Pöytäkirjat


Pöytäkirjoissa on yksityiskohtainen yhteenveto valiokuntien kokouksissa käydyistä keskusteluista ja tehdyistä päätöksistä. Ne hyväksytään yleensä valiokunnan seuraavan kokouksen alussa. Tällä sivulla ovat uusimmat pöytäkirjat.

Kaikki saatavilla olevat pöytäkirjat löytyvät hakutoiminnon avulla.
Lisätietoa saa kokousasiakirjoista.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  MINUTES - Wednesday, 24 July 2019 - Thursday, 25 July 2019

15-10-2019 LIBE_PV(2019)07-24-1 PE639.959v01-00
LIBE

 

  MINUTES - Monday, 16 September 2019

14-10-2019 LIBE_PV(2019)09-16-1 PE641.242v01-00
LIBE

 

  MINUTES - Thursday, 3 October 2019

14-10-2019 LIBE_PV(2019)10-03-2 PE641.375v01-00
LIBE

 

PÖYTÄKIRJA - Keskiviikko 10. heinäkuuta 2019

16-08-2019 LIBE_PV(2019)07-10-1 PE639.769v02-00
LIBE