Yleinen haku

Haku

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

ESITYSLISTALUONNOS - Maanantai 24. syyskuuta 2018 - Maanantai 24. syyskuuta 2018

17-09-2018 JURI_OJ(2018)09-24_1 PE 627.863v01-00
JURI

  Opinion on the legal basis of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting out the conditions and procedure by which the Commission may request undertakings and associations of undertakings to provide information in relation to the internal market and related areas

11-09-2018 JURI_AL(2018)627569 PE 627.569v02-00
JURI

Axel VOSS

  Opinion on the legal basis of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU

11-09-2018 JURI_AL(2018)627727 PE 627.727v01-00
JURI

Axel VOSS

  AMENDMENTS 21 - 50 - Draft opinion - Alignment of reporting obligations in the field of environment policy

07-09-2018 JURI_AM(2018)627662 PE 627.662v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/13525

TARKISTUKSET 1 - 34 - Lausuntoluonnos - Autonomiset ajoneuvot Euroopan liikenteessä

06-09-2018 JURI_AM(2018)627642 PE 627.642v01-00
JURI

Emil RADEV

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/13337

LAUSUNTO globalisaation hallinnasta: kauppaa koskevat näkökohdat

05-09-2018 JURI_AD(2018)622118 PE 622.118v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/11989

ESITYSLISTALUONNOS - Maanantai 10. syyskuuta 2018 - Maanantai 10. syyskuuta 2018

03-09-2018 JURI_OJ(2018)09-10_1 PE 627.055v01-00
JURI

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2027

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE 627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Tarkistusten jättämisen määräaika : 17-09-2018

ILMOITUS JÄSENILLE - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (uudelleenlaadittu)

31-08-2018 JURI_CM(2018)625541 PE 625.541v02-00
JURI

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (kodifikaatio)

30-08-2018 JURI_PR(2018)622141 PE 622.141v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG