Yleinen haku

Haku

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 18. helmikuuta 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)02-18-1 PE 636.148v01-00
JURI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/15279

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 4. maaliskuuta 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-04-1 PE 636.281v01-00
JURI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/15471

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 18. maaliskuuta 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-18-1 PE 637.341v01-00
JURI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/15531

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 1. huhtikuuta 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)04-01-1 PE 637.513v01-00
JURI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/15532

PÖYTÄKIRJA - Tiistai 2. huhtikuuta 2019

11-04-2019 CJ03_PV(2019)04-02-1 PE 637.532v02-00
LIBE JURI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa CJ03/8/15820

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 19. marraskuuta 2018

09-04-2019 JURI_PV(2018)11-19-1 PE 631.938v01-00
JURI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/12705

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan

09-04-2019 A8-0190/2019 PE 637.548v01-00
JURI

József SZÁJER

TARKISTUKSET

PÖYTÄKIRJA - Keskiviikko 20. kesäkuuta 2018

04-04-2019 JURI_PV(2018)06-20-1 PE 623.851v02-00
JURI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/12343

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 24. syyskuuta 2018

04-04-2019 JURI_PV(2018)09-24-1 PE 628.363v02-00
JURI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/12703