Yleinen haku

Yleinen haku

 

Haku

 
 
PE-
 
A8-
/
 
Hakusana(t)

Hakusana voidaan katkaista alusta ja/tai lopusta tähdellä: päätö*

 
 
Uusimmat asiakirjat
 

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ESITYSLISTALUONNOS - Torstai 11. joulukuuta 2014 - Torstai 11. joulukuuta 2014

Päivämäärä : 11-12-2014

Viite :

LIBE_OJ(2014)12-11_1 PE 544.276v02-00
LIBE

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Tuesday 2 December 2014

Päivämäärä : 10-12-2014

Viite :

CJ01_PV(2014)12-02-2 PE 544.266v01-00
FEMM LIBE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa CJ01/8/01981

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TARKISTUKSET 1 - 17 - Lausuntoluonnos - vuosikertomuksesta 2012 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta

Päivämäärä : 09-12-2014

Viite :

LIBE_AM(2014)544273 PE 544.273v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa LIBE/8/01757

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

LAUSUNTOLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu

Päivämäärä : 08-12-2014

Viite :

LIBE_PA(2014)541384 PE 541.384v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Tarkistusten jättämisen määräaika : 13-01-2015

References :

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

LAUSUNTOLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

Päivämäärä : 08-12-2014

Viite :

LIBE_PA(2014)541385 PE 541.385v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Tarkistusten jättämisen määräaika : 13-01-2015

References :

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

LAUSUNTOLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

Päivämäärä : 08-12-2014

Viite :

LIBE_PA(2014)541386 PE 541.386v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Tarkistusten jättämisen määräaika : 13-01-2015

References :

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

LAUSUNTOLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiakatemian talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

Päivämäärä : 08-12-2014

Viite :

LIBE_PA(2014)541387 PE 541.387v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Tarkistusten jättämisen määräaika : 13-01-2015

References :

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

LAUSUNTOLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

Päivämäärä : 08-12-2014

Viite :

LIBE_PA(2014)541388 PE 541.388v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Tarkistusten jättämisen määräaika : 13-01-2015

References :

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

LAUSUNTOLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

Päivämäärä : 08-12-2014

Viite :

LIBE_PA(2014)541390 PE 541.390v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Tarkistusten jättämisen määräaika : 13-01-2015

References :

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

LAUSUNTOLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

Päivämäärä : 08-12-2014

Viite :

LIBE_PA(2014)541391 PE 541.391v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Tarkistusten jättämisen määräaika : 13-01-2015

References :

Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto
 
Tervetulotoivotus
 
 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puheenjohtajana minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi tälle sivustolle.
 
Valiokuntamme vastaa suurelta osin oikeus- ja sisäasioiden alan lainsäädännöstä ja demokraattisesta valvonnasta. Työssään se varmistaa, että Euroopan unionin perusoikeuskirjaa ja Euroopan ihmisoikeussopimusta noudatetaan tarkoin ja että Euroopan unionin kansalaisuutta vahvistetaan entisestään.
 
Valiokunta työskentelee päivittäin vuorovaikutuksessa komission ja ministerineuvoston kanssa. Komissio edustaa Euroopan etuja ja ministerineuvosto 28 jäsenvaltion hallituksia ja kansallisia etuja. Valiokunta toimii myös läheisessä yhteistyössä kansallisten parlamenttien kanssa. Valiokunta on lisäksi säännöllisesti yhteydessä oikeus- ja lainvalvontaviranomaisten, tiedeyhteisön sekä kansalaisyhteiskunnan kanssa.
 
Samalla kun kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestystä kunnioitetaan kaikin puolin, oikeus- ja sisäasioiden alalla pyritään löytämään unionin tason ratkaisuja yhteisen edun mukaisiin asioihin, joita ovat esimerkiksi kansainvälisen rikollisuuden ja terrorismin torjunta, perusoikeuksien suojelu, tietoturvan ja yksityisyyden suojan varmistaminen digitaaliaikana sekä rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon, vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjunta.
 
Valiokuntamme tekee parhaansa, jotta hedelmällinen vuoropuhelu kaikkien eri osapuolten ja erityisesti kansalaisten kanssa jatkuisi.