Yleinen haku

Yleinen haku

 

Haku

 
 
PE-
 
A8-
/
 
Hakusana(t)

Hakusana voidaan katkaista alusta ja/tai lopusta tähdellä: päätö*

 
 
Uusimmat asiakirjat
 

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ESITYSLISTALUONNOS - Keskiviikko 3. syyskuuta 2014 - Torstai 4. syyskuuta 2014

Päivämäärä : 25-09-2014

Viite :

LIBE_OJ(2014)09-03_1 PE 537.295v01-00
LIBE

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ESITYSLISTALUONNOS - Tiistai 30. syyskuuta 2014 - Tiistai 30. syyskuuta 2014

Päivämäärä : 25-09-2014

Viite :

LIBE_OJ(2014)09-30_1 PE 537.552v01-00
LIBE

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ESITYSLISTALUONNOS - Keskiviikko 24. syyskuuta 2014 - Torstai 25. syyskuuta 2014

Päivämäärä : 24-09-2014

Viite :

LIBE_OJ(2014)09-24_1 PE 537.521v02-00
LIBE

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  OPINION on the Council position on the draft general budget of the European Union for the financial year 2015

Päivämäärä : 24-09-2014

Viite :

LIBE_AD(2014)536206 PE 536.206v03-00
LIBE

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa LIBE/8/00604

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ESITYSLISTALUONNOS - Maanantai 15. syyskuuta 2014 - Maanantai 15. syyskuuta 2014

Päivämäärä : 08-09-2014

Viite :

LIBE_OJ(2014)09-15_1 PE 537.387v01-00
LIBE

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TARKISTUKSET 1 - 21 - Lausuntoluonnos - Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2015 – kaikki pääluokat

Päivämäärä : 28-08-2014

Viite :

LIBE_AM(2014)537309 PE 537.309v01-00
LIBE

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa LIBE/8/00604

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 7. heinäkuuta 2014

Päivämäärä : 28-07-2014

Viite :

LIBE_PV(2014)07-07-1 PE 536.141v01-00
LIBE

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ESITYSLISTALUONNOS - Tiistai 22. heinäkuuta 2014 - Keskiviikko 23. heinäkuuta 2014

Päivämäärä : 22-07-2014

Viite :

LIBE_OJ(2014)07-22_1 PE 536.199v01-00
LIBE
Seuraavat lähetykset
 
Multimediakirjasto
 
Tervetulotoivotus
 
 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puheenjohtajana minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi tälle sivustolle.
 
Valiokuntamme vastaa suurelta osin oikeus- ja sisäasioiden alan lainsäädännöstä ja demokraattisesta valvonnasta. Työssään se varmistaa, että Euroopan unionin perusoikeuskirjaa ja Euroopan ihmisoikeussopimusta noudatetaan tarkoin ja että Euroopan unionin kansalaisuutta vahvistetaan entisestään.
 
Valiokunta työskentelee päivittäin vuorovaikutuksessa komission ja ministerineuvoston kanssa. Komissio edustaa Euroopan etuja ja ministerineuvosto 28 jäsenvaltion hallituksia ja kansallisia etuja. Valiokunta toimii myös läheisessä yhteistyössä kansallisten parlamenttien kanssa. Valiokunta on lisäksi säännöllisesti yhteydessä oikeus- ja lainvalvontaviranomaisten, tiedeyhteisön sekä kansalaisyhteiskunnan kanssa.
 
Samalla kun kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestystä kunnioitetaan kaikin puolin, oikeus- ja sisäasioiden alalla pyritään löytämään unionin tason ratkaisuja yhteisen edun mukaisiin asioihin, joita ovat esimerkiksi kansainvälisen rikollisuuden ja terrorismin torjunta, perusoikeuksien suojelu, tietoturvan ja yksityisyyden suojan varmistaminen digitaaliaikana sekä rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon, vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjunta.
 
Valiokuntamme tekee parhaansa, jotta hedelmällinen vuoropuhelu kaikkien eri osapuolten ja erityisesti kansalaisten kanssa jatkuisi.