 A8-0037/2019 PE 629.749v02-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

OIKAISUT/LISÄYKSET
ERR01

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/13992