Yleinen haku

Yleinen haku

 

Haku

 
 
PE-
 
A7-
/
 
Hakusana(t)

Hakusana voidaan katkaista alusta ja/tai lopusta tähdellä: päätö*

 
 
Uusimmat asiakirjat
 

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ESITYSLISTALUONNOS - Torstai 10. huhtikuuta 2014 - Torstai 10. huhtikuuta 2014

Päivämäärä : 10-04-2014

Viite :

LIBE_OJ(2014)04-10_1 PE 532.384v01-00
LIBE

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Wednesday 29 May 2013

Päivämäärä : 09-04-2014

Viite :

LIBE_PV(2013)05-29-2 PE 532.388v01-00
LIBE CONT

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa LIBE/7/12699

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Thursday 7 November 2013

Päivämäärä : 09-04-2014

Viite :

CJ03_PV(2013)11-05-1 PE 532.389v01-00
LIBE JURI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa CJ03/7/14285

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Monday 10 June 2013

Päivämäärä : 09-04-2014

Viite :

LIBE_PV(2013)06-10-1 PE 516.890v01-00
LIBE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa LIBE/7/12870

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Thursday 3 October 2013

Päivämäärä : 09-04-2014

Viite :

LIBE_PV(2013)10-03-2 PE 521.472v01-00
LIBE

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Wednesday 10 July 2013

Päivämäärä : 09-04-2014

Viite :

LIBE_PV(2013)07-10-1 PE 526.248v01-00
LIBE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa LIBE/7/13285

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Thursday 7 November 2013

Päivämäärä : 09-04-2014

Viite :

LIBE_PV(2013)11-07-1 PE 532.387v01-00
LIBE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa LIBE/7/14438

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÖYTÄKIRJA - Keskiviikko 19. maaliskuuta 2014

Päivämäärä : 08-04-2014

Viite :

LIBE_PV(2014)03-19-1 PE 532.361v01-00
LIBE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa LIBE/7/15289

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 11. marraskuuta 2013

Päivämäärä : 07-04-2014

Viite :

LIBE_PV(2013)11-11-1 PE 526.259v01-00
LIBE

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÖYTÄKIRJA - Torstai 14. marraskuuta 2013

Päivämäärä : 07-04-2014

Viite :

LIBE_PV(2013)11-14-2 PE 526.260v01-00
LIBE
Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto
 
Tervetulotoivotus
 
 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE) on vastuussa suurimmasta osasta sellaisten politiikkojen oikeudellista ja demokraattista valvontaa, jotka liittyvät Euroopan unionin muuttamiseen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeksi (SEU 3 art.). Nämä politiikat liittyvät perusvapauskirjan toteuttamiseen EU:n alueella ja Euroopan kansalaisuuden vahvistamiseen.
 
Euroopan unioni tekee työtä tällä alueella jäsenvaltioiden, niiden kansallisten parlamenttien sekä oikeus- ja kansalaisyhteiskunnan yhteisellä sitoumuksella. Tämän vuoksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueesta voisi tulla EU:n uuden oikeusjärjestyksen ydin Lissabonin sopimuksen jälkeen, samalla kun noudatetaan kansallisia oikeusjärjestyksiä täysimääräisesti (SEUT 67 art.).
 
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on hyväksytty monivuotinen strategia (ns. Tukholman ohjelma ajanjaksolle 2010–2014). Siinä esitettiin useita strategisia oikeudellisia ja operatiivisia tavoitteita, jotka koskivat muun muassa kansalaisuutta, avoimuutta, tietosuojaa, syrjinnän torjuntaa, liikkumisvapauden myöntämistä, rajavalvontaa, maahanmuuttoa, turvapaikan myöntämistä sekä oikeudellista ja poliisiyhteistyötä.
 
Jotta nämä tavoitteet saavuttaisiin helpommin näin herkillä aloilla, onnistumisen edellytyksenä on EU:n toimielinten, jäsenvaltioiden ja Euroopan kansalaisten keskinäinen luottamus ja aktiivinen osallistuminen. LIBE-valiokunta tekee omalta osaltaan kaikkensa hedelmällisen vuoropuhelun luomiseksi näiden kaikkien tärkeimpien osapuolten välillä, niin että perussopimusten ja perusoikeuskirjan tavoitteet voidaan saavuttaa kokonaan.
 
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR