Yleinen haku

Yleinen haku

 

Haku

 
 
PE-
 
A8-
/
 
Hakusana(t)

Hakusana voidaan katkaista alusta ja/tai lopusta tähdellä: päätö*

 
 
Uusimmat asiakirjat
 

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ESITYSLISTALUONNOS - Tiistai 2. joulukuuta 2014 - Tiistai 2. joulukuuta 2014

Päivämäärä : 02-12-2014

Viite :

CJ01_OJ(2014)12-02_2 PE 541.651v02-00
FEMM LIBE

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ESITYSLISTALUONNOS - Keskiviikko 3. joulukuuta 2014 - Torstai 4. joulukuuta 2014

Päivämäärä : 26-11-2014

Viite :

LIBE_OJ(2014)12-03_1 PE 544.111v01-00
LIBE

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Union agency for law enforcement training (Cepol), repealing and replacing the Council Decision 2005/681/JHA

Päivämäärä : 25-11-2014

Viite :

LIBE_PR(2014)539817 PE 539.817v01-00
LIBE

Kinga GÁL

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali

Päivämäärä : 19-11-2014

Viite :

LIBE_PR(2014)541593 PE 541.593v01-00
LIBE

Caterina CHINNICI

Tarkistusten jättämisen määräaika : 19-12-2014

References :

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

LAUSUNTOLUONNOS vuosikertomuksesta 2012 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta

Päivämäärä : 17-11-2014

Viite :

LIBE_PA(2014)541595 PE 541.595v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Tarkistusten jättämisen määräaika : 08-12-2014

References :

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ESITYSLISTALUONNOS - Torstai 20. marraskuuta 2014 - Torstai 20. marraskuuta 2014

Päivämäärä : 13-11-2014

Viite :

LIBE_OJ(2014)11-20_1 PE 541.615v01-00
LIBE

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÖYTÄKIRJA - Tiistai 22. heinäkuuta 2014

Päivämäärä : 10-11-2014

Viite :

LIBE_PV(2014)07-22-1 PE 537.162v01-00
LIBE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa LIBE/8/00785

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÖYTÄKIRJA - Keskiviikko 3. syyskuuta 2014

Päivämäärä : 10-11-2014

Viite :

LIBE_PV(2014)09-03-1 PE 537.332v01-00
LIBE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa LIBE/8/00909

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 15. syyskuuta 2014

Päivämäärä : 10-11-2014

Viite :

LIBE_PV(2014)09-15-1 PE 537.525v01-00
LIBE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa LIBE/8/01053

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT AGENDA - Tuesday 11 November 2014 - Tuesday 11 November 2014

Päivämäärä : 07-11-2014

Viite :

LIBE_OJ(2014)11-11_1 PE 541.525v02-00
LIBE
Seuraavat lähetykset
 
Multimediakirjasto
 
Tervetulotoivotus
 
 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puheenjohtajana minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi tälle sivustolle.
 
Valiokuntamme vastaa suurelta osin oikeus- ja sisäasioiden alan lainsäädännöstä ja demokraattisesta valvonnasta. Työssään se varmistaa, että Euroopan unionin perusoikeuskirjaa ja Euroopan ihmisoikeussopimusta noudatetaan tarkoin ja että Euroopan unionin kansalaisuutta vahvistetaan entisestään.
 
Valiokunta työskentelee päivittäin vuorovaikutuksessa komission ja ministerineuvoston kanssa. Komissio edustaa Euroopan etuja ja ministerineuvosto 28 jäsenvaltion hallituksia ja kansallisia etuja. Valiokunta toimii myös läheisessä yhteistyössä kansallisten parlamenttien kanssa. Valiokunta on lisäksi säännöllisesti yhteydessä oikeus- ja lainvalvontaviranomaisten, tiedeyhteisön sekä kansalaisyhteiskunnan kanssa.
 
Samalla kun kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestystä kunnioitetaan kaikin puolin, oikeus- ja sisäasioiden alalla pyritään löytämään unionin tason ratkaisuja yhteisen edun mukaisiin asioihin, joita ovat esimerkiksi kansainvälisen rikollisuuden ja terrorismin torjunta, perusoikeuksien suojelu, tietoturvan ja yksityisyyden suojan varmistaminen digitaaliaikana sekä rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon, vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjunta.
 
Valiokuntamme tekee parhaansa, jotta hedelmällinen vuoropuhelu kaikkien eri osapuolten ja erityisesti kansalaisten kanssa jatkuisi.