Työasiakirjat


Työasiakirjat ovat asiakirjoja, jotka liittyvät mietintöjen ja lausuntojen laatimiseen. Valiokunnat julkaisevat mietintöjen perustelut usein työasiakirjan muodossa.
Kaikki saatavilla olevat työasiakirjat löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  WORKING DOCUMENT on Expedited settlement of commercial disputes in the EU

08-06-2018 JURI_DT(2018)623634 PE 623.634v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/13312

TYÖASIAKIRJA esinetulostuksesta, teollis- ja tekijänoikeuksien sekä siviilioikeudellisen vastuun alojen haasteesta

23-11-2017 JURI_DT(2017)612302 PE 612.302v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/09065

TYÖASIAKIRJA eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan

16-06-2017 JURI_DT(2017)606188 PE 606.188v01-00
JURI

József SZÁJER

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/08809

TYÖASIAKIRJA Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä tietyistä digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista

23-06-2016 CJ24_DT(2016)585510 PE 585.510v01-00
JURI IMCO

Evelyne GEBHARDT, Axel VOSS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa CJ24/8/06371

TOINEN TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä

26-01-2016 JURI_DT(2016)575031 PE 575.031v02-00
JURI

 

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/00431

TYÖASIAKIRJA siviilioikeudellisia menettelyitä koskevien yhteisten vähimmäisnormien vahvistamisesta Euroopan unionissa – oikeusperusta

21-12-2015 JURI_DT(2015)572853 PE 572.853v01-00
JURI

Emil RADEV

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/03329

TYÖASIAKIRJA haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten suojelusta

24-11-2015 JURI_DT(2015)571769 PE 571.769v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/03330

TYÖASIAKIRJA suosituksista komissiolle transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskeviin neuvotteluihin

05-03-2015 JURI_DT(2015)551772 PE 551.772v01-00
JURI

Dietmar KÖSTER

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/02368

TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä

06-02-2015 JURI_DT(2015)549150 PE 549.150v01-00
JURI

 

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/00431

TYÖASIAKIRJA unionin maantieteellisten merkintöjen suojan mahdollisesta ulottamisesta muihin kuin maataloustuotteisiin

21-01-2015 JURI_DT(2015)546584 PE 546.584v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/02042